X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9981
Przesłano:

Dodawanie ułamków o różnych mianownikach - kl.V. Scenariusz lekcji z matematyki

Dzień: 28.10.2009r.
Temat: Dodawanie ułamków o różnych mianownikach.
Klasa: V

Cele ogólne:
Uczeń:
-Potrafi dodawać ułamki o jednakowych mianownikach;
-Wie jak sprowadzić dane ułamki do wspólnego mianownika;
-Umie zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy;
-Potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie wykonanych przykładów;
-Wie, jak dodać ułamki o różnych mianownikach;
-Potrafi pracować indywidualnie i w grupie.

Formy:
- Indywidualna;
- Grupowa;
- Zespołowa.

Metody:
- Słowna;
- Problemowa;

Środki dydaktyczne:
- Karty pracy z zadaniami;
- Jabłka.

Przebieg zajęć:

1.Czynności porządkowe:
- Sprawdzenie obecności;
- Omówienie i poprawa zadania domowego;
- Podanie tematu i celu lekcji.

2. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach- ćwiczenia
- Rozwiązanie kilku działań na tablicy.

3. Sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika- ćwiczenia
- Wykonanie kilku przykładów na tablicy.

4. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach:
- Nauczyciel daje dwóm uczniom po jednym jabłku i prosi, by każdy z nich podzielił swoje jabłko na podane części- pierwszy uczeń ma podzielić owoc na 4 równe części a drugi- na dwie. Następnie kolejny uczeń podchodzi do kolegów i zabiera podane części jabłek- od pierwszego ucznia 3/4 a od drugiego - 1/2 jabłka.
- Próba odpowiedzi na pytania: „Jaką część jabłek ma w sumie teraz kolega?” , „Jakie „kroki” należy uczynić, aby dodać ułamki o różnych mianownikach?”
- Po rozwiązaniu problemu nauczyciel rozpisuje kilka przykładów na tablicy;
- Wspólne sformułowanie i zapisanie reguły : Aby dodać ułamki o różnych mianownikach, musimy najpierw sprowadzić je do wspólnego mianownika. Gdy w wyniku powstanie ułamek niewłaściwy, to należy wyciągnąć z niego całości.
- Dodawanie liczb mieszanych – nauczyciel dokłada do pierwszej części jeszcze dwa całe jabłka, a do drugiej jedno całe jabłko - zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, iż przy dodawaniu liczb mieszanych tylko ułamek sprowadzamy do wspólnego mianownika ( 2 3/4 + 1 1/2)

5. Ćwiczenia
- Uczniowie rozwiązują zadania na tablicy.

6. Ćwiczenia w grupach:
- Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy, każda grupa dostaje po 2 zadania. Rozwiązują je wspólnie wewnątrz grup, a potem na forum klasy każda z grup przedstawia swoje rozwiązania.

7. Podsumowanie zdobytych wiadomości.
8. Pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.