X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1062
Przesłano:

"Kult drzewa" - konspekt zajęć dla klasy 6 - podręcznik "Między nami"

Czas: 45 minut

Temat lekcji: Drzewo z duszą, czyli wierzenia naszych przodków– na podstawie tekstu J.G. Frazera „Kult drzewa”.

Cel główny: Zapoznanie uczniów z tekstem „Kult drzewa”

Cele szczegółowe:
- doskonali czytanie i słuchanie ze zrozumieniem - wskazuje przykłady z tekstu
- selekcjonuje informacje
- ćwiczy kreatywne myślenie

Formy organizacji: indywidualna, grupowa

Metody dydaktyczne: praca z tekstem

Materiały pomocnicze: karty pracy

Bibliografia: A. Łuszczak, A. Murdzek, Język polski, Między nami, podręcznik klasa 5.


Tok lekcji

Czas
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia
Kształcone umiejętności
Uwagi


Część wstępna

3 minuty

• Witam się z klasą i sprawdzam obecność.
• Zapoznaję uczniów z celem dzisiejszej lekcji.
• Zapisuję na tablicy temat lekcji: Drzewo z duszą, czyli wierzenia naszych przodków – na podstawie tekstu J.G Frazera „Kult drzewa”.

• Uważnie słuchają,
o czym będzie dziś mowa na lekcji.

• Uważne słuchanie
• Przepisywanie z tablicy.


Część właściwa


7 minut
2 minuty
15 minut
15 minut

• Czytam uczniom tekst „Kult drzewa” prosząc, by w trakcie mojego czytania zaznaczyli w tekście ołówkiem: nazwy miejscowości (krain, państw, kontynentów) związanych
z opisanymi wierzeniami i wyobrażeniami
• Proszę uczniów by wymienili mi zaznaczone przez nich
w tekście nazwy miejscowości (krain, państw, kontynentów).
• Dzielę uczniów na 4 grupy, każda z grup otrzymuje ode mnie kartę pracy
(załącznik nr 1).
• Tłumaczę zadania. Następnie proszę by je wykonali.
• Każdemu z uczniów rozdaję tabelkę (załącznik nr 2).
• Proszę, aby każda z grup zaprezentowała wyniki swojej pracy – podpunkt a.
• Proszę aby pozostała część klasy uważnie słuchała wypowiedzi kolegów
i jednocześnie uzupełnia tabelkę.
• Po uzupełnieniu tabelki proszę uczniów
by zaprezentowali drugą część swojej pracy – podpunkt b.

• Słuchają wyjaśnienia zadania, które będą musieli wykonać.
• Słuchają uważnie czytanego przeze mnie tekstu.
• Wymieniają zaznaczone nazwy miejscowości.
• Otrzymują kartę pracy, wykonują przydzielone im zadanie.
• Odczytują swoją notatkę na forum klasy.
• Uzupełniają tabelkę.
• Prezentują wyniki swojej pracy – podpunkt b.

• Czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.
• Rozumienie tekstu – wymienianie przykładów.
• Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.
• Doskonalenie kreatywnego myślenia.
• Uważne słuchanie.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Logiczne i kreatywne myślenie.
• Selekcja informacji.
• Doskonalenie głośnego i wyraźnego mówienia na forum klasy.


Część końcowa

3 minuty

• Pytam uczniów czy według nich drzewa posiadają duszę, dlaczego?
• Zapisuję na tablicy zadanie domowe – ćw. 3, s. 41, proszę by zapisali je w zeszycie.

• Odpowiadają na zadane przeze mnie pytanie, argumentując swoją odpowiedź.
• Zapisują zadanie domowe w zeszycie.

• Ćwiczenie argumentowania wypowiedzi.


Załączniki:
Załącznik nr 1


KARTA PRACY GR. I

a) Przeczytajcie uważnie pierwszą część tekstu, a następnie w 3 zdaniach napiszcie najważniejsze informacje, które będą częścią notatki.
b) Wyobraźcie sobie, że jesteście jednym z pradawnych plemion, korzystając z tekstu, na oddzielnej kartce „stwórzcie” własne drzewo.
W opisie zamieście:
- nazwę waszego plemienia
- miejsce, z którego wasze plemię pochodzi (kraina, państwo,
kontynent)
- nazwę waszego drzewa
- jaką funkcję pełni to drzewo, czego jest patronem
- czy jako plemię obchodzicie jakieś obrzędy, święta związane z czcią drzewa, jeśli tak to jakie
Jeżeli wystarczy wam czasu możecie wykonać również rysunek, który będzie przedstawiał wasze drzewo.KARTA PRACY GR. II

a) Przeczytajcie uważnie drugą część tekstu, a następnie w 3 zdaniach napiszcie najważniejsze informacje, które będą częścią notatki.
b) Wyobraźcie sobie, że jesteście jednym z pradawnych plemion, korzystając z tekstu, na oddzielnej kartce „stwórzcie” własne drzewo.
W opisie zamieście:
- nazwę waszego plemienia
- miejsce, z którego wasze plemię pochodzi (kraina, państwo,
kontynent)
- nazwę waszego drzewa
- jaką funkcję pełni to drzewo, czego jest patronem
- czy jako plemię obchodzicie jakieś obrzędy, święta związane z czcią drzewa
Jeżeli wystarczy wam czasu możecie wykonać również rysunek, który będzie przedstawiał wasze drzewo.


KARTA PRACY GR. III

a) Przeczytajcie uważnie trzecią część tekstu, a następnie w 3 zdaniach napiszcie najważniejsze informacje, które będą częścią notatki.
b) Wyobraźcie sobie, że jesteście jednym z pradawnych plemion, korzystając z tekstu, na oddzielnej kartce „stwórzcie” własne drzewo.
W opisie zamieście:
- nazwę waszego plemienia
- miejsce, z którego wasze plemię pochodzi (kraina, państwo,
kontynent)
- nazwę waszego drzewa
- jaką funkcję pełni to drzewo, czego jest patronem
- czy jako plemię obchodzicie jakieś obrzędy, święta związane z czcią drzewa
Jeżeli wystarczy wam czasu możecie wykonać również rysunek, który będzie przedstawiał wasze drzewo.


KARTA PRACY GR. IV

a) Przeczytajcie uważnie czwartą część tekstu, a następnie w 3 zdaniach napiszcie najważniejsze informacje, które będą częścią notatki.
b) Wyobraźcie sobie, że jesteście jednym z pradawnych plemion, korzystając z tekstu, na oddzielnej kartce „stwórzcie” własne drzewo.
W opisie zamieście:
- nazwę waszego plemienia
- miejsce, z którego wasze plemię pochodzi (kraina, państwo,
kontynent)
- nazwę waszego drzewa
- jaką funkcję pełni to drzewo, czego jest patronem
- czy jako plemię obchodzicie jakieś obrzędy, święta związane z czcią drzewa
Jeżeli wystarczy wam czasu możecie wykonać również rysunek, który będzie przedstawiał wasze drzewo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.