X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9489
Przesłano:

Rozwiązania konstrukcyjne podłoży w meblach tapicerskich - scenariusz lekcji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - zawód: stolarz

SCENARIUSZ LEKCJI

PRZEDMIOT: RYSUNEK TECHNICZNY I KONSTRUKCJE
KLASA: III b
DATA: 17.11.2009 r.
PROWADZĄCY: mgr inż. Mieczysława Jankowska-Kacprzak

TEMAT: Rozwiązania konstrukcyjne podłoży w meblach tapicerskich

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut (1 godz. lekcyjna)

CELE LEKCJI:

1. WIADOMOŚCI:
- konstrukcje szkieletów mebli tapicerowanych
- rodzaje warstw nośnych (podłoży) w meblach tapicerowanych

2. UMIEJĘTNOŚCI:
- rozwijanie umiejętności myślenia,
- umiejętność posługiwania się fachowym słownictwem,
- rozróżnianie typów podłoży w meblach tapicerowanych

METODY PRACY:

- wykład
- dyskusja
- „burza mózgów”
- metoda audiowizualna

FORMY PRACY:

- praca z całą grupą

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- podręcznik: W. Prządka, J. Szczuka „Technologia –Stolarstwo” cz. 2, WSiP, W-wa 1997,
Cz. Mętrak „Meblarstwo. Podstawy konstrukcji i projektowania”, WNT, W-wa 1987
- ilustracje, rysunki
- prezentacja multimedialna
- kreda, tablica

PRZEBIEG LEKCJI:

CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA (5 min.):
- powitanie uczniów
- sprawdzenie obecności
- podanie tematu, celu lekcji

CZĘŚĆ ZASADNICZA:

Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej:
1. Co nazywamy meblem tapicerowanym?
„Meblem tapicerowanym nazywamy taki sprzęt, którego niektóre lub wszystkie powierzchnie są pokryte materiałem tapicerskim.”

2. Jakie meble należą do tapicerowanych?
„Do mebli tapicerowanych zalicza się: krzesła, fotele, kanapy, tapczany, taborety, sofy itp.”

3. Jaka jest różnica między meblem tapicerowanym typu lekkiego a meblem tapicerowanym typu ciężkiego?
„W meblach tapicerowanych typu lekkiego szkielet drewniany jest tylko częściowo zakryty materiałami tapicerskimi a widoczne elementy drewniane wykończa się wyrobami malarsko-lakierniczymi, natomiast w meblach typu ciężkiego szkielet jest całkowicie pokryty materiałami tapicerskimi.”

Prezentacja multimedialna – meble tapicerowane

- nauczyciel omawia rozwiązania konstrukcyjne podłoży stosowane w meblach tapicerowanych,
- nauczyciel przedstawia rysunki drewnianych szkieletów kilku różnych foteli – prezentacja multimedialna,
- uczniowie zapoznają się z nową terminologią, pogłębiają swoją wiedzę,
- nauczyciel zachęca uczniów do zgłaszania pomysłów, swobodnego wypowiadania się na temat rodzajów warstw nośnych w meblach tapicerowanych,
- uczniowie podają pomysły rozwiązań konstrukcyjnych, wszystkie pomysły są zapisywane na tablicy, nawet te nieprawdopodobne,
- dyskusja na temat każdego rozwiązania i jego ocena oraz sprawdzenie efektywności rozwiązania za pomocą przedstawionych przez nauczyciela rysunków w prezentacji multimedialnej
- nauczyciel podaje uczniom najważniejsze wiadomości,
- uczniowie zapisują w zeszytach notatkę i wklejają rysunki:

„1. Do wyrobu szkieletów używa się drewno liściaste lub iglaste, takich gatunków drzew, które
dobrze utrzymują gwoździe i pozbawione są wad. Drewniane szkielety różnych foteli
przedstawiają poniższe rysunki:

Rys. 1. Drewniane szkielety foteli

2. W wyrobach tapicerowanych stosuje się dwa rodzaje warstw nośnych – podłoży:
a) twarde z tworzyw drzewnych, jak sklejka i płyta pilśniowa twarda, osadzonych na drewnianej ramie,
b) miękkie z pasów tapicerskich oraz z układów drutowo-sprężynowych lub sprężynowych również osadzonych na drewnianych ramach.

Rys. 2. Rozwiązania konstrukcyjne podłoży w meblach tapicerskich: a) podłoże twarde ze sklejki, b) podłoże miękkie z pasów tapicerskich, c) podłoże miękkie ze sprężyn, d) podłoże miękkie ze sprężyn falistych płaskich

- nauczyciel nadzoruje pracę i koryguje ewentualne pomyłki.
(35 min.)

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA:
- nauczyciel podsumowuje zajęcia, ocenia pracę uczniów
- nauczyciel podaje informacje o temacie następnej lekcji.
(5 min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.