X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9302
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ankieta dla nauczycieli - udział w ewaluacji szkoły

Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie ankiety. Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia informacji o jakości pracy szkoły.


1.Czy bierze Pani/ Pan udział w procesie ewaluacji?
a/ tak
b/ nie

2. Czy zgłasza Pan/ Pani propozycje zadań mających na celu podnoszenie efektów pracy szkoły?

a/ tak
b/ nie

3.Czy zasięga Pani/Pan opinii uczniów na temat swojej pracy?

a/ tak
b/ nie

4.Czy szkoła rozpoznaje potrzeby i oczekiwania nauczycieli dotyczące ich pracy zawodowej?
a/ tak
b/ nie

5. Jakie formy pracy stosuje Pan/ Pani rozwijając zdolności i zainteresowania uczniów?
........................................
........................................
6.Jakie formy pracy mogą zaktywizować uczniów do udziału w lekcjach?
........................................
........................................

7. Czy stosowanie nowych metod pracy na lekcji pozwala Pani/ Panu uzyskać nowe efekty w pracy?
a/ tak
b/ nie

8. Jakimi metodami prowadzi Pan(i) swoje lekcje?
/ proszę zaznaczyć wszystkie wybrane przez siebie odpowiedzi/

a/ wykład
b/ indywidualna praca uczniów
c/ praca w grupie
d/ odgrywanie ról, drama, gry
e/ dyskusje, debaty
f/ inne metody........................................


9. Jakie pomoce stosuje Pan(i) na swoich lekcjach?
........................................
........................................

11. Co najbardziej podnosi efektywność kształcenia poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych? Proszę zaznaczyć max.2 pozycje.
a/ kurs doskonalący
b/ seminaria
c/ warsztaty
d/ szkolenia Rady Pedagogicznej

12. Jaki obszar tematyczny jest według Pani/Pana najbardziej ciekawy i pomocny (temat szkolenia). Proszę wskazać max. 3 pozycje.
A. Profilaktyka problemowa – wagary, nieodrabianie lekcji
B. Profilaktyka uzależnień – narkotyki, alkohol, papierosy
C. Zachęcanie rodziców do udziału w realizacji zadań szkoły
D. Nowoczesne metody pracy na lekcji, metody aktywizujące
E. Brak szacunku ze strony uczniów do pracowników szkoły
F. Organizacja zajęć pozalekcyjnych
G. Stres, wypalenie zawodowe

13. Czy uważa Pan( i) że kształtowanie u uczniów umiejętności ponad przedmiotowych poprzez stosowanie nowoczesnych metod uczenia się przynosi pozytywne efekty?
a/ tak
b/ nie

14. Czy korzysta Pan/ Pani w swojej pracy z technologii informacyjnej w nauczaniu?
a/ tak
b/ nie

15. Czy stosowane przez Panią ( Pana) metody i formy pracy na lekcjach pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących efektów pracy?
a/tak
b/ nie

16. Czy konstruuje Pan( Pani) własne programy nauczania dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych?
a/ tak
b/ nie

17. Czy w realizacji zadań ogólno wychowawczych pomaga Państwu współpraca z instytucjami? Jeżeli tak to proszę wymienić te instytucje
a/ tak
b/ nie
........................................
........................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.