X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9749
Przesłano:

Wychowywanie młodzieży przez muzykę

PROGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH

„WYCHOWYWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ MUZYKĘ”.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(§ 8., ust. 2 pkt. 4a)

Opracowanie: mgr Adam Pietryga

I. Cele zajęć prowadzonych w ramach realizacji programu edukacyjnego Wychowywanie młodzieży przez muzykę:
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień muzycznych uczniów,
• stworzenie możliwości samorealizacji na zajęciach pozalekcyjnych,
• propagowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
• kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
• zaangażowanie uczniów w życie szkoły poprzez przygotowywanie występów,
• reprezentowanie szkoły na terenie miasta i województwa,
• włączenie zespołu do pracy przy Kościele

II. Tematyka zajęć Zespołu Muzycznego:


1. Zorganizowanie zespołu muzycznego działającego w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu.

1. Poinformowanie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych o możliwości uczestniczenia w szkolnym kole zainteresowań jakim jest zespół muzyczny.
2. Spotkanie organizacyjne uczniów wyrażających chęć pracy w zespole.
3. Zapoznanie z zapleczem technicznym, sprzętem nagłośnieniowym dostępnym w szkole.
4. Przesłuchanie muzyczne wokalistek, oraz uczniów grających na instrumentach muzycznych.


2. Przygotowywanie od strony artystycznej Dnia Edukacji Narodowej.

• Dobór repertuaru na akademię – konsultacja z nauczycielami odpowiedzialnymi za zorganizowanie uroczystości.
• Zapoznanie z tytułami utworów, zwrócenie uwagi na tempo, nastrój, tonację, przesłanie.
• Tworzenie tekstów utworów przy pomocy komputera, podział piosenek mię-dzy wokalistki.
• Słuchanie piosenek przy gitarowym akompaniamencie nauczyciela.
• Próba całego zespołu.
• Uczestniczenie grupy w próbie generalnej.
• Zaśpiewanie i zagranie przygotowywanych piosenek na apelu.


3. Przygotowywanie akademii z okazji Święta Narodowego - Odzyskania przez Polskę Niepodległości Dnia 11 Listopada.

1. Zapoznanie członków zespołu muzycznego z repertuarem wybranym na akademię. Wcześniejsza konsultacja z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie akademii.
2. Słuchanie piosenek w wykonaniu oryginalnym, zwrócenie uwagi na tonację, na¬strój, tempo, przesłanie piosenek.
3. Komputerowe opracowanie tekstów piosenek.
4. Ćwiczenie piosenek przy gitarowym akompaniamencie nauczyciela i przy zastosowaniu podkładów muzycznych dostępnych w Internecie.
5. Tworzenie aranżacji poszczególnych utworów, próba całego zespołu.
6. Próba generalna z towarzyszeniem zespołu muzycznego.
7. Wykonanie piosenek na apelu przez zespół muzyczny.


4. Zorganizowanie i przygotowanie Jasełek Bożonarodzeniowych.

1. Wybranie zestawu kolęd – w wykonaniu tradycyjnym i współczesnych, do przedstawienia podczas apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
2. Komputerowe opracowanie kolęd i pastorałek przy wykorzystaniu technologii komputerowej, skorzystanie z muzycznych portalów na których znajdują się teksty kolęd wraz z opracowaniem od strony muzycznej.
3. Słuchanie kolęd i pastorałek z uwzględnieniem nastroju, tempa, przesłania.
4. Ćwiczenia indywidualne z wokalistkami, wprowadzenie podkładów muzycznych.
5. Tworzenie aranżacji.
6. Próba wokalno – instrumentalna, granie i śpiewanie wszystkich kolęd i pastorałek.
7. Próba generalna


5. Zapoznanie uczniów z repertuarem piosenek przygotowywanych na konkurs poezji śpiewanej.

1. Nauka śpiewu poprzedzona rozśpiewaniem opartym na ćwiczeniach głosowych dostosowanych do typu piosenki.
2. Piosenka „Wolność” (Marek Grechuta) – słuchanie piosenki z płyty CD w oryginalnym wykonaniu autora.
3. Analiza piosenki „Wolność”: nastrój, metrum, tempo, zwrócenie uwagi na prze¬słanie autora.
4. Próba wokalno – instrumentalna całego zespołu.
5. Piosenka „Krajobraz pełen nadziei” (Marek Grechuta). Słuchanie wykonania oryginalnego i w wykonaniu nauczyciela prowadzącego.
6. Tworzenie aranżacji i akompaniamentu do wyżej wymienionych piosenek.
7. Piosenki: „Ojczyzna”, „Prawda” – słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela.
8. Próba całego zespołu, zagranie i śpiew utworów na apelu.


6. Zapoznanie uczniów z piosenkami przygotowywanymi na Rekolekcje Wielkopostne.

1. Słuchanie śpiewu piosenek w wykonaniu nauczyciela: „Jezus Panem”, „Krzyżu Święty”, „Mój Zbawiciel”, „Prawda Jedyna” i innych wybranych na rekolekcje, komputerowe tworzenie śpiewnika rekolekcyjnego.
2. Tworzenie aranżacji, przygotowanie nut, podział tekstów ze słowami piosenek.
3. Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela, przy akompaniamencie gitary.
4. Próba całego zespołu w szkole i w Kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Jawornicy.
5. Prezentacja utworów na Rekolekcjach Wielkopostnych (Droga Krzyżowa, Msza Święta, nauki rekolekcyjne).


7. Przygotowywanie oprawy muzycznej i piosenek na Akademię Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

1. Zapoznanie uczniów z tytułami przygotowywanych piosenek (tytuł, nastrój, tempo, tonacja), słuchanie utworów w wykonaniu oryginalnym.

2. Przygotowywanie tekstów, podkładów muzycznych, aranżacji.

3. Próba całego zespołu muzycznego.

4. Próba generalna z towarzyszeniem chórku uczennic Zespołu Szkół Zawodowych.

5. Wykonanie wyżej wymienionych piosenek na akademii (akompaniament całego zespołu muzycznego).


8. Przygotowywanie piosenek na akademię z okazji zakończenia roku szkolnego.

1. Dobór repertuaru muzycznego, zapoznanie członków zespołu z zestawem piosenek wybranych do wykonania na akademii z okazji zakończenia Roku Szkolnego.
2. Komputerowe opracowywanie tekstów, aranżacji, tonacji, podział na głosy.
3. Próba zespołu, wykonanie piosenek na apelu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.