X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9063
Przesłano:

Czego nie może zabraknąć podczas Świąt Bożego Narodzenia?

nauczyciel prowadzący zajęcie: Iwona Fengler
klasa: VI
data prowadzenia zajęć: 18. 12. 2008r.


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO
W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ


TEMAT: Czego nie może zabraknąć podczas świąt Bożego Narodzenia?

Cel ogólny: czytanie ze zrozumieniem; pisanie w różnych prostych formach

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wyszukuje w tekście potrzebne informacje
- wymienia tradycje świąt Bożego Narodzenia
- czyta cicho ze zrozumieniem różnego rodzaju teksty (tekst popularno – naukowy, tekst literacki)
- wymienia skojarzenia dotyczące Bożego Narodzenia
- określa sytuację bohatera
- określa cechy charakteru bohatera
- oceni postawę bohatera
- zredaguje krótkie formy wypowiedzi (zaproszenie, przepis, życzenia)
- wnioskuje: np. Pieniądze szczęścia nie dają, kiedy zapomina się o innych
- współpracuje w grupie

środki dydaktyczne: fragmenty tekstów literackich, fragment tekstu A. Dzikowskiej Wigilijne zwyczaje, nagranie słuchowiska Opowieść wigilijna, magnetofon, arkusz papieru, nagrania z kolędami
metody pracy: praca z tekstem, rozmowa kierowana, burza mózgów, metaplan
formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa
czas trwania zajęć: 45 minut
PRZEBIEG LEKCJI
I Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności.
2. Wprowadzenie do tematu lekcji:
a) jakie znacie skojarzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia?
b) czego zatem nie może zabraknąć podczas świąt Bożego Narodzenia?
3. Podanie tematu lekcji.

II Faza realizacyjna
1. Indywidualne, ciche czytanie tekstów literackich oraz tekstu popularno-naukowego.
2. Rozmowa na temat treści przeczytanych tekstów – zebranie informacji związanych z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w Anglii.
3. Wysłuchanie fragmentu słuchowiska Opowieść wigilijna.
4. Praca w grupach – zadanie 1.
5. Prezentacja pracy.
6. Wyciągnięcie i zapis wniosków.
7. Praca w grupach – zadanie 2.
8. Prezentacja pracy.

III Faza podsumowująca
1. Podsumowanie tematu.
2. Wysłuchanie kolędy Kolędo nasza, leć w wykonaniu Piotra Kuźniaka.

Iwona Fengler

PRZEBIEG LEKCJI

I Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności. (2 minuty)
2. Wprowadzenie do tematu lekcji: (5 minut)
a) jakie znacie skojarzenia związane ze świętami Bożego Narodzenia?
pierwsza gwiazdka, kolęda, pasterka, prezenty, wigilia, choinka, rodzinna atmosfera, bombki, miłość, odwiedziny
b) czego zatem nie może zabraknąć podczas świąt Bożego Narodzenia?
3. Podanie tematu lekcji. (Zapisać temat i przekazać dziennik)

II Faza realizacyjna (Rozdać tekst każdemu uczniowi)
1. Indywidualne, ciche czytanie tekstów literackich oraz tekstu popularno-naukowego. (4 minuty)
2. Rozmowa na temat treści przeczytanych tekstów – zebranie informacji związanych z tradycją i zwyczajami świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w Anglii. (6 minut)
Zwyczaje i tradycja Bożego Narodzenia w Polsce dawniej i dziś

Zwyczaje Bożonarodzeniowe w XIX-wiecznej Anglii

3. Wysłuchanie fragmentu słuchowiska Opowieść wigilijna. (5 minut)
Rozdać grupom zadania i kartki do metaplanu.
4. Praca w grupach – zadanie 1. (5 minut)
5. Prezentacja pracy.
6. Wyciągnięcie i zapis wniosków. (8 minut)
7. Praca w grupach – zadanie 2. (5 minut)
8. Prezentacja pracy. (3 minuty)

III Faza podsumowująca
1. Podsumowanie tematu. Złożenie życzeń, aby nigdy nie stać się Ebenezerem Skroog’em.
2. Wysłuchanie kolędy Kolędo nasza, leć w wykonaniu Piotra Kuźniaka. (2 minuty)

JAK BYŁO?

JAK POWINNO BYĆ?

DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK POWINNO BYĆ?

WNIOSKI:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.