X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9649
Przesłano:

Prawa dzieci - materiał informacyjny

PRAWA DZIECI

MATERIAŁ INFORMACYJNY
OPRACOWANY NA PODSTAWIE ULOTEK
ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA UDUKACYJNEGO
,, C I V I L I T A S ’’

,, Civilitas’’ to organizacja pozarządowa zajmująca się upowszechnianiem wiedzy o prawach człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka, rozwoju demokracji, kształtowania postaw obywatelskich. Została zarejestrowana w marcu 1997 r. z inicjatywy absolwentów Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka, którzy to już od lat realizowali projekty edukacyjne o prawach człowieka w Zespole Praw Dziecka przy Poradni Młodzieżowej w Zielonej Górze.
Konwencja o Prawach Dziecka, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 roku, została ratyfikowana 28 listopada 1997 roku i weszła w życie w naszym kraju 1 lipca 2000 roku. Warto podkreślić , że z inicjatywą jej uchwalenia wystąpiła Polska i polski projekt konwencji stanowił podstawę uzgadniania jej treści. Przewodniczącym Grupy Roboczej był przez 11 lat był Polak , profesor Adam Łopatka.
Celem ogólnym Konwencji jest poprawa losu dziecka na całym świecie, osiągnięcie przynajmniej minimalnych standardów opieki i wychowania. Ma ona charakter prawotwórczy. Owe standardy obejmują prawa osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Konwencja jest skierowana przeciw wszelkim aktom dyskryminacji dziecka oraz wszelkim formom wyzysku dziecka. Uzyskała ona niemal powszechną akceptację na świecie , stając się swoista światową konstytucja praw dziecka
Ma ona przypominać władzom publicznym , że dzieci i rodzina maja prawo do szczególnej troski i pomocy ze strony państwa.
Jej zadaniem jest również modyfikowanie metod wychowawczych i sposobu traktowania dziecka przez rodziców, nauczycieli, wychowawców i wszystkich dorosłych, którzy maja jakikolwiek kontakt z dziećmi.
Odczytanie Katalogu Praw Dziecka oraz Katalogu Praw Człowieka.

Zachęcenie grona pedagogicznego do podejmowania tej tematyki w rozmowach z wychowankami oraz ich rodzicami.
Rozdanie kserokopii materiałów przydatnych w szerzeniu właściwie pojętej idei praw dziecka, z uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia.
Dyskusja nad sposobami respektowania praw dziecka w naszej szkole.
Powołanie szkolnego rzecznika praw dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.