X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9762
Przesłano:

Scenariusz do przedstawienia w języku angielskim pt. "Kopciuszek"

SCENARIUSZ DO PRZEDSTAWIENIA „KOPCIUSZEK”
Opracowała : Marzena Michalska

Osoby występujące w przedstawieniu (8-9 uczniów):
KOPCIUSZEK
MACOCHA
SIOSTRA 1
SIOSTRA 2
WRÓŻKA
OJCIEC
KSIĄŻĘ
NARRATOR (ewentualnie 2 osoby)


AKT I

(Scena przedstawia salon, w którym dziewczyna Kopciuszek siedzi przy piecu i rozmyśla).

NARRATOR :
Once upon a time there was a very nice old man. He was a widower because his wife died a long time ago. He didn’t want to marry once again as he loved his wife so much that he couldn’t forget her. However, he wasn’t alone because he had a beautiful daughter.

Żył sobie kiedyś miły staruszek - wdowiec, którego żona zmarła bardzo dawno temu. Nie chciał jednak ożenić się ponownie, gdyż tak bardzo kochał swoją żonę, iż po prostu nie mógł o niej zapomnieć. Nie czuł się również samotny, gdyż miał przepiękną córkę.

(Ojciec Kopciuszka wchodzi do pokoju, siada na fotelu i rozpoczyna rozmowę.)

OJCIEC :
How are you my sweet heart? Are you ok today?
KOPCIUSZEK :
I’m fine, daddy. And you? You must be sad.
OJCIEC:
I’m not sad. Why do you think so? Do I look sad or unhappy?
KOPCIUSZEK :
No, you don’t. But I think you would be happier if you married someone. You are still young and handsome. There are many women who would like to become your wives, daddy.
OJCIEC :
Maybe , you are right my sweetie. But I don’t want anyone. You know how much I loved your mum. I can’t forget her and I have you. I don’t need anyone else.
KOPCIUSZEK :
But daddy, if one day I meet someone and I leave home, you will feel lonely. I don’t want it. I want you to be happy again. I want you to be loved by a woman.
OJCIEC :
You’re so sweet my darling. You make me happy every day and even if you leave home one day, I will be glad because you will be happy.

(Córka przytula się do ojca, który całuje ją w czoło).

NARRATOR :
They lived together very happily. They did housework every day, went for a walk, listened to music, danced, read and talked in the evenings. They were really happy together.

I tak żyli razem bardzo szczęśliwie. Każdego dnia wspólnie wykonywali prace domowe, chodzili na spacery, słuchali muzyki, tańczyli, czytali książki i rozmawiali całymi wieczorami. Życie upływało im miło i szczęśliwie.


AKT II

(Mieszkanie, w którym przebywają 3 osoby : starsza pani i jej dwie córki. Matka siedzi na kanapie drapie się po głowie i udaje, że myśli. Jedna z córek przegląda się w lustrze poprawiając sobie włosy. Druga z córek siedzi obok matki i obgryza paznokcie). Wchodzi narrator.

NARRATOR :
The girl was right saying that many women were interested in her father. In the neighbourhood there was a woman, a widow with two daughters. She wanted to marry the man because he was rich. She didn’t love him because he was very good and kind. She only loved his money. And since she was bad and very lazy and she didn’t want to work, she decided to catch the man. Her daughters were lazy like their mother, so they were for this decision.

Dziewczyna miała rację mówiąc ojcu, że wiele kobiet interesowało się nim. Otóż w sąsiedztwie mieszkała wdowa z dwiema córkami. To właśnie ona chciała poślubić mężczyznę, gdyż był on bogatym człowiekiem. Wcale nie kochała go ze względu na jego dobry charakter. Kochała jedynie pieniądze, a ponieważ była bardzo złą i leniwą osobą i nie chciała pracować, zdecydowała, że zdobędzie tego mężczyznę i zostanie jego żoną. Dziewczyny, które były równie leniwe jak ich matka, chętnie poparły jej decyzję.

MACOCHA :
Oh, I’m so unhappy. My life is so boring! I must go to work tomorrow, but I don’t want to. Work – it’s so boring. It’s only for stupid people and I’m so beautiful and intelligent.
SIOSTRA 1 :
You’re right, mum. I’m so beautiful too. I’m too perfect to work. I’d rather sit in front of the mirror all day long and look at myself.
SIOSTRA 2 :
Me too , mum. We are running of money and we don’t want to work. It’s stupid! You must do something about this!
MACOCHA :
What can we do?
SIOSTRA 1:
What can we do?
SIOSTRA 2:
What can we do?

(Wszystkie 3 siedzą i drapią się po głowach. Myślą.)
MACOCHA :
We must do something!
SIOSTRA 1:
Oh, yes!
SIOSTRA 2:
Oh, yes!
MACOCHA :
I know! Our neighbour, Mr...... lives very near in a beautiful house. Some people say that he’s got a lot of money. Maybe that’s an idea?!?
SIOSTRA 1:
But what can we do?
SIOSTRA 2:
I know! I’m so clever and intelligent. I’ve got an idea. We can steal his money!!!!
SIOSTRA 1:
You are stupid!
SIOSTRA 2:
You are stupid!

(Siostry zaczynają okładać się poduszkami. Ciągnąc się za włosy. Matka je rozdziela.)

MACOCHA:
Stop it! You’re stupid girls! I have an idea! I will become his wife. I’m so beautiful and wonderful that he won’t resist.


AKT III

(Scena ma miejsce w domu Kopciuszka).
NARRATOR:
What she said, she did. First the man didn’t want to have a new wife, but his daughter convinced him. She liked the woman very much and her two daughters as she was a good and nice person. She loved everyone.
At the beginning everything was ok. Two daughters and their mother were kind to the girl and to her father, but later they showed their true faces. They started to treat their stepsister very bad. They called her „ Cinderella”.
As the girl was very kind by nature, they started to make use of her. She was willing to help, so stepsisters and their mother started to treat her like a servant.

Kobieta zrobiła to, co zaplanowała. Z początku mężczyzna nie chciał mieć nowej żony, ale jego córka przekonała go, iż powinien spróbować. Polubiła ona kobietę i jej dwie córki, gdyż była dobrą i miłą osobą. Kochała wszystkich ludzi.
Na początku wszystko było w porządku. Dwie siostry i ich matka były miłe zarówno dla dziewczyny jak i jej ojca, potem jednak ujawniły swoje prawdziwe oblicza. Zaczęły traktować swoją przyrodnią siostrę bardzo źle. Zaczęły się nią wysługiwać traktując jak służącą. W końcu nazwały ją Kopciuszkiem.

SIOSTRA 1:
Cinderella, I’m hungry! Make an omelette!
SIOSTRA 2:
Cinderella, I’m thirsty! Bring me a bottle of mineral water!
MACOCHA :
Cinderella, I’m very sleepy! Make me a cup of coffee!
SIOSTRA 1 :
My dress is crumpled. I can’t wear it. You must iron it!
SIOSTRA 2:
My shoes are dirty! I can’t wear them. You must clean them!
MACOCHA:
It’s so dirty here. Clean the floor!
SIOSTRA 1:
The windows are dirty too! Clean them!
SIOSTRA 2:
Look at the carpet! It’s so ugly! You must hoover it!

(Kopciuszek biega po całym domu jak oszalały, wykonując wszystkie, najbardziej głupie polecenia macochy i jej sióstr).

NARRATOR:
The girl worked all the time and took care of the house. She didn’t have time to think about herself. She didn’t have time to eat or drink enough. She didn’t have time to wash her clothes or to have a shower. And even if she was the prettiest, she looked now very bad.

Dziewczyna pracowała cały czas zajmując się domem. Nie miała czasu myśleć o sobie. Nie miała nawet czasu, aby wystarczająco zjeść czy napić się. Nie miała czasu, aby wyprać swoje ubrania czy wziąć prysznic. I pomimo tego, iż była najładniejsza, wyglądała teraz okropnie.

One day, all women and girls in town got a very important letter. It was an invitation to a party organised by a prince in a wonderful palace with towers, with beautiful gardens full of flowers. The prince was a young man, very rich, intelligent and handsome. He wanted to make a party because he wanted to find a wife. That’s why even girls from faraway lands wanted to come.

Pewnego dnia wszystkie kobiety i dziewczyny z miasta dostały ważny list. Było to zaproszenie na przyjęcie organizowane przez księcia w cudownym pałacu z wieżami, pięknymi ogrodami pełnymi kwiatów. Książę był młodym, bardzo bogatym, inteligentnym i przystojnym mężczyzną. Postanowił wydać przyjęcie, aby znaleźć sobie żonę. Z tego właśnie powodu dziewczyny z najodleglejszych zakątków kraju pragnęły przybyć na bal.

When the two sisters and their mother heard about the party, they all wanted to go there to see the prince. Each of them wanted to marry the prince so they started preparations for the event.

Kiedy obydwie siostry i ich matka usłyszały o przyjęciu, również chciały pojechać, aby zobaczyć księcia. Każda z nich chciała go poślubić, dlatego też rozpoczęły przygotowania do balu.

(Siostry biegają jak szalone po domu. Wyciągają ubrania z szafy. Przymierzają je patrząc w lustro. Wydzierają je sobie wzajemnie, kłócą się o to, która ubierze daną sukienkę. Kopciuszek zasmucony i jednocześnie rozmarzony siedzi w kącie).

MACOCHA :
Girls! We must go there. One of you must marry the prince! We will be rich!
SIOSTRA 1:
I will marry the prince. I’m the prettiest. You have got too big nose!
SIOSTRA 2:
No! I will marry the prince. I’m the prettiest. You are fat!

(Siostry przekrzykują się wzajemnie).

KOPCIUSZEK :
(Mówi głośno sam do siebie).
Ohhhhh! I would like so much to go there, just to see the prince for a while, to see these beautiful flowers in the garden, to see this wonderful palace, even only for a while.

(Siostry śmieją się z Kopciuszka i mówią).

SIOSTRA 1:
Ha ha ha! You must be joking! Look at yourself!
SIOSTRA 2:
You look awful! You are ugly!
SIOSTRA 1:
And your scruffy dirty clothes!
SIOSTRA 2 :
And your dirty face and hands!
SIOSTRA 1:
Nobody wants to marry you! Ha ha ha!
SIOSTRA 2 :
You will be alone! You will be our servant to the end! Ha ha ha!
MACOCHA :
Oh! You’re so sweet, my little beautiful girls.
(Zwraca się do swoich córek, przytula je i całuje w policzki).

NARRATOR :
The two ugly sisters started preparations. They wanted Cinderella to make them beautiful new dresses.

Dwie brzydkie siostry rozpoczęły przygotowania. Chciały, aby Kopciuszek uszył im piękne nowe sukienki.

SIOSTRA 1:
I need a new dress. It must be wonderful. Make it ready for tomorrow, Cinderella!
SIOSTRA 2:
Me too! I need a new dress too. Even more beautiful than yours. Do it! Cinderella!
SIOSTRA 1:
Hurry up!
SIOSTRA 2:
Tomorrow is a big day!

(Siostry mówią na głos rozmarzone. Każda na stronie.)
SIOSTRA 1:
I must win his hand. I must be rich and live in this beautiful palace. Ohhhhhhh!
SIOSTRA 2:
I must marry the prince! I want a lot of expensive clothes and jewellery.

(Siostry oddalają się. Kopciuszek zapłakany siedzi w kącie i szyje suknie dla sióstr).


AKT IV

(Mija noc.)

NARRATOR :
The night passed. Cinderella finished the dresses and fell asleep. But she couldn’t sleep long, as she had to help sisters with preparations for the party.
Since they were very ugly, the preparations took the whole day until evening. Finally, they with their mother left the house to get to the palace.

Minęła noc.
Kopciuszek skończył sukienki i usnął. Dziewczyna nie mogła jednak odpocząć zbyt długo, gdyż musiała pomóc siostrom w przygotowaniach do balu. A ponieważ dziewczyny były bardzo , ale to bardzo brzydkie, przygotowania zajęły cały dzień aż do wieczora. W końcu matka wraz z córeczkami wyruszyły na bal.

(Kopciuszek siedzi smutny i popłakuje. Po chwili wstaje i zaczyna tańczyć z miotłą. Rozmarzona wyobraża sobie, jakby to było cudownie być na balu).

KOPCIUSZEK :
Ohhhhh! I’m so unhappy! I wish I could go to the palace too. I wish so much to dance for a while. I love music so much.

( W tej chwili zjawia się pięknie ubrana kobieta- wróżka).

WRÓŻKA:
How are you my sweet heart? Why are so so sad?
KOPCIUSZEK:
I wish I could go to a party but I don’t have a dress and it’s too late.
WRÓŻKA:
I can do it for you!
(Dotyka ja magiczną pałeczką i momentalnie Kopciuszek jest ubrany w przepiękną sukienkę. Przebiera się szybko za parawanem).
KOPCIUSZEK:
Oh! It’s so beautiful! Is it really me? Thank you so much!
WRÓŻKA:
You are welcome.
KOPCIUSZEK:
But how can I get there?
WRÓŻKA:
There is a car waiting for you in front of the house. It will take you to the palace.
KOPCIUSZEK :
Oh thank you so so so so much!
WRÓŻKA:
But remember : You must leave the palace before midnight. At 12 the magic will disappear. Rememeber that, Cinderella!
(Wróżka znika. Dziewczynka wybiega z domu).


AKT V
(Scena ma miejsce w pałacu).

NARRATOR :
Here we are at the party in the palace full of light and music. When Cinderella came into, everyone looked at her. There were many beautiful girls at the party, but she was the prettiest. The prince couldn’t believe his eyes. He turned to Cinderella and danced with her the whole evening.

Jesteśmy właśnie na balu w pałacu wypełnionym światłem i muzyką.
Kiedy Kopciuszek wszedł do środka, wszyscy spojrzeli w jej kierunku. I chociaż na balu było wiele pięknych dziewcząt, Kopciuszek był najpiękniejszy ze wszystkich. Sam książę nie mógł uwierzyć swoim oczom. Podszedł do dziewczyny i przetańczył z nią cały wieczór.

(Tańczą razem cały czas rozmawiają. Inne dziewczyny podpierają ściany i patrzą z zazdrością. Nagle wybija godzina 12.

KOPCIUSZEK:
I must go now! Sorry!

(Kopciuszek wybiega. Za nią wybiega książę.)

NARRATOR:
Cinderella remembered the advice of fairy godmother and she left the palace as quick as she could. While running away, she lost one of her slippers on the stairs. The prince held it up and took to the palace.

Kopciuszek przypomniał sobie radę matki chrzestnej. Dlatego też opuścił pałac tak szybko jak to tylko było możliwe. Dziewczyna uciekając zgubiła jednak pantofelek na schodach, który książę zabrał do pałacu.
(Koniec balu).

AKT VI

NARRATOR :
The prince fell in love with a mysterious girl- Cinderella. He wanted to find her, but he didn’t know how to do it. The only thing he had, was the golden slipper.
The next day he went from house to house to find the owner of the shoe. But there was no a girl with such small thin feet.
Finally, he arrived at Cinderella’s house. He didn’t notice her at first as she was sitting in the corner. She was dirty again and dressed in scruffy clothes.

Książę zakochał się w tajemniczej dziewczynie. Chciał ją odnaleźć, jednak nie wiedział, jak to zrobić. Jedyną rzecz , jaką posiadał, był złoty trzewik.
Następnego dnia chodził od domu do domu, aby znaleźć właścicielkę bucika. Nigdzie nie było jednak dziewczyny z takimi małymi stópkami.
W końcu przybył do domu Kopciuszka. Nie zauważył jednak dziewczyny, która siedziała w kącie, w brudnych niechlujnych ubraniach.

(Siostry kłaniają się nisko księciu . Ich matka też. Zaczynają się przepychać, która pierwsza przymierzy bucik.)

KSIĄŻĘ:
I’m looking for a girl who yesterday wore this slipper. I’m in love with her and I will marry her.
MACOCHA :
Oh! Of course! I recognize! It’s my daughters’ slipper. Try it on!

(Popycha pierwszą do mierzenia. Ta wpycha go na siłę, ale bucik jest za mały).
SIOSTRA 1 : (zła)
Oh! Impossible! It’s my shoe.
(Druga siostra wyrywa jej buta z ręki, również zaczyna wciskać go na siłę. Bucik również jest zbyt ciasny).
SIOSTRA 2:
It’s not true! It’s my slipper!
(Tupie ze złości nogami i płacze.)

NARRATOR :
The prince was sad. He was about to leave the house, when he noticed the girl in the corner of the house.

Książę był smutny. Już chciał wyjść z domu, gdy nagle zauważył dziewczynę siedzącą w kącie.

KSIĄŻĘ :
Who are you?
(Kopciuszek nic nie mówi.)
Try on this slipper!

SIOSTRY I MACOCHA:
Ha ha ha! Are you kidding? She’s only our servant. She works here. Cinderella???? Ha ha ha!

(Kopciuszek wkłada swoją stopę do bucika, który leży jak ulał. Książę jest zdumiony).

KSIĄŻĘ:
Who are you?

(Znów zjawia się wróżka z magiczną pałeczką i zamienia Kopciuszka w tą samą piękną dziewczynę z balu).

WRÓŻKA:
Prince, that’s the girl you were looking for!

SIOSTRY I MACOCHA:
Impossible! It can’t be true!
(Złoszczą się, tupią nogami, obgryzają paznokcie. A książę pada na kolana przed dziewczyną).

KSIĄŻĘ:
I love you! You are so beautiful. Will you marry me ???

KOPCIUSZEK :
Yes, my prince. I will.

SIOSTRY I MACOCHA:
Forgive us, please! We are begging you!!!!

KOPCIUSZEK:
It’s ok , my sisters. You are my family. I love all of you.

NARRATOR:
The prince took Cinderella and her whole family to the palace. He married Cindirella the next day.
And they all lived happily ever after.

Książę zabrał Kopciuszka i jej całą rodzinę do pałacu. Następnego dnia odbył się ich ślub.
Żyli długo i szczęśliwie.

THE END

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.