X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9349
Przesłano:

Pytania sprawdzające z przedmiotu Programowanie strukturalne i obiektowe Pascal, C++

Zadanie 1

Przedstawiony na rysunku blok schematu blokowego odpowiada za:

a) Pobranie, wypisanie danych
b) Wykonanie instrukcji
c) Sprawdzanie warunku

Odpowiedź b

Zadanie 2

Jaki będzie wynik obliczenia poniższych wyrażeń:

a) 1+6*2
b) 3 mod 7
c) 3 div 5

Odpowiedź a) 13 b) 3 c) 0

Zadanie 3

Napisz program obliczający długość przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym z twierdzenia Pitagorasa.

Odpowiedź

program Pitagoras;

var
a, b : real;

begin
write('Podaj długości przyprostokątnych: ');
readln(a, b);
writeln('Długość przeciwprostokątnej c= ', sqrt(a*a+b*b));
readln;
end.

Zadanie 4

Uporządkuj rosnąco sześć liczb od 1 do 6

3 5 4 1 6 2

a) metodą sortowania bąbelkowego
b) metodą sortowania szybkiego

Odpowiedź

a)

3 5 4 1 6 2
3 4 5 1 6 2
3 4 1 5 6 2
3 4 1 5 6 2
3 4 1 5 2 6

Proces powtarza się w kolejnych cyklach

b)

3 5 4 1 6 2
3 2 4 1 6 5
3 2 1 4 6 5

Wybieramy pivot i powtarzamy cały cykl

Zadanie 5

Do realizacji warunkowych rozgałęzień wykonania programu służy w Pascalu instrukcja:

a) if-then-else
b) while-do
c) repeat-until

Odpowiedź

Do realizacji warunkowych rozgałęzień wykonania programu służy w Pascalu instrukcja if-then-else.

Zadanie 6

Która z instrukcji petli będzie powtarzać instrukcję dopóki warunek nie zostanie spełniony?

a) while-do
b) repeat-until
c) goto

Odpowiedź b

Pętla repeat-until będzie powtarzać instrukcję dopóki warunek nie zostanie spełniony.

Zadanie 7

Uzupełnij zdanie!

Struktura pętli a) ??? umożliwia niewykonanie się jej ani razu, zaś pętla b) ??? musi wykonać się chociaż raz.

Odpowiedź

a) while-do
b) repeat-until

C++

Zadanie 8

Co oznacza poniższa dyrektywa preprocesora?

#include <iostream>

Odpowiedź

Powoduje zastąpienie tej dyrektywy zawartością pliku iostream przed ostateczną kompilacją.
Zadanie 9

Zadeklaruj zmienne pasujące do opisu?

a) Liczba całkowita typu short o wartości 80
b) Liczba całkowita typu unsigned int o wartości 42 110
c) Liczba całkowita o wartości 3 000 000 000

Odpowiedź

a) short nazwa = 80;
b) unsigned int nazwa = 42110;
c) unsigned long nazwa = 3000000000;

Zadanie 10

Wylicz poniższe wyrażenia z uwzględnieniem zasad obowiązujących w C++:

a) 8*9+2
b) 6*3/4
c) 3/4*6
d) 6.0*3/4
e) 15%4

Odpowiedź

f) 8*9+2 daje 72+2 czyli 74
g) 6*3/4 daje 18/4 czyli 4
h) 3/4*6 daje 0*6 czyli 0
i) 6.0*3/4 daje 18.0/4 czyli 4.5
j) 15%4 daje 3

Zadanie 11

Jak zadeklarować następujące zmienne:

a) Tablice aktorzy zawierającą 30 znaków char
b) Tablice beti mającą 100 liczb short
c) Tablice tomo mającą 13 liczb typu float
d) Tablice olo mającą 64 liczby typu long double

Odpowiedź

a) char aktorzy[30];
b) short beti[100];
c) float tomo [13];
d) long double olo[64];

Zadanie 12

Co pokaże poniższy fragment kodu, jeśli będzie częścią poprawnego programu?

int i;
for (i = 0; i < 5; i++ )
cout << i;
cout << endl;

Odpowiedź

Ten fragment kodu wyświetli następujący tekst:

01234

Instrukcja cout<<endl; nie wchodzi w skład pętli (z powodu braku nawiasów klamrowych)

Zadanie 13

Co pokaże poniższy fragment kodu, jeśli będzie częścią poprawnego programu?

int j;
for (j = 0; j < 11; i+=3 )
cout << j;
cout << endl << j << endl ;

Odpowiedź

Ten fragment kodu wyświetli następujący tekst:

0369
12

Zadanie 14

Co pokaże poniższy fragment kodu, jeśli będzie częścią poprawnego programu?

int j=5;
for (++ j < 9)
cout << j++<<endl;

Odpowiedź

Ten fragment kodu wyświetli następujący tekst:

6
8

Zadanie 15

Co pokaże poniższy fragment kodu, jeśli będzie częścią poprawnego programu?

int k=8;
do
cout << " k= " << k << emdl;
while (k++ < 5)

Odpowiedź

Ten fragment kodu wyświetli następujący tekst:

k=8

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.