X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9311
Przesłano:

Program zajęć przygotowujących uczniów klasy 6 do sprawdzianu po szkole podstawowej

Od września prowadziłam zajęcia przygotowujące uczniów do sprawdzianu szóstoklasisty. Głównym celem zajęć było przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szóstej klasie poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach :
• Czytanie
• Pisanie
• Rozumowanie
• Wykorzystanie wiedzy w praktyce
• Korzystanie z informacji
• Zapoznanie uczniów z organizacją egzaminu zewnętrznego
Zajęcia polegały na utrwalaniu poznanego na lekcjach materiału, wyjaśnianiu zagadnień sprawiających największe trudności uczniom.
W zależności od potrzeb edukacyjnych uczniów, na zajęciach poruszane były kwestie z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, przyroda i historia.
Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, w poniedziałek na pierwszej godzinie lekcyjnej. Aby efektywnie przygotować uczniów opracowałam program zajęć, który miał za zadnie wyposażenie ucznia w umiejętności określone standardami wymagan na drugim etapie edukacji. Chciałam aby uczniowie nabrali nawyku systematycznej pracy, mieli podstawę do samokształcenia, zapoznali się z organizacją egzaminu zewnętrznego, ze sposobami rozwiązywania zadan zamkniętych. Program zakładał opanowanie wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Są to umiejętności podstawowe dla tego poziomu kształcenia - niezbędne do nauki w gimnazjum oraz przydatne w życiu codziennym.

Program obejmował :

Kształcenie językowe
1.Czytanie:
a) uczeń odczytuje różne teksty kultury i rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
b) określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu,
c) rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i opisach (diagramów, map, planów, schematów, rysunków),
d) odczytuje dane oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane,

2.Pisanie:
a) pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się wskazanymi w standardach wymagań formami wypowiedzi,
b) formułuje wypowiedzi ze świadomością celu,
c) buduje tekst poprawny kompozycyjnie, celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
d) przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli,
e) dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu.

3.Rozumowanie:
a) posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń,
b) przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk,
c) określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego,
d) wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić,
e) opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu.
f) rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności,
g) dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach,
h) ustala sposób rozwiązania zadania,
i) analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność

kształcenie matematyczne
rozwiązywanie zadań z treścią
rozwiązywanie równań, obliczanie obwodów, pól powierzchni
działania arytmetyczne

Program został zaakceptowany przez panią wicedyrektor
Dla każdego ucznia opracowywałam karty pracy, testy, które uczniowie pod moim nadzorem wypełniali.
Uczniowie chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach.

Efekty :
Dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianu – osiągnięcie wysokich wyników na sprawdzianie.
Usprawnienie techniki wypełniania testu
Wypracowanie w uczniach pewności siebie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.