X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10045
Przesłano:

"Coś miękkiego, coś białego i coś czarnego" - graficzne ćwiczenie poruszające wyobraźnię i próba stworzenia dzieła graficznego. Podstawy grafiki - druk wypukły

Czas : 2x 45 min.
Klasa: IV
Cele i umiejętności:
• uczeń zapoznaje się z tematem grafiki jako jednej z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych oraz z procesem powstawania dzieła graficznego,
• zna nazwy technik druku wypukłego: drzeworyt, linoryt, gipsoryt,
• umiejętność charakterystyki technik druku wypukłego,
• znajomość podstawowych pojęć dotyczących grafiki takich jak: matryca, odbitka graficzna,
• umiejętność tworzenia matrycy i odbitki w określonej technice graficznej

Metody pracy:
• praca z tekstem,
• prezentacja narzędzi, materiałów i odbitek graficznych,
• rozmowa nauczająca,
• ćwiczenie plastyczne,
• prezentacja prac uczniów.

Formy pracy:
• indywidualna,
• zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• narzędzia i materiały graficzne:( rylce, wałek do farby, matryce i odbitki graficzne),
• plansze przedstawiające sposób powstawania odbitek w podstawowych technik graficznych,
• przykłady grafik z innych epok.

Materiały i narzędzia:
• blok techniczny
• czarna farba (tempera)
• ołówki
• wałki
• podkłady pod panele( pianka)
• nożyki
• białe kartki ksero
• czarne flamastry
Przebieg lekcji:
• Nauczyciel zapoznaje dzieci z tematem lekcji, który już na początku ma poruszyć, ich wyobraźnie i skierować myśli na „czarno-białe tory”,
• Przedstawia pojęcie grafiki oraz podstawowych technik graficznych,
• Zapoznaje dzieci z pojęciami: projekt, matryca, dzieło,
• Pytania na wyobraźnię:
-czym różni się grafika od innych dzieł plastycznych?
-od czego podstawowe techniki graficzne wzięły swoje nazwy?
-co w naszym najbliższym otoczeniu da się odbić?
-czy nie mając nic w ręce możemy coś odbić?
• Uczniowie oglądają i dotykają narzędzia graficzne,
• Zapoznają się z przykładami grafiki w sztuce,
• Dzieci przed wykonaniem ostatecznego działania, mogą wykonać ćwiczenie ze sznurkiem, które pomoże im zrozumieć ,które miejsca w grafice są wklęsłe, a które wypukłe (na kartce papieru rysujemy jakaś formę: dom, oko, pszczołę. Następnie na wszystkie linie przyklejamy sznurek pakowy, smarujemy farbą, odbijamy)
• Nauczyciel prosi o przystąpienie do pracy; wykonanie projektu podstawowej, prostej formy graficznej z uwzględnieniem czerni i bieli,
• Przeniesienie go na piankę do paneli za pomocą czarnego flamastra uwzględniając ramę pracy, a następnie ponacinanie linii dzielących czerń od bieli nożykiem. Kolejny krok to wbijanie zatemperowanym ołówkiem tego, co ma być białe do środka(kropka w kropkę) i pozostawienie tego co czarne nie naruszonym.
• Próba odbicia matrycy za pomocą wałka i naniesienia nim czarnej farby na piankę, a następnie odbicie na białej kartce, dociśniecie i odklejenie,
• Nauczyciel sugeruję uczniom możliwość wykonania większej ilości odbitek z wykorzystaniem tej samej matrycy. Spośród wykonanych odbitek uczniowie wybierają te, które ich zdaniem wyszły najlepiej, podpisują ołówkiem wg podanego wzoru i umieszczają je na wystawce,
• Nauczyciel omawia i ocenia wybrane prace oraz zaangażowanie uczniów na lekcji,
• Przypomnienie podstawowych pojęć,
• Uczniowie porządkują swoje stanowiska pracy, a dyżurni pozostałe miejsca pracowni plastycznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.