X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 906
Przesłano:
Dział: Socjoterapia

Program socjoterapeutyczny "Pomaluj swój świat"

Moduł programu profilaktyczno - wychowawczego "Żyć inaczej" - gimnazjum

Zajęcia plastyczne


Opis programu

Prezentowany moduł „ Pomaluj swój świat” jest realizowany w ramach zajęć klubu socjoterapeutycznego zorganizowanego w naszym gimnazjum. Podstawą działalności klubu socjoterapeutycznego jest program profilaktyczno- wychowawczy pt. „ Żyć inaczej”.
Głównym celem modułu „ Pomaluj swój świat” jest stworzenie ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną, zwłaszcza alkoholizmem i narkomanią.
Zajęcia plastyczno - muzyczne odgrywają ważną rolę w pedagogice, zwłaszcza w pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze. Działalność artystyczna pozwala wyrazić i rozładować negatywne emocje oraz wypowiedzieć się i przedstawić swój wizerunek otaczającej rzeczywistości za pomocą dźwięku, obrazu, mimiki, ruchu, gestu.
Mają one wpływ na kształtowanie twórczego przezwyciężania trudności, rozładowują stres, ułatwiają komunikację i wpływają na kształtowanie więzi międzyludzkich.
Zajęcia artystyczne zaspokajają potrzebę przeżyć estetycznych, rozwijają poczucie piękna ( również w odniesieniu do sposobu życia i zachowania się), dostarczają radości i satysfakcji z podejmowanych działań, wyzwalają pozytywną motywację, chęć współpracy z rówieśnikami, co z kolei wpływa na nawiązanie przyjaźni. Watro podkreślić, że zajęcia odbywające się w kameralnych warunkach są okazją do stworzenia więzi z nauczycielem i uczniem.
Program „Pomaluj swój świat „ jest kontynuacją poprzedniego modułu programu „ Sztuka jest kluczem do ludzkich serc”,. Z moich doświadczeń z realizacji tego programu wynika że młodzież chętnie uczestniczy w tego typu zajęciech, a taka forma spędzania czasu wolnego pozytywnie wpływa na rozwój osobowości młodego człowieka.


Podczas zajęć „ Pomaluj swój świat” przewiduje się realizację następujących celów:
· Wzajemne poznanie, integracja grupy i określenie własnych oczekiwań;
· Odkrywanie własnych możliwości i umiejętności;
· Budzenie zainteresowań muzyką i plastyką;
· Rozwijanie uzdolnień młodzieży;
· Promowanie prawidłowych postaw;
· Pomoc w rozwiązywaniu problemów;
· Realizacja programu profilaktyczno- wychowawczego „ Żyć inaczej”
· Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi;
· Przygotowanie elementów do dekoracji szkoły;
· Przygotowanie piosenek do uroczystości szkolnych;
· Zorganizowanie imprez integracyjnych ( Andrzejki, wieczór Kolędowy)

Misja programu

Otoczenie wzmożoną opieką uczniów zagrożonych patologią społeczną oraz niską samooceną.
Prowadzenie działań wychowawczych ukierunkowanych na pozytywne wsparcie młodzieży, wzmocnienie więzi ze szkoła, osiąganie sukcesów, co zapewni młodzieży lepsze samopoczucie, zadowolenie z życia, wiarę we własne siły oraz świadomość w decydowaniu o własnej przyszłości.


Program profilaktyczny i zawarte w nim treści.

· Wzajemne poznanie się oraz ustalenie zasad współpracy i zachowania się.
· Rozwijanie empatii , zrozumienia, wzajemnego szacunku i tolerancji.
· Doskonalenie komunikacji werbalnej oraz pozawerbalnej w działaniach plastycznych i muzycznych.
· Poznawanie własnego „ja” oraz kształcenie umiejętności weryfikowania swojego zachowania i postaw inrerpersonalnych.
· Rozwiązywanie problemów.
· Jak radzić sobie ze stresem?
· Jak podejmować odpowiednie decyzje?
· Ja i używki.
· Co wiem o narkomanii.
· Jak być asertywnym?
· Tolerancja i kompromis sposobem na dobre relacje z innymi ludźmi.
· Wzmacnianie poczucia własnej wartości.


Harmonogram zajęć


Realizację programu planuje się w terminie od stycznia 2005 do grudnia 2005r.
Harmonogram zajęć przedstawia się następująco:


Styczeń 2005

1. Poznajmy się.
· Przedstawienie się w sposób werbalny i niewerbalny za pomocą gestodźwięku i rysunku.
· Określenie wzajemnych oczekiwań na zajęciach.
· Ustalenie zasad pracy i zachowania na zajęciach.

2. Hej, kolęda, kolęda.
· Omówienie zwyczaju kolędowania jako wartości kulturowej.
· Kolędowanie na Śląsku.
· Śpiewanie kolęd przy akompaniamencie pianina i przy świecach.

3. Co można ukryć się za maską?
· Co, kiedy i dlaczego ukrywamy przed otoczeniem? – rozmowa kierowana.
· Projekt maski karnawałowej.

4. Maska karnawałowa.
· Wykonanie swojej maski techniką papieroplastyki- ozdabianie kolorowym papierem. brokatem, cekinami.
· Wystawa masek- wybór najciekawszych prac, wypowiedzi młodzieży nt. co chcieli wyrazić poprzez swoją maskę.

Luty

1. Kiedy i dlaczego słucham muzyki?
· Jak muzyka wpływa na moje samopoczucie- wypowiedzi młodzieży.
· Jakiej muzyki słucham najczęściej- prezentacja ulubionych gatunków muzyki.
· Wartości artystyczne i estetyczne w muzyce.
· Zestaw ćwiczeń relaksacyjnych przy muzyce.

2. Czy każdy może być moim kolegą?
· Jak spędzasz czas wolny?- wypowiedzi młodzieży.
· Jakie zagrożenia niesie przygodne zawieranie znajomości ( grupy nieformalne, narkomania, alkoholizm, palenie papierosów).
· Wykonanie komiksu na w/w temat.

3. Zimowy pejzaż
· malowanie farbami plakatowymi zimowego krajobrazu- zasada perspektywy zbieżnej.
· Wystawa prac w galerii szkolnej.
4. Co mi w duszy gra?
· Jakie uczucia i emocje występują u mnie najczęściej?
· Wyrażanie swoich emocji za pomocą głosu, gestu, na instrumentach, barwy.
· Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami?
· Nauka tańca integrująco- relaksacyjnego.


Marzec

1. Moja dłoń- co można wyrazić bez słów?
· Jak układają się moje relacje z kolegami, rodzicami, nauczycielami.
· Co mnie irytuje w zachowaniu innych ludzi?
· Wykonanie prac plastycznych, wyrażenie siebie poprzez rysunek.

2. Muzyka łączy ludzi – śpiewanie pieśni biesiadnych.

3. Wiosna, wiosna.
· Z czym kojarzysz wiosnę?
· Na czym polega pozytywne myślenie?
· Wiosenne kwiaty w wazonie- rysowanie pastelami.

Kwiecień

1. Jak radzić sobie ze stresem?
· Sytuacje stresujące i ich przyczyny.
· Czy mogę eliminować lub ograniczyć stres w moim życiu?
· Techniki relaksacyjne przy muzyce ( ćwiczenia oddechowe i rozluźniające).


2. Święta wielkanocne w moim domu.
· Zwyczaje. wielkanocne .
· Zaprojektowanie palm wielkanocnych- praca w grupach.

3. Palmy wielkanocne - wykonanie prac wg. projektu.
· Umiejętność współpracy w grupie.
· Kształcenie wrażliwości estetycznej.
· Wystawa prac na korytarzu szkolnym.

Maj

1. Piosenka turystyczna – muzykowanie przy akompaniamencie pianina i instrumentów perkusyjnych.

2. Wyjście do galerii „Obok”
· Kultura zachowania się w miejscach publicznych
· Propagowanie zwiedzania ośrodków kulturalnych jako formy spędzania czasu.wolnego.

3. Upominek dla Mamy
· Moje relacje z rodzicami.
· Szacunek wobec rówieśników i dorosłych.
· Projekt upominku dla Mamy ( wazonik, broszka, kartka, kwiatek ).
4. Upominek dla Mamy – wykonanie prac.
· Dobór materiałów do rodzaju pracy i techniki.
· Kolorystyka i estetyka wykonania.
· Wystawa wykonanych prac, wyrażanie swoich opinii.


Czerwiec

1. Taniec, teatr, muzyka – wyjście do „Teatru Małego” na prezentacje zespołów z
MDK 1.
· Oferta kół zainteresowań w MDK 1.
· Koła zainteresowań jako forma spędzania czasu wolnego.
· Rozmowa na temat wrażeń artystycznych.

2. Czy potrafię powiedzieć „NIE”?
· Wakacje jako czas relaksu, czy potencjalnych zagrożeń? – dyskusja.
· Czy potrafię i chcę odmówić używek?
· Przedstawienie w formie komiksu sposobu odmawiania.

3. Moje wakacyjne marzenia.
· Formy spędzania czasu wolnego w mieście.
· Nowi znajomi – radość czy problem? ( dyskusja ).
· Wakacyjne marzenia – wykonanie prac w wersji malarskiej.


Wrzesień

1. Wakacyjne wspomnienia
· Przypomnienie zasad współpracy w grupie.
· Dzielenie się wakacyjnymi wrażeniami.
· Jak spędzaliśmy czas wolny?

2. Jaka to melodia – quiz muzyczny.
· Przygotowanie nagrań utworów przez młodzież.
· Umiejętność wspólnej zabawy i rywalizacji.

3.4. Zakładka do książki
· Czytanie jako forma spędzania czasu wolnego.
· Projekt i wykonanie zakładki ( haftowanie, papieroplastyka, naklejanie wzorów ).


Październik

1. Nauka piosenki „A w górach już jesień”.
· Turystyka jako forma spędzania czasu wolnego.

2. Jesienny pejzaż – malowanie farbami plakatowymi.

3. Wyjście do galerii „Miriam”

· Zwiedzenie wystawy.
· Dzielenie się swoimi wrażeniami.

4. Polskie pieśni legionowe
· Czym dla mnie jest Ojczyzna?
· Wybór i nauka pieśni legionowych ( I Brygada, Piechota itd.0.
· Szacunek wobec symboli narodowych.


Listopad

1. Próba montażu słowno- muzycznego z okazji Święta Niepodległości
· Dobór stroju odpowiednio do okoliczności.
· Jak opanować tremę?

2. Występ na apelu z okazji Święta Niepodległości.
· Kształtowanie uczuć patriotycznych
· Czerpanie satysfakcji z podejmowanych działań artystycznych.

3. Ozdoby choinkowe- wykonanie choinek techniką origami.

4. Wróżby i zwyczaje andrzejkowe.
· Integracja grupy poprzez wspólną zabawę.
· Tańce przy muzyce.

Grudzień

1. Świąteczne witraże- praca w grupach.
· Projektowanie i szkicowanie prac.
· Kształcenie umiejętności współpracy w grupie.

2. Świąteczne witraża- wykonanie prac.
· Wyklejenie prac bibułą.
· Współpraca w grupie.
· Ozdobienie korytarzy witrażami.

3. Spotkanie wigilijne
· Przygotowanie stołu ( opłatek, słodycze, owoce, gorące napoje).
· Zwyczaje bożonarodzeniowe.
· Składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd.
· Podsumowanie pracy i wypowiedzi młodzieży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.