X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10029
Przesłano:

Język włoski - język Unii Europejskiej jako bodziec do kształtowania pozytywnej postawy wobec krajów Unii Europejskiej i poszerzania wiedzy. Innowacja pedagogiczna

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ


TYTUŁ INNOWACJI :

Język włoski – język Unii Europejskiej jako bodziec do kształtowania pozytywnej postawy wobec krajów Unii Europejskiej i poszerzania wiedzy.

RODZAJ INNOWACJI : metodyczna

ZAKRES INNOWACJI: W roku szkolnym 2010/20011 zostaną objęci chętni uczniowie
klas: I i II Liceum oraz I, II, III Technikum

ZAJĘCIA KTÓRYCH DOTYCZY INNOWACJA: Język włoski ( zajęcia pozalekcyjne)

CELE INNOWACJI :
• Uczenie języka włoskiego
• poszerzanie wiedzy na temat Włoch
• kształtowanie pozytywnej postawy w stosunku do języka i do obcych kultur
• pobudzanie do aktywności i kreatywności

DATA ROZPOCZĘCIA INNOWACJI : wrzesień 2010

DATA ZAKOŃCZENIA INNOWACJI : czerwiec 2011

SPOSÓB FINANSOWANIA : Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.
Nauczyciel obliguje się do prowadzenia darmowych zajęć pozalekcyjnych .

AUTORKA INNOWACJI:
1. Helena Jastrzębowska - nauczyciel języka angielskiego – nauczyciel mianowany

Nauczyciel Ukończył Uniwersytet dla obcokrajowców w Perugii we Włoszech , po zdaniu egzaminów uzyskał dyplom tego uniwersytetu. Biegle posługuje się językiem włoskim.

SZKOŁA W KTÓREJ ZOSTANIE WPROWADZONA INNOWACJA:

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja, 47 – 230 Kędzierzyn – Koźle ul. Sławięcicka 79

METODY PRACY :

• Odgrywanie ról , scenek, drama
• Gry i zabawy językowe
• Ćwiczenia indywidualne i zespołowe
• Metody oglądowe: pokaz , demonstracja, pomoce wizualne
• Piosenki
• Praca z tekstem
• Praca z wykorzystaniem środków audiowizualnych


PROGRAM DZIAŁANIA:
Blok tematyczny
1.Na kursie języka
Szczegółowe treści
• Pozdrawianie
• Własna prezentacja
• Grzecznościowe zwroty
• Słynne miasta Włoch
• Przedmioty w klasie szkolnej
Liczba godzin : 3

Blok tematyczny
2. Mieszkam we Włoszech
Szczegółowe treści
• Opis typów domów
• Pytania związane z wynajęciem mieszkania.
Liczba godzin : 2

Blok tematyczny
3. Rozkład dnia we Włoszech
Szczegółowe treści
• Pytanie o godzinę
• Podziękowania
• Dni tygodnia
• Rozmawiamy przez telefon
Liczba godzin : 3

Blok tematyczny
4. Pogoda we Włoszech
Szczegółowe treści

• Przewidywania
• Plany
Liczba godzin : 2


Blok tematyczny
5. Zwyczaje włoskie
Szczegółowe treści
• Rozmowa o zwyczajach
• Zaproszenie
• Idziemy do baru
• Typowy dzień Włocha
Liczba godzin :4

Blok tematyczny
6. Rodzina.
Szczegółowe treści
• Członkowie rodziny
• Opis rodziny
• Gdzie pracują Włosi
Liczba godzin : 3

Blok tematyczny
7. Włoskie potrawy.
Szczegółowe treści
• W restauracji
• Przyzwyczajenia kulinarne
Liczba godzin : 3

Blok tematyczny
8. Zakupy we Włoszech
Szczegółowe treści
• Dialogi w sklepie
• Styliści włoscy
• Pamiątki
• PortA Portese
Liczba godzin : 3

Blok tematyczny
9. Zainteresowania artystyczne.
Szczegółowe treści
• . Galeria Uffizi
• Czas wolny
• Muzyka
Liczba godzin : 3


Blok tematyczny
10. Włoskie mass media.
Szczegółowe treści

• Włoski film
• Radio
• Telewizja
• Wyrażanie chęci
Liczba godzin : 4

Blok tematyczny
11. Wakacje.
Szczegółowe treści
• Kartka pocztowa
• Opowiadania o wakacjach
• Wakacje we Włoszech
Liczba godzin : 3


RAZEM :33 godzinyŹRÓDŁO DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH:

Diagnoza poprzedzająca wprowadzenie innowacji wskazała na zainteresowanie uczniów językiem włoskim, tradycją i kulturą Włoch. W związku z rozszerzaniem się możliwości podróżowania, podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej uczniowie odczuwają potrzebę posługiwania się dodatkowym językiem kraju Unii Europejskiej, są motywowani chęcią bycia konkurencyjnym na rynku pracy. Dlatego też przyczyną powstania tej innowacji jest chęć pobudzenia młodzieży do poznawania języka włoskiego, tradycji i kultury Włoch. Chciałabym również kształtować w uczniach pozytywny obraz tego kraju, jego kultury oraz stworzyć uczniom możliwość zaprezentowania własnych umiejętności oraz wykazania się własną inicjatywą.

NOWATORSTWO PROJEKTU:

Nowatorstwo opracowania polega na wprowadzeniu do szkoły nowego języka , a mianowicie języka włoskiego. Na zastosowaniu metod aktywizujących, poprzez które uczeń rozwija swoje umiejętności pisania, czytania i słuchania oraz przełamuje barierę w komunikowaniu się. Uczeń poprzez aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach zaspokaja potrzebę kontaktu z materiałem autentycznym w języku obcym, lepiej poznaje obcą kulturę. Młodzi ludzie przełamują barierę strachu, uczą się kontaktu z obcokrajowcami, co sprawia, że jesteśmy bliżej Europy. Program innowacji daje możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez bezpośredni kontakt z językiem obcym. Uczeń przełamuje niechęć do uczenia się języka obcego.

EWALUACJA INNOWACJI :

- karty zadań

- ocena wykonanych prac

- ocena za aktywność

- rozmowa/ dyskusja z uczniem w ramach podjętej tematyki

- opinie uczniów

- ankiety wypełniane przez uczniów

- relacje uczniów na temat zdobytych umiejętności i wiedzy

PRZEWIDYWANE EFEKTY:

- znajomość języka włoskiego na poziomie podstawowym

- rozwijanie zainteresowań poprzez bezpośrednie obcowanie z kulturą

- rozwijanie umiejętności słuchania i komunikowania się,

- pobudzanie do aktywności

- rozwijanie kreatywności

- poszerzanie wiedzy na temat Włoch

- pozytywne nastawienie do języka i do obcych kultur

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.