X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9362
Przesłano:

Jestem dyslektykiem - schemat zajęć warsztatowych dla nauczycieli

SCHEMAT ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH DLA NAUCZYCIELI - ,,JESTEM DYSLEKTYKIEM’’.

Zajęcia mają na celu doświadczenie poczucia bezradności i bezsilności, jakie często przechodzą uczniowie dyslektycy w czasie lekcji.

Zajęcia odbywają się w klasie. Nauczyciele zajmują miejsca w ławkach. Nie są informowani o przebiegu zajęć. Prowadzący jest nauczycielem kilku przedmiotów. We wszystkich zadaniach przeznaczamy mało czasu na wykonanie, czytamy szybko. Jest to celowe przedsięwzięcie dlatego, że w warsztatach biorą udział osoby dorosłe- nauczyciele.

I. Przywitanie z klasą. Przypomnienie o aktywnym udziale w lekcji, skupieniu uwagi na zadaniach. Za dobrą pracę na lekcji będzie wstawiana pozytywna ocena lub pochwała.

II. Przedstawienie pierwszego zadania.

1. Proszę przeczytać dokładnie tekst i odpowiedzieć na pytania.
(Każda osoba otrzymuje kartkę z tekstem- część z niego jest czytelna, część nie-w wyrazach brakuje liter, są inne znaki zamiast liter, litery są pomylone np. p-g, d-b, m-n, w-m.
Ci, którzy otrzymali czytelny tekst otrzymują nieczytelne pytania. Ci, którzy mają tekst mieszany-otrzymują czytelne pytania.
2. Przeznaczenie niezbyt dużej ilości czasu na wykonanie zadania. Sprawdzenie:
Proszę głośno odpowiedzieć na pytania ( odpytujemy kilka osób, nikt nie odpowie prawidłowo, dlatego szukamy wtedy ochotników.) Skomentowanie pracy: raczej krytycznie, spytać, dlaczego nie potrafią wykonać łatwego zadania, czy nie potrafią czytać?

III. Sprawdzenie głośnego czytania.

Proszę przeczytać głośno tekst. Tekst ma być częściowo czytelny, pozmieniane litery, niedokończone wyrazy, nieznane wyrazy.
Przepytać kilka osób. Reagować adekwatnie do sytuacji (może być pochwała, jeśli ktoś będzie próbował przeczytać, krytycznie, jeśli będzie śmiech, zapytać-dlaczego nie nauczył się czytać).

IV. Pisanie.

Proszę się skupić, bo przeczytam teraz tekst, który wam podyktuję. To będzie dyktando (tekst ma część wymyślonych wyrazów lub nieznanych, czytać szybko , dać mało czasu na pisanie. Nie pozwolić na zaglądanie do innych, zebrać kartki).

V. Przerwa.

VI. Działania.

1.Wykonaj obliczenia i wpisz wyniki:
Np. ə3ε + Ч3Γ84=
Przykładowe znaki najlepiej przygotować ręcznie, biorąc pod uwagę błędy, które popełniają dyslektycy (odwracanie liczb oraz mylenie ich z literami).
2. Podaj pisemnie same wyniki. Przeczytać głośno i szybko, nie dawać czasu na zastanowienie.
Np. 8 x 6= 3 x 9=
36 x 49= 87 x 5=
27 x 3= 21 x 11=
Uczniowie, którzy mają zaburzenia funkcji słuchowych (pamięć, spostrzegawczość)- mają bardzo dużą trudność z wykonywaniem tego typu ćwiczeń (w zakresie tabliczki mnożenia).
Zwykle otrzymują negatywne oceny. W przypadku warsztatów podajemy trudniejsze przykłady, bo tabliczkę mnożenia nauczyciele znają.

VII. Napisz poprawne wersje podanych wyrazów.
- dok
-kat
-łan
-jeloł
-ret
-łocz
-synema

Napisz poprane wersje tych wyrazów.

-kśąszka -karolyfel
-bom -ratalka
-żuty -maralka
-samochut
-kolare

VIII. Podaj jakie zdarzenia historyczne miały miejsce w tym czasie posłuchaj i podaj odpowiedź (nie powtarzać dat):

Np. W którym roku była bitwa pod Grunwaldem
a). 1411, 1412, 1410, 1414.
W którym roku był Hołd Pruski
b). 1525, 1555, 1526, 1535.

IX. Kierunki.

1.Podaj w kolejności kierunki świata niezgodnie ze wskazówkami zegara (podaj nazwę kierunku i symbol).
2. Stoisz twarzą w stronę zachodu słońca, co znajduje się za tobą, po twojej prawej i lewej stronie (podaj nazwy i symbole).
Na wykonanie ćwiczeń dajemy mało czasu.

X. Podsumowanie lekcji:

Wszyscy starali się wykonywać zadania. Nie wszystkim wyszło to dobrze. Muszą się więcej uczyć i przykładać do nauki. Ocenę za aktywność otrzymują...(nagrodzić oceną i pochwałą tylko tych aktywnych).

XI. Zakończanie.

Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w mix-lekcji. Chciałam w obrazowy sposób pokazać jak mogą czuć się dzieci dyslektyczne w czasie lekcji, jak pracują, jak się starają, ponieważ to zajęcie to tylko symulacja prawdziwej lekcji, może być odbierane humorystycznie, ale w życiu dziecka odbierane jest poważnie i emocjonalnie.


Opracowała: mgr Helena Kuczyńska
Nauczyciel reedukator w SP Nr2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.