X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 943
Przesłano:

Scenariusz lekcji okolicznościowej z języka angielskiego "Easter. The Story of The Innocent Man"

Poziom: Pre-Intermediate / Intermediate
Temat: Easter. The story of the Innocent Man
Czas: jedna jednostka lekcyjna (45 min)

Cel ogólny: rozwijanie umiejętności mówienia - relacjonowanie wydarzeń przeszłych z użyciem mowy zależnej; opisywanie tradycji wielkanocnych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia symbole wielkanocne związane z polską tradycją;
- czyta tekst i uzupełnia podanymi wyrazami;
- opowiada o wydarzeniach przeszłych;
- relacjonuje to, co ktoś powiedział używając mowy zależnej.
Pomoce: symbole świąteczne wykonane z kolorowych tekturek, magnesy, tablica, karta dla ucznia z tekstem (student’s worksheet)

Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne.

2. Nauczyciel zapisuje na tablicy: Easter symbols in Poland. Burza mózgów – uczniowie przez minutę podają symbole związane ze Świętami Wielkanocnymi w Polsce.

3. Nauczyciel rysuje duży koszyk wielkanocny na tablicy, pyta o tradycję związaną z tym przedmiotem. Następnie nauczyciel mówi, że w papierowej teczce ma różne rzeczy, które wkładamy do koszyka – wyciąga z teczki po kolei różne papierowe figurki, przytwierdza do tablicy magnesami i pyta uczniów, jak się nazywają te przedmioty po angielsku (np. coloured eggs, daffodils, Easter bunny / rabbit, lamb, chicks / chickens, box, etc.)

4. Nauczyciel pyta, do kogo odnosi się temat dzisiejszej lekcji – i dlaczego jest to „Innocent Man”.

5. Nauczyciel rozdaje uczniom student’s worksheets i tłumaczy polecenie – uczniowie czytają tekst i uzupełniają go podanymi pod tekstem wyrazami.

6. Sprawdzamy odpowiedzi.

7. Następnie uczniowie w parach opowiadają historię, którą przeczytali, używając mowy zależnej dla zaakcentowania słów poszczególnych postaci.

8. Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową (do wyboru):

Homework
(a). Write the summary of the story you read during the lesson.
(b). Write a description starting with the words “The Easter I remember best was…”.


Student’s worksheet

Based on the Bible: Matthew, Chapter 27- „Judged by Pilate”

Complete the text with the words from the box.
Jesus was now (1)…….before the governor; and as he stood there the Governor asked him, “Are you the (2) …… of the Jews?” “The (3)……. are yours”, said Jesus; and to the charges laid against him by the chief priests and elders he made no (4)……….. . Then Pilate said to him, “Do you not hear all this evidence that is brought against you?”; but he still (5)……… to answer one word, to the Governor’s great astonishment.
At the festival season it was the Governor’s (6)……… to release one prisoner chosen by the people. There was then in custody a man of some notoriety, called Barabbas. When they were (7)………. Pilate said to them, “Which would you like me to release to you – Barabbas, or Jesus called Messiah?” For he knew that it was out of spite that they had brought Jesus before him.
While Pilate was sitting in court a (8) ………. came to him from his wife: “Have nothing to do with that (9) ……… man. I was much troubled on his account in my (10)……….. last night.”
Meanwhile the chief priests and elders had (11)………. the crowd to ask for the release of Barabbas and to have Jesus put to death. So when the Governor asked them “Which of the two do you wish me to release to you?”, they said, “Barabbas”. “Then what am I to (12)……… with Jesus called Messiah?” asked Pilate; and they answered, “Crucify him!” “Why, what harm has he done?” Pilate asked; but they (13)……… all the louder, “Crucify him!”
Pilate could see that nothing was being gained, so he took (14)……… and washed his hands in full (15) ………. of the people, saying, “My hands are clean of this man’s (16)……….; see to that yourselves.” And with one voice the people cried, “His blood be on us, and on our children.” He then released Barabbas to them; and handed Jesus over to be crucified.

Words to use:

reply view assembled brought innocent do
refused king blood shouted words water dreams message custom persuaded

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.