X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9110
Przesłano:

Test kompetencji po kl. V

I Przeczytaj uważnie poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

Strach padł na Kraków i okolice. Nieszczęście zakołatało do niejednych drzwi, smutek zagościł w wielu domostwach. Oto w pieczarze pod Wawelskim Wzgórzem zamieszkał potwór straszny, ogniem i dymem ziejący, do ogromnego jaszczura podobny, smokiem zwany. Nigdy nienasycony, rykiem potężnym, od którego wawelska skała drżała i ludzkie serca truchlały, pokarmu się domagał. Ludzie, chcąc własne życie ratować, swój dobytek pod smoczą jamę podrzucali. Smok pożerał krowy i woły, owce i barany i jeszcze potężniejszym głosem o jedzenie wołał. Wkrótce mało mu było krów i wołów, owiec i baranów i ofiar z ludzi żądać zaczął.
Dlatego strach padł wielkim cieniem na Kraków i jego mieszkańcy coraz częściej prośby do króla zanosili, by gród od potwora uwolnił. Przemyśliwał nad tym od dawna król Krak, radził się kapłanów i wróżbitów, nagrodę sowitą za zgładzenie smoka obiecywał, ale wszystko nadaremnie. Smok nadal siał trwogę i zbierał krwawe żniwo. Owszem zjawiali się śmiałkowie, nagrodą skuszeni i sławy żądni, ale ich wyprawy pod smoczą jamę kończyły się ucieczką, a niekiedy też śmierć tam spotykali. Nawet sam Krak zmierzył się trzykrotnie ze smokiem, ale i on musiał potworowi pola ustąpić.

1. Do jakiego zwierzęcia podobny był smok ?
a) koguta b) węża
c) jaszczura d) jaszczurki ( 1p.)
2. Zaznacz punkt, w którym zostały wymienione ofiary pożerane przez smoka.
a)krowy, woły, kury, owce, barany b) owce, barany, króliki, ludzie, krowy
c)barany, owce, woły, kozy, ludzie woły, krowy, ludzie, barany, owce
( 1p.)
3. Ile razy król Krak walczył ze smokiem?
a) dwa b) trzy
c) jeden d) cztery ( 1p.)
4. Co kusiło śmiałków, aby zabić smoka?
a) nagroda i sława b) pół królestwa
c) ręka królewny i sława d) nagroda i hołdy ( 1p.)
5. Dlaczego poddani Kraka coraz bardziej bali się potwora?
a) zjadał im cały dobytek b) zaczął domagać się ofiar z ludzi
c) straszył ich w nocy d) zakłócał im sen ( 1p.)
6. Przytoczony tekst jest fragmentem
a) baśni b) opowiadania
c) mitu d) legendy ( 1p.)
7. W jakim słowniku będziesz poszukiwać znaczenia słowa pieczara?
a) wyrazów bliskoznacznych b) języka polskiego
c) wyrazów obcych c) frazeologicznym ( 1p.)
8. Wyjaśnij zasadę pisowni następujących wyrazów:
kapłanów - ........................................
potężnym - ........................................
gród - ........................................
podrzucali - ........................................ ( 4p.)
9. Jaki rodzaj narracji występuje w powyższym tekście?
a) pierwszoosobowa b) trzecioosobowa
c) drugoosobowa d) nie można ustalić ( 1p.)
10.Jaki to rodzaj wypowiedzenia?
a) Strach padł na Kraków i okolice.
b) Smok pożerał krowy i woły, owce i barany i jeszcze potężniejszym głosem o jedzenie wołał. ( 2p.)

II. Przeczytaj poniższy fragment wiersza, a następnie odpowiedz na pytania.

I pełno ludzi w każdym wagonie,
A w jednym krowy, a w drugim konie,
A w trzecim siedzą same grubasy,
Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy,
A czwarty wagon pełen bananów,
A w piątym stoi sześć fortepianów,
A w szóstym armata – o! Jaka wielka!
Pod każdym kołem żelazna belka!

11. Wypisz z powyższego tekstu po dwa przykłady
rzeczowników - ......................., ...............................
czasowników - ........................., ................................
liczebników - .........................., ................................
przymiotników - .........................., ........................... ( 4p.)
12. Podkreśl ten ciąg słów, w którym zostały wymienione występujące w tym fragmencie wiersza poetyckie środki wyrazu.
a) epitety, anafora b) metafora, epitety
c) porównanie, metafora d) metafora, anafora ( 1p.)
13. Jaki rodzaj rymów obserwujemy w tym fragmencie wiersza?
a) męskie b) żeński
c) nijakie d) nieokreślone ( 1p.)
14. Określ układ rymów.
a) okalający b) krzyżowy
c) parzysty d) nieokreślony ( 1p.)
15. Napisz list do koleżanki/kolegi, w którym podzielisz się wrażeniami z pierwszych tygodni nauki w nowym roku szkolnym. Pamiętaj o odpowiedniej formie tej wypowiedzi.
........................................
( 5p.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.