X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9781
Przesłano:

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej, gr I, miesiąc maj

PLAN PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ DLA DZIEWCZĄT NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU LEKKIM, UMIERKOWANYM I ZNACZNYM
ROK SZKOLNY 2009/2010
GRUPA I
MIESIĄC: MAJ

TERMIN
CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM
ZADANIE DO WYKONANIA
METODY, FORMY
METODY, FORMY DLA WYCHOWANEK NIEPEŁNOSPRAWNYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM
SPOSÓB MONITOROWANIA
UWAGI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


04.05.2010-07.05.2010

Wychowanki:
-znają nominały pieniężne
-odliczają drobne kwoty
- potrafią ugotować krupnik

noc

Burza mózgów na temat :Co kojarzy Ci się z wyrazem zakupy?, pieniądze.? Poznanie nominałów pieniężnych.

Symulacja zakupów – wybieranie produktów z gazet reklamowych np. Kaufland, Lidl za określoną przez wychowawcę kwotę. Scenki dramowe – zabawy w sklep, kupno biletu itp.

Dokonywanie samodzielnych zakupów w sklepie w Damnicy – zajęcia praktyczne

Pomoc osobie starszej Irenie Burjan w utrzymaniu ładu i porządku w jej mieszkaniu

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad BHP podczas gotowania krupniku w sali gospodarstwa domowego

Nauka odlewania ozdób świątecznych z gipsu

Oglądanie programów informacyjnych, słuchanie muzyki

Doskonalenie umiejętności matematycznych – liczenie w pamięci i na konkretach w zakresie0-30 i 0-100.

Utrwalenie znajomości nominałów pieniężnych podczas zabawy w zakupy


Utrwalenie znajomości zegara tarczowego – zajęcia praktyczne ( odczytywanie wskazanej prze wychowawcę godziny, zaznaczanie na zegarze podanej godziny)

Doskonalenie motoryki małej ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania zupy.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Instruowanie podczas gotowania krupniku w sali gospodarstwa domowego


12.01.2009-16.01.2009

Wychowanki:
- wiedzą, co oznacza pojęcie: antykoncepcja, ciąża
- potrafią posługiwać się encyklopedią, słownikami i internetem celu wyjaśnienia pojęć: antykoncepcja, ciąża
-znają sposoby zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą
- potrafią samodzielnie dokonać drobnych napraw odzieży i przyszyć różnego rodzaju guziki


JAK USTRZEC SIĘ CIĄŻY -ANTYKONCEPCJA-PROFILAKTYKA

Wyszukiwanie (w encyklopedii, słownikach i Internecie) oraz tłumaczenie pojęć : antykoncepcja, ciąża

Czytanie i omawianie broszur na temat antykoncepcji. Spotkanie z pielęgniarką – rozmowa na temat „Skutecznych metod zabezpieczenia się przed niechcianą ciążą”

Dokonywanie drobnych napraw odzieży oraz przyszywanie guzików z zachowanie wcześniej poznanych zasad BHP

Udział wychowanek w dyskotece noworocznej

Doskonalenie umiejętności posługiwania się internetem – wyszukiwanie informacji na temat antykoncepcji.

Słuchanie muzyki, oglądanie TV

Doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści – odnajdywanie podanych przez wychowawcę haseł w słowniku, encyklopedii

Doskonalenie operacji myślowych – dodawanie i odejmowanie w pamięci i na konkretach w zakresie od 0-30 i od 0-100

Rozwijanie mowy opowieściowej- przeczytanie krótkiego tekstu i opowiedzenie o czym on był

Obserwacja
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

Udział wychowanek w zajęciach

Wytwory pracy wychowanek ( przyszyte guziki)

Zajęcia z profilaktyki ciąży powinny być realizowane przed każdymi feriami i wakacjami, ponieważ w tym czasie występuję duże ryzyko „niechcianej ciąży”


10.05.2010-14.05.2010

Wychowanki

- potrafią zachować bezpieczeństwo podczas prac grupowych
- wiedzą jakich narzędzi i środków czystości należy używać i jak bezpiecznie się nimi posługiwać

dzień
Przypomnienie i omówienie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności porządkowych.

Zaopatrzenie się w niezbędny sprzęt. Wyjście w teren, porządki pod nadzorem i z pomocą wychowawcy.

Poznajemy środki czystości stosowane do sprzątania mieszkań
(Sidolux, Ajax, Pronto, Cif, Domestos, pasta sama). Czytanie i omówienie nalepek informacyjnych środków czystości

Oczyszczanie i malowanie ozdób świątecznych – nauka łączenia kilku kolorów.

Zamiatanie, mycie podłogi, wycieranie kurzy, podlewanie kwiatów w mieszkaniu osoby starszej – zaj. uspołeczniająco-socjalizacyjne.

Słuchanie muzyki, oglądanie programów informacyjnych

Ćwiczenia doskonalące syntezę słuchową – tworzenie sylab, zapisywanie i odczytywanie ich.

Układanie i pisanie prostych zdań z wyrazami: „ład”, „porządek”, „czysto” itp.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalkulatorem – zajęcia praktyczne

Doskonalenie motoryki małej ręki i nauka rozpoznawania kolorów podczas malowania ozdób

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych17.05.2010-21.05.2010

Wychowanki:
-potrafią wymienić dwa zwiastuny wiosny
-potrafią zredagować gazetkę tematyczną
-wiedzą kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna

noc

Burza mózgów na temat: wiosny, wychowanki odpowiadają na pytania np. kiedy jest pierwszy dzień wiosny, po jakiej porze roku następuje wiosna, jakie znamy zwiastuny wiosny

Wycieczki do parku, lasu w celu poszukiwania pierwszych oznak wiosny. Omówienie wycieczki – jakie zwiastuny wiosny zauważyły wychowanki - doskonalenie motoryki małej - wykonanie gazetki tematycznej

Udział w zajęciach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Damnica na temat: „ Po czym rozpoznamy, że jest wiosna w lesie”

Zajęcia biblioteczne – wyszukiwanie informacji w encyklopedii nt. Zwiastunów wiosny. Oglądanie zwiastunów wiosny w internecie.

Przygotowanie wychowanek do udziału w imprezie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Przypomnienie i omówienie zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

Oglądanie programów informacyjnych,
Słuchanie piosenki Marka Grechuty pt. „Wiosna, ach to Ty”.

Utrwalenie alfabetu, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych wyrazów, tekstów.

Doskonalenie umiejętności matematycznych – dodawanie, odejmowanie w pamięci i na konkretach w zakresie 0-500 i od 0-100

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem – czytanie prostych tekstów i próba udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące czytanego tekstu

Udział wychowanek we wspólnej zabawie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Instruowanie podczas zajęć z gospodarstwa domowego
Wytwory pracy wychowanek: (gazetka tematyczna, )


24.05.2010-28.05.2010

Wychowanki:
-potrafią posługiwać się kalendarzem
-ubierają się stosowanie do pory roku i warunków atmosferycznych
-potrafią ugotować zupę koperkową

dzień

Burza mózgów na temat: „co to jest pogoda”. Odczytanie i wspólne omówienie znaczenia przysłów: „w marcu jak w garncu”, „kwiecień plecień bo przeplata trochę zimy, trochę lata”.

Wykonanie prac plastycznych przedstawiających dowolny ubiór ze skrawków materiału.

Wspólne ustalenie i omówienie zasad prawidłowego , stosowanego do pogody ubierania się. Wyjaśnienie znaczenia „ubiór na cebulkę”.
Zajęcia w sali gospodarstwa domowego – gotujemy zupę koperkową
Zajęcia biblioteczne –doskonalenie umiejętności obsługi internetu – wchodzenie na strony internetowe podane przez wychowawcę

Zabawy kolorem – malowanie ozdób świątecznych.

Oglądanie wiadomości, ulubionego serialu, słuchanie muzyki,

Utrwalenie alfabetu - doskonalenie umiejętności posługiwania się spisem treści – odnajdywanie podanych przez wychowawcę haseł w słowniku, encyklopedii

Doskonalenie motoryki małej: rysowanie wycinanie, klejenie skrawków materiałów.

Doskonalenie umiejętności posługiwania się kalendarzem – odnajdywanie podanej przez wychowawcę daty w kalendarzu.

Utrwalenie nazewnictwa: pór roku, miesięcy i dni tygodnia.

Obserwacja
Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych
Instruowanie podczas zajęć w sali gospodarstwa domowego


31.05.2010-04.06.2010

Wychowanki:

-wymieniają po 2 produkty znajdujące się ka każdym szczeblu piramidy zdrowia (np. 2 produkty zbożowe, nabiałowe itd)
-wymieniają 2 negatywne skutki złego odżywiania się
-wykonują potrawę z jajek stosując poznane zasady BHP

noc

Przedstawienie i omówienie zasad prawidłowego odżywiania się – zapoznanie wychowanek i omówienie „Piramidy zdrowia”.

Przygotowanie i udział w konkursu na najsmaczniejszą potrawę z jajek pt.”Przysmak wielkanocny.” Przypomnienie i utrwalenie zasad BHP pracy w kuchni.
Spotkanie z pielęgniarką – wyjaśnienie wpływu niewłaściwego odżywiania się na organizm młodego człowieka.
Doskonalenie umiejętności pisania prostych wyrazów ze słuchu, przepisywanie krótkiego tekstu, wyrazów z książki, kartki

Aktywny udział wychowanek w spotkaniu kulinarnym wszystkich grup – wykonanie potrawy z jajek
Obserwacja

Udział wychowanek w zajęciach
Zapis w dzienniku zajęć wychowawczych

Wychowawcy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.