X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10210
Przesłano:

Plan wynikowy z j. polskiego dla klasy I gimnazjum specjalnego, semestr II

Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wymagania podstawowe
Wymagania rozszerzone
Wprowadzone terminy
Środki dydaktyczne
Termin realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

W jakiej konstelacji gwiezdnej się urodziłem?- mój horoskop.
1 Umiejętność znajomości konstelacji gwiazdozbiorów, określenie znaków zodiaku, Odczytywanie horoskopów i dat, poprawna pisownia nazw miesięcy Zapisywanie dat Karty pracy luty

Dla kogo świecą gwiazdy w wierszu M. Konopnickiej.
1 Czytanie ze zrozumieniem wiersza,wyszukiwanie znaczeń słów w słowniku, Odszukiwanie przenośni w wierszu,tłumaczenie ich znaczenia PrzenośniaEpitetporównanie Tekst „ Świecą gwiazdy” luty

Jakie dobrodziejstwa przyniosły ludzkości odkrycia naukowe?
2 Wypowiedzi na temat znajomości nazwiski i ich dokonań,czytanie ze zrozumieniem, Redagowanie notatki notatka Opowiadanie” Pamięć zawarta w słowach” luty

Jak Parys został arbitrem piękności?
2 Czytanie ze zrozumieniem tekstu,Wyjaśnianie pojęcia mit, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów. Redagowanie planu opowiadania, Plan szczegółowy Opw. „ Która najpiękniejsza” luty

Pisownia wyrazów- powtórzenie z ortografii.
2 Wyjaśnianie zasad pisowni i ortografii Poprawne stosowanie zasadOrtografii w praktyce. Zasady ortogarficzne Zeszyt ćwiczeń,Karty pracy luty

Dzień Świętego Walentego- walentynkowy kodeks.
1 Czytanie kodeksu, podkreślanie najważniejszych wydarzeń, Redagowanie klasowego kodeksuwalentynkowego kodeks Opow. „ Walentynkowy kodeks” luty

Wszystko o liczebniku.
2 Wymienianie typów liczebnikaWypisanie z tekstu liczebnikówOdmienianie liczebnikówuzupełnianie zdań właściwymi liczebnikami Prawidłowo odczytywanie liczebników Liczebnik i jegorodzaje Zeszyt ćwiczeń marzec

Na czym polegała umowa między św. Franciszkiem a wilkiem?
2 Wyjaśnianie terminu legenda,Wyszykiwanie odpowiednich fragmentów, Wspólne redagowanie planu legendy legenda Tekst legendy” Brat wilk” marzec

Redagujemy wypowiedż użytkową - zaproszenie
1 Znajomość elementów i układu kompozycyjnego zaproszenia, stosowanie słownictwa perswazyjnego, Redagowanie poprawnego zaproszenia z okazji różnych rocznic zaproszenie Zeszyt ćwiczeń, karty pracy marzec

Ćwiczenia w readagowaniu zaproszenia.
1 Redagowanie zaproszeń zaproszenie Karty pracy marzec

Cechy gatunkoweBajki na podstawie utworów I.Krasickiego.
2 Czytanie ze zrozumieniem,Odpowiadanie na pytania dotyczące treści bajki,Stosowanie słownictwa nazywającego cechy charakteru,rozpoznawanie cech bajek, Odczytywanie problematyki utworu,nazywanie wartości moralnych, Bajka,Morał,alegoria Teksty bajek marzec

Wprowadzenie do rozważań na temat początku cywilizacji.
1 Czytanie ze zrozumieniem tekstu publicystycznego, Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych żródeł Cywilizacja, kultura Tekst” Śladami cywilizacji” marzec

O żródłach związków frazeologicznych
2 Wybieranie i selekcjonowanie najważniejszych informacji,poznanie pojęcia frazeologizm, Stosuje związki frazeologiczne w wypowiedziach ,Analiza znaczeń frazeologizmów Zaszyt ćwiczeń, karty pracy frazeologizm marzec

CZym zajmuje sięsłowotwórstwo?
1 Znajomość pojęcia wyraz pochodny , podstawowy,Formant, wyraz pokrewny Umiejętne rozróżnianie pojęć ze słowotwórstwa Zeszyt ćwiczeń, karty pracy Słowotwórstwo,Wyraz pochodny, Podstawowy,Pokrewny, formant marzec

Tworzenie rodziny wyrazów
1 Rozumienie pojęcia antonim, synonim, tworzenie rodziny wyrazów Karty pracy Antonim, rdzeń , rodzina wyrazów,synomim marzec

Świat przedstawiony w lekturze : Krzyżacy”
2 Określanie elementów świata przedstawionego,Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, Redagowanie ramowego planu wydarzeń, Tekst lektury „ Krzyżacy” Elementy świata przedstawionego marzec

Jeden z dziesięciu,czyli konkurs pod nazwą „ Znam powieść” Krzyżacy” 2 Dbanie o estetykę wypowiedzi,Odpowiadanie na pytania,Wskazywanie elemetówŚwiata przedstawionego, Określanie problematyki utworu, redagowanie planu ramowego,prezentacja najważniejszych wydarzeń z życia bohaterów Tekst lektury „ Krzyżacy”Karty pracy Wątek główny i poboczny marzec

Charakterystyka najbardziej ulubionego bohatera „ Krzyżaków”
2 Czytanie ze zrozumieniem, przedstawianie własnych opinii, stosowanie słownictwa nazywającego Wady i zalety, przytaczanie odpowiednich fragmentów Redagowanie Charakterystyki postaci Charakterystyka pośrednia i bezpośrednia Karty pracy,Zeszyt ćwiczeń marzec

Prawda i legenda w staropolskich przekazach.
2 Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów,Przedstawienie elementów świata przedtswionego Uzupełnianie rozsypanek,wyrazowych, redagowanie planu wydarzeń, streszczenie ulubionej legendy streszczenie Teksty legend marzec

Części zdania- utrwalenie wiadomości
1 Rozróżnianie częći mowy i części zdania, grupy podmiotu Stosowanie wiedzy w praktyce Orzeczenie podmiot grupa podmiotu kwiecień

Zróżnicowanie języka polskiego.
1 Czytanie ze zrozumieniem, posługiwanie się nowymi pojęciami. Gwara, slang, żargon, czytanie tekstów w gwarze śląskiej Praca ze słownikami „ Języka polskiego”Redagowanie notatki Gwara, żargon, Tekst „ Zróżnicowanie języka polskiego” kwiecień

Znaki interunkcyjne - ćwiczenia
1 znajomość i stosowanie Znaków interpunkcyjnych, Ćwiczenia w stosowaniu interpunkcji Znaki interpunkcyjne Zeszyt ćwiczeń, karty pracy kwiecień

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego.
1 Czytanie ze zrozumieniem, wuszukiwanie najważniejszych informacji, Redagowanie notatki biograficznej Jan Kochanowski Tekst : Jan Kochanowski” kwiecień

Pochwała życiaPrzez Jana Kochanowskiego.
2 Czytanie i interpretacja Fraszek, omawianie znaczenia stropolskiegoSłownictwa, analiza problematyki fraszek Redagowanie notatki an temat znaczenia fraszek fraszka „Fraszki” kwiecień

Ojcowska rozpaczp śmierci córki „ Treny”Jana Kochanowskiego 2 Znajomość układu kompozycyjnego ternów, Interpretowanie terminu tren, czytanie ze zrozumieniem Omawianie znaczenia Przenośnego trenów
Redagowanie notatki tren „ Treny” Jana Kochanowskiego” Kwiecień
Listy Jana Sobieskiego do Marysienki. 1 Czytanie i wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, analiza historyczna powstania listów Odczytywanie fragmetów listów,Analiza listów pod względem zachowania
Elementów składowych listu Tekst” List do Marysienki” kwiecień

Dawne ludowe zwyczaje związane Z Wielkanocą.
1 Indywidualne czytanie tekstu, opisywanie znaczenia symbolika wielkanocnej, Redagowanie notatki, Tekst” Prastare obrzędy” kwiecień

Zwyczaje wielkanocne dawniej i dziś.
1 Wypowiadanie się na temat Zwyczajów i obrzędów wielkanocnych, Analiza wiersza Wiersz” Wielkanoc” Wiersz i jego odmiany kwiecień
Mikołaj Kopernik I jego odkrycia. 1 Poznanie biografii M. Kopernika i genezy jego odkryć. Wyjaśnianie słów dotyczących astronomii.Odczytywanie haseł ze słownika Tekst „ Mikołaj Kopernik” Astronomia, ciała niebieskie kwiecień

Przysłowia mądrością narodów, czyli o sentencjach i sloganach.
1 Przekształcanie wypowiedzi, tworzenie haseł, sloganów,sentencji, Swobodne posługiwanie się przysłowiami i Sentencjami Karty pracy Hasło, slogan,Sentencja , klasyfikacja kwiecień

Umiesz liczyć? – użyj liczebnika?
1 Znajomość liczebników, wskazywanie w zdaniu Liczebnika, dostosowanie formy rzeczownika i czasownika do liczebnika Stosowanie w wypowiedziach liczebnika w odpowiedniej formie, Zeszyt ćwiczeń, karty pracy Rodzaje liczebnika kwiecień

„ Kto przysięgę naruszy”- wina i kara w balladzie Mickiewicza
1 Wskazywanie elementów świata przedstawionego,określanie roli narratora,uzasadnianie wpływuwierzeń ludowych na przesłanie zawarte w utworze Wskazywanie motywów postępowania obojga bohaterów, dokonanie oceny postaw Tekst ballady „ Lilie” ballada kwiecień

Jaką wiedzę o człowieku przekazuje lud”- „ Dziady” cz,IV- A. Mickiewicza.
2 Czytanie ze zrozumieniem,odpowiadanie na pytania, formułowanie logicznej wypowiedzi,rozpoanawanie wartości w literaturze,Dostrzeganie różnych postaw bohaterów Czytanie wyraziste z podziałem na role,Znajomość budowy dramatu, dobieranie właściwych cytatów, Tekst „ Dziady cz.IV Dramat, rozumienie znaczenia obrzędów, maj

Test garmatyczny 1
Analiza zdania pojedycznego, - części mowy , części zdania test maj

Baśnie i legendy z różnych stron świata.
2 Czytanie tekstów baśni, wyjaśnianie znaczeń przenośni, Układanie planu wydarzeń Baśnie Andersena baśń maj

Jan Paweł II wielki Patriota o orędownik sprawy polskiej.
1 Wypowiadanie się na temat dokonań papieża, czytanie tekstu, wyszukiwanie dopowiednich fragmentów Redagowanie samodzielne notatki, „ Myśli i wierszeo ojczyżnie” maj

Konstytucja 3 – go maja
2 Czytanie tekstów ze zrozumieniem, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, Przedstawienie chronologiczne najważniejszych wydarzeń, Teksty o konstytucji - konstytucja maj

Skąd wywodzą się nasze korzenie?
1 Czytanie tekstu, wyjaśnianie niezrozumiałych słów Opisywanie drzewa genealogicznego rodziny, Słownik języka Polskiego, tekst „ Szukanie korzeni” genealogia maj

Polski szlachcic- wielki patriota
1 Czytanie fragmentów opisujących strój szlachecki Przedstawienie elementów stroju szlacheckiego - opis „ Strój całkiem waćpana odmienił” Nazwy elementów stroju szlacheckiego maj

Jak wyglądał XIII- wieczny rycerz?
2 Czytanie tekstu ze zrozumieniem, wyszukiwanie fragmentów opisujących rycerza, Redagowanie opisu rycerza „ Kolczuga, tarcza i miecz” maj

O związkach wyrazowycy w zdaniu.
1 Rozpoznawanie różnych rodzajów orzeczeń i podmiotu w zdaniu Próba sporządzenia wykresów zdania pojedynczego. Zeszyt ćwiczeń Podmiot, orzeczenie maj

Licz Orzeczenia- wypowiedzenie złożone.
2 Odróżnianie zdań pojedynczych i złożonych Przekształcanie wypowiedzeń pojedynczych na złożone i odwrotnie Zeszyt ćwiczeń , karty pracy maj

Powtórzenie i utrwalenia wiadomości ze składni. 1 Posługiwanie się różnymi rodzajami wypowiedzeń, Swobodne posługiwanie zdobytą wiedzą w praktyce Karty pracy maj

„ Nim się przed nicością ukorzę”- losy poety tułacza. 2 Czytanie ze zrozumienie poezji, wyodrębnianie obrazów poetyckich Odczytywanie przesłania utworu J.Słowacki” Hymn” hymn maj

Poznajemy savoir-vivre
1 Wyjaśnianie znaczenia wyrażenia „ Savoir-vivre”Formułowanie argumentów
Uzasadniających stosowanie zasad dobrego wychowania Słownik języka polskiego Słownik terminów literackich Celebrowanie,Ranking, savoir-vivre maj

Skróty i skrótowce, czyli oszczędne mówienie i pisanie.
1 Znajomość zasad skracania wyrazów, Stosowanie norm poprawnościowych w zakresie pisowni skrótowców. Zeszyt ćwiczeń skrótowiec czerwiec
Jak bezpiecznie korzystać z internetu?
1 Czytanie teksty ze zrozumieniem, redagowanie bezpiecznych zasad korzystania z internetu, „ W sieci globalnej pajęczyny” internet czerwiec

Polcsy laureaci Nagrody Nobla.
1 Czytanie biografii polskich noblistów, poznanie motywów przyznania im Nagrody Nobla. Redagowanie notatki – zapis nazwiska ora tytułów utworów encyklopedia Nagroda Nobla czerwiec

Sienkiewiczowski opis kaplicy Jasnogórskiej
1 Czytanie tekstu ze zrozumieniem, opisanie nastroju w kaplicy, Pisemne opowiadanie Na temat przeżyć związanych z przeczytanym utworem, „ W kaplicy Jasnogórskiej” czerwiec

Dlaczego ludzie takczęsto kłamią?
2 Indywidualne czytanie tekstu wiersza, czytanie ze zrozumieniem tekstu opowiadania, Wypisywanie kłamst łgarza, streszczenie kłamstw barona, „ Łgarz”„ Przygody barona Munchhausena” Kłamstwo. prawda czerwiec

Kim był i czego dokonał Leonardo da Vinci?
2 Czytanie tekstów przez nauczyciela, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów., indywidualne czytanie wiersza Rozmawa na temat dokonań Leonarda,Wyjaśnianie niezrozumiałych słów. „ Fałszywy brzask przyczyną zguby” karykatura czerwiec

Początki olimpiady .
1 Wyszukiwanie w tekści informacji na temat olimpiad, Redagowanie zaproszenia na zawody sportowe „ Starożytne igrzyska olimpijskie” zaproszenie czerwiec

Moja ulubiona dycsyplina sportowa.
2 Swobodne wypowiedzi natemat znanych i lubianych dyscyplin sportowych Indywidualne czytanie wiersza, analiza wiersza „ Dyskobol”Krasnalowe mistrzostwa” Dyscyplina,Fair- play czerwiec

Czy plotka rani?
1 Czytanie wiersza wyszukiwanie fragmentów opisujących potkę. Wyjaśnianie wzrotów z wiersza, „ Plotka” plotka czerwiec

Może tam spędzę wakacje?
1 Czytanie tekstu, wyszukiwanie odpowiednich fragmentów, odszukiwanie na mapie najbardziej znanych miast Opwiadanie o wakacjach- redagowanie krótkiego opwiadania „ Miasto Morza” czerwiec

Jak bezpiecznie spędzić wakacje?
1 Wyszukiwanie z tekstu przestróg, zasad bezpiecznego odpoczynku „ O tym jak Wojtek list Pisał” Zasada. przestroga czerwiec

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.