X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««

Marta Schabowska

Jolanta Powroźnik

Alicja Wcisło

Kraków

 

KRYTERIA OCENIANIA

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

STOŁÓWKA SZKOLNA

ROK SZKOLNY:

2000/2001

 

DZIAŁ: WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Wymagania

Konieczne

Wymagania

podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-stosować przepisy sanitarno-higieniczne(C)

-stosować przepisy bhp(C)

-obsługiać podstawowe urządzenia gazowe I elektryczne (C)

-zorganizować pracę na poszczególnych stanowiskach (C)

-znać zadania praktykantów na poszczególnych stanowiskach (A)

-przewidzieć skutki niestosowania obowiązujących przepisów (B)

-oszacować straty wynikające ze złej organizacji pracy (D)

 

DZIAŁ: PRZYGOTOWALNIA I

Wymagania

konieczne

Wymagania

podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-wykonać obróbkę ręczną i mechaniczną warzyw i ziemniaków(C)

-obsługiwać maszyny i urządzenia zgodnie z instrukcją (C)

-stosować zasady przechowywania owoców ,warzyw i ziemniaków (C)

-rozdrabniać surowce zgodnie z przeznaczeniem kulinarnym (C)

-znać rodzaje magazynów w zakładzie (B)

-ocenić jakość warzyw i owoców (B)

-znać dokumentację magazynową (A)

-znać gospodarkę odpadami poprodukcyjnymi i gospodarkę wodno-ściekową (B)

-oszacować straty ilościowe i jakościowe powstające w wyniku przechowywania i obróbki wstępnej (D)

-znać instrukcje obsługi magazynu i urządzeń w przygotowalni I (A)

-zaplanować ilość surowców do jadłospisu i wydać go do kuchni (D)

-wypełnić dokumentację magazynową (D)

 

DZIAŁ: PRZYGOTOWALNIA II

Wymagania

konieczne

Wymagania

Podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-obsługiwać maszyny i urządzenia w przygotowalni II wg. instrukcji (C)

-przeprowadzić obróbkę wstępną mięsa, drobiu i ryb (C)

-zabezpieczyć kloc po użyciu (C)

-rozróżnić charakterystyczne elementy gastronomiczne (B)

-przygotować elementy gastronomiczne do pieczenia, smażenia i gotowania (C)

-zdefiniować warunki przechowywania i magazynowania mięsa (A)

-zaplanować porządki codzienne I okresowe w przygotowalni II(D)

-znać normy ubytków naturalnych podczas przechowywania(A)

-dokonać odbioru ilościowego i jakościowego półproduktów(D)

-wypełnić obowiązującą dokumentację(D)

 

DZIAŁ: KUCHNIA WŁAŚCIWA

Wymagania

konieczne

Wymagania

Podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-korzystać ze stanowisk i sprzętu w zależności od przeznaczenia (C)

-myć naczynia kuchenne zgodnie z zasadami(C)

-rozpoznawać maszyny I urządzenia znajdujące się w kuchni właściwej(A)

-znać zasady przygotowywania próbek kontrolnych (A)

-znać normatyw próbek kontrolnych oraz ich oznakowanie (A)

-zorganizować stanowiska pracy przy produkcji potraw (C)

-wykonywać czynności pomocnicze przy produkcji potraw (C)

-znać zasady planowania jadłospisów (A)

-znać zasady rozmieszczenia maszyn i urządzeń w kuchni właściwej (A)

-sporządzić porcję wzorcową (C)

-ułożyć jadłospis dla danej grupy żywieniowej (D)

-znać instrukcje maszyn i urządzeń w kuchni właściwej (A)

-sporządzić I opisać próby kontrolne dla Sanepidu(C)

-zaplanować produkcję według jadłospisu (D)

 

DZIAŁ: BUFET

Wymagania

konieczne

Wymagania

podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-wyekspediować potrawy zgodnie z przyjętymi zasadami (C)

-przeprowadzić codzienne czynności porządkowe w bufecie(C)

 

-zorganizować stanowisko do wydawania potraw (C)

obsługiwać konsumenta zgodnie z etyką zawodową (C)

-dobierać zastawę stołową i sztućce do typowych potraw (C)

-znać zasady ekspediowania, dekoracji oraz normatyw wydawanych potraw (A)

-znać zasady ułożenia potraw na talerzu(A)

-zbierać i rozliczać bloczki konsumentów (C)

-zorganizować współpracę z ZNS i kuchnią właściwą (D)

-skoordynować współpracę bufetu z salą konsumencką i ZNS (D)

 

DZIAŁ: SALA KONSUMENCKA

Wymagania

konieczne

Wymagania

Podstawowe

Wymagania

rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-utrzymać stoły konsumenckie i tace w czystości(C)

-zbierać brudne naczynia zgodnie z zasadami (C)

-przygotować salę do obsługi konsumentów przed rozpoczęciem wydawania posiłków zgodnie z zasadami(C)

-wykonywać prace porządkowe po zakończeniu obsługi gości (C)

-stosować podstawowe

zasady kulturalnej obsługi (B)

-znać zasady przygotowania sali konsumenckiej do obsługi (A)

-rozróżniać metody obsługi konsumenta(B)

-pobierać porcje z bufetu na podstawie bloczka (C)

-umieć obsługiwać przy stole (C)

-stosować zasady właściwej obsługi konsumenta podczas serwowania potraw (B)

-samodzielna praca w rewirze podczas wydawania potraw (D)

 

DZIAŁ: ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH

Wymagania

Konieczne

Wymagania

podstawowe

Wymagania

Rozszerzone

Wymagania

dopełniające

Wymagania

wykraczające

-dozować detergenty domycia (C)

-zmyć naczynia z zachowaniem kolejności czynności (C)

-umyć sztućce zgodnie z zasadami (C)

-obsługiwać maszynę myjącą zgodnie z instrukcją (C)

-obsługiwać wyparzaczzgodnie z instrukcją (C)

-znać zasady mycia naczyń stołowych (A)

-znać normy detergentów (A)

-zabezpieczyć odpady w czasie przechowywania (C)

-dobrać detergenty do mycia i stosowania (C)

-znać budowę i zasadę działania maszyny uniwersalnej do mycia i wyparzania (B)

-samodzielnie obsługiwać maszynę

uniwersalną do mycia i wyparzania naczyń (D)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.