X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9790
Przesłano:

Ogólnopolski Konkurs "Samorząd na Medal Janusza Korczaka"

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„SAMORZĄD NA MEDAL JANUSZA KORCZAKA”
REGULAMIN

1. CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest popularyzacja myśli pedagogicznej Janusza Korczaka.

2. ORGANIZATOR:

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

3. UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikami konkursu mogą być Szkoły Podstawowe z terenu całej Polski.

4. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

Janusz Korczak, ten uznany pedagog i działacz na rzecz praw dziecka mocno związany był z Warszawą, a w pewnych okresach z dzielnicą Wola. Razem ze Stefanią Wilczyńską założył i prowadził Dom Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie w latach 1912 – 1942, którego siedziba znajdowała się między innymi przy ul. Krochmalnej i Chłodnej na warszawskiej Woli.
Janusz Korczak posiadał znakomite wyczucie psychiki dziecięcej, a jego postawa pełna szacunku i zaufania do dziecka stała się podstawą systemu pedagogicznego łączącego zasadę kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielności.
Formami pobudzającymi aktywność społeczną dzieci w tym systemie były: samorząd, gazetka dziecięca, a także osobowość wychowawcy. Te zasady Janusz Korczak wykładał w pismach pedagogicznych, z których najważniejszy jest cykl Jak kochać dziecko.
Janusz Korczak w latach 1926 – 1930 redagował Mały Przegląd – eksperymentalne pismo dziecięce. Prowadził szeroką działalność popularyzatorską w obronie praw dziecka. Zginął wraz ze swymi wychowankami wywieziony z getta w 1942, dobrowolnie towarzysząc im w drodze na śmierć w komorze gazowej w obozie zagłady w Treblince.

5. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE, (REALIZACJA KONKURSU):

Wychodząc z założenia, że podstawą systemu pedagogicznego Janusza Korczaka było połączenie zasady kierowania dziećmi z zasadą ich samodzielności, szkoły przystępujące do konkursu powinny dokonać prezentacji swojej samorządności w następującej formie:

Przygotowanie i wydanie ze szkolnym opiekunem samorządu własnej „Korczakowskiej gazetki dziecięcej” (nakład dowolny).

Zasady przygotowania gazetki:

Format : 4-6 stron A4, na każdej stronie 4 kolumny. Jeden artykuł powinien być poświęcony prezentacji postaci Janusz Korczaka zrealizowanej w szkołach przez Samorząd Uczniowski (mile widziane fotografie). Forma prezentacji jest dowolna (ulotka, apel, spotkanie, wystawa).
Pozostałe artykuły muszą być związane z tematyką korczakowską i muszą uwzględniać w specyficzny sposób prezentowanie prawdy o losie dziecka, o jego wewnętrznym świecie, autentycznych przeżyciach i problemach drążących pokłady najgłębszych obaw, nadziei.
Autentyczność i prawdziwość staną się punktem wyjścia przy ocenie jakości gazetki.
Zdaniem organizatorów powierzchowne zadowolenie z życia i udawanie, że wszystko jest w porządku to element pozy chętnie przybieranej przez uczniów współczesnej szkoły. Tymczasem świat dziecięcy pełen jest zmartwień, trosk, obaw i lęków najchętniej pomijanych lub pomniejszanych, a w rezultacie niedocenianych, tolerowanych czy wręcz akceptowanych zwłaszcza przez świat ludzi dorosłych, dla którego małe smutki to niewielki problem.
Chcemy udowodnić, że świat dziecka o który walczył Janusz Korczak to świat autentyczny i mimo upływu lat wciąż głęboko prawdziwy i aktualny.
Liczymy, że przysłane gazetki będą odzwierciedleniem tego właśnie świata – świata korczakowskiego.
Chcemy aby postawa Janusza Korczaka funkcjonowała w świadomości współczesnych dzieci, uczniów naszych szkół.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA I TERMINY:

W konkursie uczestniczyć mogą samorządy uczniowskie szkół, które przyślą „Korczakowską gazetkę dziecięcą”.

7. PRZEBIEG KONKURSU:

Prace konkursowe oceniać będzie komisja wyłoniona przez organizatora.
Komisja oceniająca prace będzie brała pod uwagę zgodność i efektywność prac konkursowych z celami i założeniami konkursu.

8. NAGRODY:

Autorzy najciekawszych prac zostaną wyróżnieni cennymi nagrodami m.in. cyfrowymi aparatami fotograficznymi, sprzętem muzycznym oraz audio – video przydatnym w działalności samorządów uczniowskich.

9. UWAGI KOŃCOWE:

Informacje o przebiegu konkursu można rozpowszechniać w regionalnych i lokalnych mediach a także na stronach internetowych szkół.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.