X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9397
Przesłano:
Dział: Języki obce

Passive voice - Present Simple & Past Simple - konspekt lekcji

Gimnazjum
------------------
Przedmiot:Język angielski
Klasa: IIIB
Temat lekcji :Passive voice-Present Simple& Past Simple-introduction
Podręcznik:Oxford Gimnazjum Expert
Planowany czas lekcji:45 minut
Cele ogólne :
uczeń posługuje się stroną bierną używając czasu prezent simple i past simple
Cele operacyjne:
Uczeń zna podstawowe słownictwo z zakresu wynalazków i nowoczesnej technologii
Uczeń wie kiedy można użyć strony biernej
Uczeń potrafi rozpoznać zdanie zbudowane w stronie czynnej i biernej czasów Present Simple i Past Simple
Uczeń potrafi przekształcić zdanie podane w stronie czynnej na bierną posługując się czasami Present simple i past simple w zdaniach twierdzących i przeczących.
Metoda i formy pracy:Praca indywidualna i praca w parach.
Środki dydaktyczne:
- podręcznik, zeszyt
- tablica
- notatka dodatkowa-tabela „przepis na tworzenie zdań w stronie biernej.

Przebieg lekcji:

Czynności wstępne-sprawdzenie obecności oraz stan przygotowania do zajęc
Sprawdzenie pracy domowej

Faza wprowadzająca
1)Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji
2)Przypomnienie słownictwa z zakresu wynalazków i nowoczesnej technologii
Uczniowie podają polskie znaczenie wyrazów zapisanych na tablicy. Gdy nie znają wyrazu nauczyciel udziela wyjaśnień po angielsku. Uczniowie zapisują wyrazy i ich znaczenia w zeszycie.

Faza Realizacyjna
Nauczyciel pyta po polsku o podanie polskich przykładów zdań w stronie czynnej i biernej. Uczniowie podają przykłady.
Nauczyciel podaje przykład prostego zdania twierdzącego zbudowanego w Czasie Present Simple i podaje jego stronę bierną. Nauczyciel podaje wzór według, którego tworzymy zdania twierdzące przeczące i pytające w stronie biernej czasu Present Simple. Nauczyciel podaje przykłady zdań na tablicy a uczniowie pracując w parach zamieniają je ze strony czynnej na bierną. Uczeń ochotnik dyktuje swoją wersję a inni uczniowie dokonują korekty jeśli jest potrzebna. Nauczyciel wyjaśnia, kiedy używamy strony biernej w języku angielskim. Nauczyciel wprowadza stronę bierną czasu Past simple i pisze na tablicy zdanie w stronie czynnej czasu Past Simple a następnie w stronie biernej. Prosi uczniów by spróbowali sami skonstruować „przepis” na zdania w stronie biernej W czasie Past Simple. Uczniowie po krótkiej konsultacji z kolegą z ławki zgłaszają swoje propozycje a nauczyciel czuwa nad ich prawidłowością i zapisuje ostateczną wersję na tablicy. Nauczyciel prosi o wykonanie zamiany z strony czynnej na stronę bierna kilku zdań .Uczniowie pracują w parach.. Chętni zapisują je na tablicy ia reszta sprawdza poprawność

Podsumowanie.
Nauczyciel prosi o wykonanie zadania z podręcznika, polegającego na rozpoznaniu zdań zbudowanych w stronie czynnej i biernej ( praca w parach) Sprawdza czy zdania zostały właściwie rozpoznane. Nauczyciel poleca aby zdania w stronie czynnej z tego zadania uczniowie pisemie w zeszycie zapisali w stronie biernej. Chętny uczeń zapisuje je na tablicy a inni sprawdzają, czy zdania są prawidłowo zapisane i dokonują właściwej korekty. Nauczyciel przedstawia uczniowi propozycję oceny a uczeń może ją przyjąc lub nie.
Praca domowa: zadania z podręcznika w których należy uzupełnić zdania w stronie biernej w czasie Present Simple lub Past Simple.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.