X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9154
Przesłano:

Plan wycieczki w Bieszczady wraz z regulaminem oraz zgodą rodziców

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka........................................
nr PESEL........................................
w wycieczce szkolnej w Bieszczady w dn. 10-11.06.2010r.
Zobowiązuję się do pokrycia kosztów wycieczki w wysokości 170 zł.

PROGRAM WYCIECZKI
Dzień I
Zbiórka na placu szkolnym o godzinie 6.45. Wyjazd spod szkoły o godz. 7.00. Przejazd do Rzeszowa- zwiedzanie stolicy województwa podkarpackiego. Spacer po Rezerwacie Kamień Leski w Lesku. Przejazd do Polańczyka- zakwaterowanie wycieczkowiczów w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami. Obiadokolacja, spotkanie integracyjne, dyskoteka. Nocleg- cisza nocna godz. 22.00

Dzień II
Pobudka- godz. 7.00. Śniadanie- godz. 8.00. Wyjazd z Polańczyka ok.8.30. Przejazd ,, dużą pętlą bieszczadzką”. Ustrzyki- zwiedzanie Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Czarna Góra, Wołkowyja. Wyjście piesze na Połoninę Wetlińską. Przejazd do Soliny- spacer po zaporze wodnej. Rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Powrót do Szewny około godziny 21.00

REGULAMIN WYCIECZKI
Obowiązki uczestnika wycieczki:
1.Punktualne przybycie na miejsce zbiórki.
2.Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki zarówno w autokarze jak i poza nim.
3.Zachowywanie się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany.
4.Stosowanie się do wszystkich poleceń, zakazów i nakazów kierownika wycieczki i opiekunów.
5.Informowanie kierownika wycieczki o ewentualnych zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki.
6.Utrzymanie porządku zarówno w autokarze jak i w miejscu noclegowym.
7.Przestrzeganie regulaminu.
Zabrania się podczas wycieczki:
1.Oddalania się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna.
2.Palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania innych używek.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

1.Nie ma przeciwskazań, aby mój syn/córka uczestniczył/a w wycieczce.
2.Zapoznałem/am się z regulaminem wycieczki.
3.Wyrażam zgodę na przeprowadzenie niezbędnych zabiegów lub operacji
w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.
4.Zobowiązuję się, że osobiście odbiorę syna/córkę po przyjeździe z wycieczki
spod budynku szkoły .
Informacje, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki ......................
........................................

........................................ ........................................
(miejscowość, data) (czytelne podpisy rodziców/opiekunów)

Nr tel.:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.