X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9065
Przesłano:

Biwak profilaktyczno - wypoczynkowy - "Odkrywamy nasze mocna strony"

1. TYTUŁ: Biwak profilaktyczno wypoczynkowy – „ODKRYWAMY NASZE MOCNE STRONY”

2. OPIS PROBLEMU:
Zwieńczeniem z całorocznej pracy profilaktycznej na zajęciach Klubu Panda jest organizacja biwaku. Dzieci angażując się w działalność Klubu rozwijały swoje cechy osobowości, umiejętności społeczne, predyspozycje i zainteresowania, a także zdobywały wiedzę dotyczącą problematyki uzależnień. Wszystkie te czynniki mają stanowić barierę chroniącą dzieci przed zbyt wczesną inicjacją alkoholową, a także przed problemami alkoholowymi, które w wielu przypadkach dotyczą środowiska rodzinnego uczniów. Uczestniczenie w biwaku jest swoistą formą nagrody za systematyczne uczęszczanie na te zajęcia. Biwak jest również kolejnym z działań Klubu, które realizuje cele profilaktyczne, wychowawcze i inne.

3. ADRESAT PROGRAMU: dzieci z klas 4 – 6 uczęszczające na Klub Panda i inne.

4. LICZBA UCZESTNIKÓW: ok. 30 osób
5. LICZBA OPIEKUNÓW: 3 osoby

6. CELE GŁÓWNE PROJEKTU:
- Zwiększanie zrozumienia, że picie jest w niezgodzie z wartościowym stylem życia
- Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie uzależnieniom, występowaniem zaburzonych zachowań oraz patologii społecznej.
- Kontynuacja i uzupełnienie działań profilaktycznych prowadzonych w ramach Klubu Panda
- Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku.

7. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
- Podkreślanie znaczenia istnienia zasad i norm, które promują zdrowy tryb życia i bark akceptacji dla zachowań ryzykownych. (agresja, alkohol, narkotyki, papierosy
- Kształtowanie umiejętności planowania, podejmowania samodzielnych działań i realizacji wytyczonych sobie celów.
- Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie budowania pozytywnych relacji między rówieśniczych,
- Integracja zespołu oraz zaspokajanie potrzeb zabawy i rozrywki,
- Przygotowanie do podejmowania świadomych decyzji oraz brania odpowiedzialności za własne postępowanie,
- Dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu, orientacji w terenie, poznania specyficznych właściwości niektórych roślin itp.

8. SPODZIEWANE EFEKTY:
Uczestnictwo w biwaku profilaktyczno – wypoczynkowym pozwoli na zdobycie umiejętności i rozwinięcie takich cech, które są istotne z punktu widzenia działań profilaktycznych chroniących dziecko przed zachowaniami ryzykownymi.
- Rozumienie, iż normą są zachowania służące rozwojowi własnych zainteresowań, pasji oraz chronienie własnego zdrowia,
Postawa osoby znajdującej akceptację w grupie ze względu na cechy które posiada, a nie ze względu na zachowania ryzykowne które podejmuje pod naciskiem grupy,
- Poczucie sukcesu i umiejętność podejmowania działań które doprowadzą do satysfakcjonującego celu.
- Samodzielność i poczucie odpowiedzialności za własne działania,
- Postawa osoby umiejącej współpracować w różnorodnych warunkach,
- Pozytywny obraz siebie oraz samoświadomość mocnych i słabych stron.

9. FORMY REALIZACJI:
- Zajęcia grupowe, (integrakcyjne z metodami pracy ocjoterapeutycznej)
- Zajęcia edukacyjne,
- Zajęcia terenowe
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia sportowe

10. PLAN ZAJĘĆ BIWAKU PROFILAKTYCZNO – WYPOCZYNKOWEGO

TERMIN
RODZAJ ZAJĘCIA
POTRZEBNE POMOCE

DZIEŃ PIERWSZY
1. Wymarsz sprzed SP na miejsce biwakowania ok. godz. 8.00
2. Rozbicie namiotów, przygotowanie obozu.
3. Przygotowanie i zjedzenie drugiego śniadania.
4. Zajęcia interakcyjne; Odkrywamy nasze mocne strony; podział na grupy, przydział zadań do wykonania; Wypełnienie karty konkursowej Zachowaj Trzeźwy Umysł
• Przygotowanie występu teatralnego zgodnie z własnym scenariuszem dotyczącym wakacji
• Przygotowanie i prowadzanie kroniki biwaku
• Przygotowanie biwakowego kabaretu
• Przygotowanie ścieżki Tarzana (zabawy sprawnościowe)
5. Obiad
6. Poszukiwanie skarbu Napoleona – zabawa terenowa (podział uczestników na 2 grupy – przygotowanie zadań)
7. Przygotowanie drewna na ognisko. Zapoznanie z zasadami ułożenia i zabezpieczania ogniska.
8. Rozpalenie ogniska. Zabawy ze śpiewem, gry i zabawy integracyjne, pląsy. Występ biwakowego kabaretu i teatru. Konkursy.
9. Przygotowanie do snu, nocleg.

DZIEŃ DRUGI
1. Czynności poranne; porządkowanie namiotów, przygotowanie i zjedzenie śniadania.
2. Udział w przygotowanej wcześniej Ścieżce Tarzana.
3. Zabawa interakcyjna budująca pozytywny obraz siebie; Uczniowie siadają w kole. Rzucają sobie kłębek kończąc zdanie „Podoba mi się w tobie że...” Rzucamy kłębek tylko do osób które jeszcze nie trzymają sznurka. Gdy rundka się skończy kłębek zaczyna drogę powrotną. Teraz rzucamy go do osób od których go dostaliśmy i kończymy to samo zdanie.
4. Plażowanie i zabawy rekreacyjne. (kometka, piłka plażowa, wyjście na plac zabaw)
5. Złożenie biwaku, posprzątanie miejsca biwakowania.
6. Przygotowanie posiłku.
7. „Co się zdarzyło?” – zajęcia podsumowujące Przygotowanie sprawozdań z prac grup. Wypełnienie ankiety ewakuacyjnej.
8. Powrót pieszo p
9. Odbiór dzieci przez rodziców około godz. 17.00

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.