X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9808
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli klas I - Funkcjonowanie absolwentów przedszkola w środowisku szkolnym

ANKIETA
(skierowana do nauczycieli klas pierwszych)
Funkcjonowanie absolwentów przedszkola w środowisku szkolnym.

Szanowni Państwo!
Pragniemy dowiedzieć się jakie są postępy i osiągnięcia absolwentów naszego przedszkola. Ankieta, którą Państwu proponujemy jest anonimowa i przeznaczona tylko dla naszych celów badawczych. Zebrane informacje przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do podniesienia jakości pracy przedszkola, oraz lepszego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w klasie I.
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Za współpracę dziękujemy

I. PODSTAWOWE DANE O DZIECKU:
Rok urodzenia: ........................................
Szkoła Podstawowa- Nr ..........
Rok szkolny: 2009/2010

II. INFORMACJE O UCZNIU NA PODSTAWIE OBSERWACJI NAUCZYCIELA :
Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić (dopuszcza się wybór kilku odpowiedzi)

1) Stosunek do obowiązków szkolnych :
przychodzi do szkoły przygotowany, czasami nieprzygotowany, zwykle nieprzygotowany

2) Sposób wykonywania obowiązków i zadań :
dokładnie, samodzielnie, chętnie, oczekuje pomocy, niezbyt chętnie

3) Zachowane tempo pracy :
szybko kończy pracę, pracuje w dobrym tempie, tempo pracy wolne

4) Praca na lekcji :
jest zawsze aktywny, jest czasami aktywny, jest bierny
odpowiada tylko na pytania nauczyciela, nie odpowiada na pytania nauczyciela
nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, przeszkadza w prowadzeniu lekcji

III. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DZIECKA
1) Miał problemy, nie miał problemów z przystosowaniem się do nowego otoczenia, systemu szkolnego,

2) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i w świecie dorosłych
tak nie czasami

3) Wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa
tak nie

4) Skupia uwagę przez dłuższy czas na określonym problemie
tak nie czasami

5) Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
tak nie czasami

6) Organizuje sobie bezpiecznie czas wolny w szkole (np. na przerwach międzylekcyjnych)
tak nie czasami

7) Posiada istotne wiadomości na temat swojej osoby, rodziny i najbliższego środowiska
tak nie

8) Zna symbole narodowe
tak nie

IV. ROZWÓJ MOWY
1) Stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
tak nie czasami

2) Wypowiada się samodzielnie na określony temat, formułuje dłuższe wypowiedzi
tak nie czasami

3) W zrozumiały sposób mówi o potrzebach i decyzjach
tak nie czasami

V. ROZWÓJ INTELEKTUALNY
1) Przewiduje, o wprowadzonych i obserwowanych zmianach oraz wnioskuje
tak nie czasami

2) Grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia
tak nie czasami

3) Stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
tak nie czasami

VI. GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
1) Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru
tak nie czasami
2) Słucha krótkich opowiadań i rozmawia o nich
tak nie czasami

3) Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, sylaby, głoski
tak nie czasami

4) Dysponuje dobrą sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową wymaganą podczas pisania
tak nie

5) Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń, symboli
tak nie czasami

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (zainteresowania, zdolności, udział w konkursach, kompetencje i umiejętności dziecka wymagające doskonalenia, itp.):
........................................

Dziękujemy za zrozumienie i poświecenie swojego czasu


Ankietę opracowała nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 20 w Nowym Sączu w oparciu o wymagania z nowej podstawy programowej.
Jolanta Sajdak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.