X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9614
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej dla klasy I szkoły ponadgimnazjalnej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IB NA ROK SZKOLNY 2009/2010

Cel główny: Budowanie więzi wewnątrzszkolnej oraz tworzenie wspólnoty nauczyciele – uczniowie -rodzice

Cele szczegółowe:
1.Wpajanie norm i zasad obowiązujących w szkole;
2.Dbanie o wysoki poziom kultury osobistej;
3.Uświadomienie wartości takich jak: koleżeństwo, przyjaźń, współpraca;
4..Wzmacnianie poczucia własnej wartości w grupie;
5.Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji;
6.Nabywanie umiejętności porozumiewania i komunikowania się z innymi;
7.Umożliwienie uczniom wyrażania swoich myśli i poglądów;
8.Kształtowanie pozytywnych wzorców funkcjonowania w rodzinie i zespole klasowym;
9.Propagowanie zdrowego stylu życia;
10.Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;
11.Wzbudzanie szacunku dla tradycji i świąt państwowych.

METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:
aktywizujące – wykorzystanie formularzy, ankiet, testów, zdań niedokończonych, kart pracy; praca w grupie, praca indywidualna, praca w zespole klasowym, scenki sytuacyjne, technika grup zadaniowych, dyskusje, pogadanki, burza mózgów.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1.Zachęcanie rodziców do brania udziału we wszystkich organizowanych spotkaniach i imprezach klasowych oraz szkolnych.
2.Przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących uczniów ich rodzicom / na zebraniach , comiesięcznych drzwiach otwartych,korespondencyjnie, telefonicznie/
3.Sugerowanie rodzicom skutecznych form oddziaływań,które umożliwiłyby pomoc dzieciom w nauce i właściwym zachowaniom.
4.Zainteresowanie rodziców sprawami, problemami klasy,częsty kontakt z wychowawcą.
5.Uczestniczenie rodziców w życiu klasy, wspólne rozwiązywanie zaistniałych problemów, praca na rzecz szkoły.
6.Wspólne czuwanie rodziców i wychowawcy nad frekwencją uczniów, niepowodzeniami w nauce.
7.Nagradzanie rodziców za pracę społeczną na rzecz klasy oraz bardzo dobre wyniki w nauce ich dzieci- Listy gratulacyjne.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1.Organizacja życia i pracy w szkole./ 2h /
-wybór samorządu klasowego;
-przydział obowiązków – dyżury w klasie;
-ustalenie norm i zasad kulturalnego zachowania wobec kolegów i wszystkich pracowników szkoły;
-poznanie sytuacji uczniów na podstawie ankiety.
2.Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO , Regulaminem Szkoły. /1h /
3.Jak wyobrażam sobie mój udział w życiu kulturalnym klasy, szkoły środowiska?/1h/
4.Zabawy integracyjne np.:”Wrzuć strach do kapelusza”,„Okno” ,„Mafia”./2h/
5.Nauczyciel też człowiek./1h/
6.Moja szkoła :/1h/
-zapoznanie z Patronem i tradycją szkoły;
-nauka hymnu szkoły ;
7.Nastawienie : optymizm ,sukces/1h/
8.Asertywność sposób na radzenie sobie z własną i cudzą agresją./2h/
-asertywność w kontaktach międzyludzkich;
-agresja a asertywność;
-zasada tolerancji;
9.Zajęcia i zainteresowania pozaszkolne./1h/
-dbałość o rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i duchowy;
-zachęcanie do czynnego wypoczynku.
10.Rola rodziny w życiu człowieka:/1h/
-konflikty w rodzinie i sposoby ich rozwiązywania
-umiejętność okazywania uczuć w rodzinie.
11.Różne rodzaje miłości: rodzicielska,braterska, erotyczna,ojcowska,ślepa itp./1h/
12.Imprezy klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela,Andrzejki ,Mikołajki,
Wigilia,Walentynki,Dzień Kobiet,Dzień Dziecka.
13.Godziny do dyspozycji nauczyciela:
-rozwiązywanie problemów wychowawczych;
-omawianie wyników w nauce i frekwencji;
-ustalanie ocen z zachowania.

wychowawca klasy: Nina Kułaga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.