X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1050
Przesłano:

Szkolny konkurs ekologiczny

1. W Polsce istnieje:
a) 21 parków narodowych
b) 23 parki narodowe
c) 24 parki narodowe.

2. Na terenie parków narodowych:
a) stosuje się tylko ochronę bierną, polegającą na wytyczeniu obszarów ochrony ścisłej, gdzie ingerencja człowieka ogranicza się do badań i obserwacji o charakterze naukowym
b) stosuje się tylko ochronę czynną, czyli przywracanie stanu pierwotnego miejscom zmienionym wcześniej przez człowieka lub podtrzymywanie istnienia środowisk, które nie przetrwałyby samodzielnie
c) stosuje się zarówno ochronę czynną, jak i bierną.

3. Minimalna powierzchnia parków narodowych wynosi:
a) 5 kilometrów kwadratowych
b) 10 kilometrów kwadratowych
c) 20 kilometrów kwadratowych.

4. Endemity to:
a) organizmy żyjące tylko w jednym miejscu na świecie ze względu na przystosowanie do lokalnych warunków
b) organizmy występujące na skraju swojego geograficznego zasięgu
c) organizmy bardzo poważnie zagrożone wyginięciem z powodu polowań i zanieczyszczenia środowiska.

5. Ostatnim utworzonym w Polsce parkiem narodowym (w 2001 roku) był:
a) Narwiański Park Narodowy
b) Park Narodowy Bory Tucholskie
c) Park Narodowy Ujście Warty.

6. Parki narodowe w Polsce zajmują:
a) około 1 % powierzchni kraju
b) około 4 % powierzchni kraju
c) około 7 % powierzchni kraju.

7. Największym polskim parkiem narodowym jest:
a) Bieszczadzki Park Narodowy
b) Kampinoski Park Narodowy
c) Biebrzański Park Narodowy.
8. Aby odizolować park narodowy od szkodliwego wpływu otoczenia, otacza się go strefą ochronną, którą nazywamy:
a) obszarem chronionego krajobrazu
b) otuliną
c) zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.

9. Przełom Dunajca możemy obserwować w:
a) Parku Narodowym Gór Stołowych
b) Pienińskim Parku Narodowym
c) Tatrzańskim Parku Narodowym.

10. Salamandra plamista jest symbolem:
a) Gorczańskiego Parku Narodowego
b) Magurskiego Parku Narodowego
c) Drawieńskiego Parku Narodowego.

11. Symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego jest:
a) ryś
b) wydra
c) nietoperz.

12. Ojcowski Park Narodowy jest w Polsce:
a) najmniejszym parkiem narodowym
b) największym parkiem narodowym
c) parkiem narodowym średniej wielkości.

13. W Ojcowskim Parku Narodowym udostępnia się do zwiedzania:
a) tylko Jaskinię Łokietka
b) tylko Jaskinię Ciemną
c) Jaskinię Łokietka i Jaskinię Ciemną.

14. Ojcowski Park Narodowy powstał:
a) w 1954 roku
b) w 1956 roku
c) w 1959 roku.

15. W Ojcowskim Parku Narodowym nie znajduje się:
a) Dolina Sąspowska
b) Struga Siedmiu Jezior
c) Prądnik.

16. W województwie śląskim istnieje:
a) 6 parków krajobrazowych
b) 7 parków krajobrazowych
c) 8 parków krajobrazowych.

17. Rezerwat przyrody „Łężczok” znajduje się na terenie:
a) Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
b) Parku Krajobrazowego Lasy Nad Górną Liswarta
c) Parku Krajobrazowego Stawki.

18. W rybnickim drzewostanie dominuje:
a) sosna
b) dąb
c) brzoza.

19. Na terenie Rybnika występują rośliny:
a) nie objęte ochroną oraz znajdujące się pod ochroną ścisłą i częściową
b) nie objęte ochroną oraz podlegające ochronie częściowej, nie ma roślin znajdujących się pod ochroną ścisłą
c) tylko takie, które nie podlegają żadnej ochronie.

20. Pomniki przyrody znajdujące się w Rybniku to:
a) drzewa i głazy narzutowe
b) tylko drzewa
c) w Rybniku nie ma pomników przyrody.

21. Jesion wyniosły o obwodzie 265 cm rośnie w Rybniku:
a) obok budynku szkoły muzycznej
b) przy zamku (obecnie budynek sądu)
c) naprzeciwko stacji PKP.

22. Wierzba krucha o obwodzie 540 cm i wysokości 26 m, która ma około 160 lat rośnie:
a) na Zieleńcu im. H. Wieniawskiego
b) niedaleko bazyliki
c) niedaleko kościoła ojców Franciszkanów.

23. Głaz im. Oskara Michalika znajduje się w dzielnicy:
a) Grabownia
b) Kamień
c) Paruszowiec.

24. Podaj nazwę parku krajobrazowego, który znajduje się w Beskidach:
……………………………………………………………………………………………………….

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.