X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9990
Przesłano:

Polska moja ojczyzna - scenariusz lekcji historii dla klasy IV

Temat: Polska – moja ojczyzna. Powtarzamy wiadomości.

Cele ogólne lekcji:
- gromadzenie i pogłębianie wiedzy dotyczącej Polski, sławnych Polaków;
- utrwalenie wiadomości związanych z organizacją: Unia Europejska;
- kształtowanie uczucia patriotyzmu, przynależności narodowej.

Cele szczegółowe lekcji:
uczeń zna
- daty: 1993r, 2004 r.
- pojęcia: naród, Unia Europejska;
- postaci: Józef Wybicki, Henryk Dąbrowski, Lech Wałęsa, Jan Paweł II,
Lech Kaczyński, Andrzej Wajda, Polanie.
- słowa hymnu państwowego, polskie symbole narodowe, symbole Unii Europejskiej.

uczeń rozumie
- konieczność poszanowania symboli narodowych,
- istnienie związku między legendą a historią państwa polskiego,
- podział Polski na województwa, powiaty i gminy,

uczeń potrafi
- wyjaśnić pochodzenie nazwy Polska;
- wyjaśnić jakie więzi łączą naród;
- wskazać na mapie: Łódź, Warszawa, Wisła, Odra, sąsiadów Polski, województwo łódzkie, państwa graniczące z Polską;
- wskazać przyczyny, dla których Polska wstąpiła do Unii Europejskiej;
- zaprezentować wykonane zadanie;
- współpracować i integrować się podczas wspólnie wykonywanego zadania.

Metody dydaktyczne:
- pogadanka,
- praca w grupach,
- praca z mapą.

Środki dydaktyczne
- mapa Polski,
- „Mazurek Dąbrowskiego” – utwór CD
- podręcznik My i historia dla klasy 4


I. Część wstępna
1. Powitanie z uczniami.
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Odczytanie i sprawdzenie pracy domowej.
4. Nawiązanie do tematu lekcji.

II. Realizacja tematu
Praca w grupach – każda grupa otrzymuje koperty z zadaniami.
Uczniowie na polecenie nauczyciela wykonują poszczególne zadania.


Zadanie 1.

Przyporządkuj pojęciom: naród, Polanie właściwe znaczenie.

Np. 1e , 2 f.


1.POLANIE 2.NARÓD

a) wielka, wielopokoleniowa rodzina;

b) zbiorowość ludzi, którą łączy wspólna przeszłość czyli historia, tradycja, kultura, wspólny język oraz symbole narodowe;

c) to członkowie plemienia zajmujący się rybołówstwem, osiedlili się nad

Morzem Bałtyckim, dzięki nim zjednoczono wszystkie tereny sąsiadujących plemion w jedno państwo;

d) plemię , które w dawnych czasach zamieszkiwało tereny nad górną Wartą ( mieszkali na nizinach wśród pól – stąd ich nazwa, uprawiali ziemię i hodowali bydło), zjednoczyło plemiona sąsiadujące i dało początek państwu polskiemu
- stąd nazwa naszego kraju.

Zadanie 2.

Wymień symbole narodowe Polski, opisz jeden z symboli.

........................................

Zadanie 3.

Zaśpiewaj ze swoją grupą hymn narodowy. Przyjmij właściwą postawę.
Wyjaśnij jak należy zachowywać się ?

Zadanie 4- zróżnicowane

GRUPY: I i II
Na mapie w miejsce białych prostokątów od 1 do 7 wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.


GRUPY: III i IV

Na mapie zaznacz:

1. Łódź,
2. województwo łódzkie,
3. Warszawę,
4. Wisłę,
5. Odrę,
6. Morze Bałtyckie.
7. Na terenie jakiego województwa leży Warszawa?


Zadanie5- zróżnicowane

Grupa I
Narysuj flagę Unii Europejskiej i opisz na forum klasy.

Grupa III
Uzupełnij

Hymn Unii Europejskiej to ........................................(tytuł utworu),

którego autorem jest ........................................( imię i nazwisko ).


Grupa II

Narysuj godło Unii Europejskiej.


Grupa IV

Uzupełnij:

Główne cele powstania Unii Europejskiej : ........................................

Zadanie 6

Przyporządkuj zdaniom nr od 1 do 4 aby były ułożone chronologicznie czyli:

1 to wydarzenie najstarsze ( to które było pierwsze) spośród przedstawionych, a 4 to wydarzenie najmłodsze.


....... Polska została przyjęta do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r.

....... Unia Europejska powstała 1 stycznia 1993 r.

....... W grudniu 1995 r. w Madrycie wspólnej walucie nadano nazwę euro.

..... Obecnie czyli w 2010r należy do Unii Europejskiej 27 państw.


Zadanie 7

Dopasuj do ilustracji sławnego Polaka:

1. Imię i nazwisko
2. Dwa zdania na temat działalności, która rozsławiła imię Polski w Europie i na świecie.


ANDRZEJ WAJDA

‘’...Przez 54 lata w zawodzie marzyłem o różnych filmach.
O tych, które nakręciłem, i takich, których nie udało mi się zrealizować ...’’


· WYBITNY POLSKI REŻYSER FILMOWY, JEGO FILMY SĄ ZNANE

I CENIONE NA CAŁYM ŚWIECIE

· W 2000r. OTRZYMAŁ OSKARA ZA CAŁOKSZTAŁT SWOJEJ TWÓRCZOŚCI
( FILMY NP. ; Korczak –1990 r. , Pan Tadeusz –1999 r. , Katyń - 2007 r.).LECH WAŁĘSA

· PIERWSZY DEMOKRATYCZNIE WYBRANY PREZYDENT W POWOJENNEJ POLSCE ( 1990 r. –1995 r.).


· W 1983 r. OTRZYMAŁ POKOJOWĄ NAGRODĘ NOBLA, JEST

SYMBOLEM WALKI O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ W POLSCE.LECH KACZYŃSKI


· POLSKI POLITYK, OBECNIE ‘’GŁOWA”PAŃSTWA POLSKIEGO.

· OD 2005 r. DO CHWILI OBECNEJ PREZYDENT RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.JAN PAWEŁ II


· PIERWSZY W HISTORII PAPIEŻ POLAK


· KAROL WOJTYŁA, URODZONY W WADOWICACH W 1920 r.
BYŁ ZWIERZCHNIKIEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA CAŁYM ŚWIECIE ( 1978r. – 2005r. ) .III. Część podsumowująca.

1.Podsumowanie pracy w grupach.
2.Ocena pracy uczniów.
3. Podanie i wytłumaczenie pracy domowej zróżnicowanej.

- Sporządź listę składającą się z 10 przykładów, w której wymienisz bez czego nie wyobrażasz sobie Polski. Mogą to być zabytki, postaci, wydarzenia, tradycje itp.
Pamiętaj, że nie jest ważne miejsce, które zajmie dana postać czy zabytek lecz liczy się samo wskazanie( praca dla wszystkich uczniów).

- Wykonaj plakat reklamujący Polskę i Polaków ( dla chętnych ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.