X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9041
Przesłano:

Szkolne Dni Matematyki

Szkolne Dni Matematyki
w Szkole Podstawowej

Cele:
• rozwijanie zainteresowań matematycznych
• zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
• wyrabianie umiejętności pracy zespołowej, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów partnera
• uświadomienie faktu, że matematyka może być wesoła
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczości, odkrywania reguł i prawidłowości

Przebieg uroczystości:

1. 6.05.2010 (czwartek) Zapoznanie uczniów z konkursem REBUS MATEMATYCZNY oraz konkursem plastycznym REKLAMA MATEMATYKI ŻYCIU CODZIENNYM
2. 10.05.2010 (poniedziałek)– MATEMATYCZNY CZAR PAR dla uczniów klasy VI
konkurs Mistrz rachunków dla klasy IV
3. 11.05.2010 (wtorek)- Matematyczny czar par dla uczniów klasy IV
konkurs Mistrz rachunków dla klasy V
4. 12.05.2010 (środa) - Matematyczny czar par dla uczniów klasy V
5. 13.05.2010 (czwartek) – dyktando matematyczne dla uczniów klas IV-VI
6. 14.05.2010 (piątek) konkurs matematyczny „Jeden z dziesięciu” dla uczniów klasy VI
7. 17.05.2010 Przedstawienie matematyczne Kłótnia liczb oraz ogłoszenie wyników konkursów, które odbyły się w poszczególnych dniach w szkole, wręczenie nagród i dyplomów najlepszym uczestnikom.

Załączniki:
• Regulamin konkursu Rebus matematyczny
• Regulamin konkursu Matematyczny czar par
• Regulamin konkursu Jeden z dziesięciu
• Przykładowy tekst dyktanda matematycznego


Regulamin konkursu
MATEMATYCZNY CZAR PAR

W Matematycznym czarze par uczestnicy pokonują 4 konkurencje:
• krzyżówka z hasłem
• krzyżówka liczbowa
• wykreślanka matematyczna
• zadanie tekstowe
• tangram

Regulamin konkursu
1. Obsadę stanowią:
• uczestnicy klasy czwartej, piątej i szóstej
• sędziowie – nauczyciele matematyki
• jury konkursu, złożone z nauczycieli. Zadaniem jury jest rozstrzygnięcie wszelkich wątpliwości sędziów lub wyjaśnienie reklamacji zawodników

Konkurs przebiega bez udziału publiczności

2. Aby konkurs przebiegał sprawnie , potrzebne są:
• Sala lekcyjna, która stanowi tzw. centrum dowodzenia. W tym miejscu umieszczamy zbiorczą tablicę punktacji tak, by wszyscy obecni mogli w każdej chwili porównać wyniki poszczególnych par

3. Do wykonania przewidzianych konkurencji niezbędne będą:
• Dokładne opisy pięciu konkurencji
• Materiały pomocnicze: numery startowe dla uczestników, zbiorcza tablica punktacji, nazwy stanowisk, dyplomy

4. Opis stanowisk konkursowych

• Krzyżówka z hasłem

W tej konkurencji uczestnicy rozwiązują krzyżówkę, prezentując jednocześnie znajomość definicji i twierdzeń dotyczących pojęć omawianych na lekcjach matematyki.
Krzyżówka jest przygotowana w dwóch wersjach – dla klasy IV i klasy V.
Za każde poprawnie wpisane do diagramu pojęcie sędzia przyznaje 1 punkt oraz 2 punkty za poprawne odczytanie hasła. W obu krzyżówkach można uzyskać maksymalnie 22 punkty.
Czas rozwiązywania krzyżówki – 10 min.

• Krzyżówka liczbowa

Do diagramu wpisywane są liczby będące wartościami liczbowymi pewnych wyrażeń bądź rozwiązaniami krótko sformułowanych zadań.
Prezentowane diagramy maja kształt czwórki – krzyżówka dla klasy IV oraz piątki dla klasy V. Czas pracy tej konkurencji 10 min.
Za prawidłowe wypełnienie zawodnicy mogą otrzymać maksymalnie 16 punktów. Sędzia przyznaje 1 punkt za każdą poprawnie wpisana liczbę.

• Wykreślana matematyczna

Zadaniem uczniów jest utworzenie nazw figur geometrycznych w danych kolumnach – klasa IV, wśród rozsypanych liter odszukać znane pojęcia z geometrii.
Sędzia przyznaje 1 punkt za każde odszukane poprawne pojęcie. Maksymalnie można uzyskać 15 punktów.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania 10 min.

• Zadania tekstowe

W tej konkurencji uczniowie rozwiązują jedno zadanie o takiej treści, która zachęca do podjęcia wysiłku, jest związana z życiem codziennym, zawiera kilka poleceń o zwiększającym się stopniu trudności. Zadanie dla klasy IV – Podróż Kowalskich i Nowaków oraz dla klasy V – Górska wycieczka.
Za rozwiązanie zadania przyznajemy po 15 punktów.
Czas rozwiązania może wynosić 15 i 10 minut.

• Tangram

Zadaniem uczniów w tej konkurencji jest ułożenie z tanów figur przedstawionych na rysunkach. Za każdą poprawnie ułożoną figurę zawodnicy otrzymują 5 punktów (w sumie 15 punktów). Przy każdym stoliku powinno znajdować się tyle tanów ile figur należy ułożyć. Czas przeznaczony na te konkurencję to 10 min.

Konkurs matematyczny
dla klasy VI „Jeden z dziesięciu”


W konkursie startuje 12 uczniów klasy VI.
Potrzebne są stoliki dla uczestników, kartoniki z imionami, krzesełka.
Trzy szanse, które ma zawodnik, symbolizujemy 3 piłeczkami ping-pongowymi w miseczkach ustawionych przed każdym uczestnikiem.
Jeden z uczniów zbiera piłeczkę, gdy zawodnik traci szansę.

Przykładowy zestaw pytań

1. Czy liczba -1 jest liczba ujemną?
2. Podaj liczbę przeciwna do liczby 8
3. Czy wzór na pole prostokąta to P=a*b?
4. Czy suma dwóch liczb ujemnych jest ujemna?
5. Czy wynik mnożenia to różnica?
6. Czy liczba ¾ to liczba wymierna?
7. Ile jest 100?
8. Podaj najmniejsza liczbę dwucyfrową
9. Czy prostokąt jest równoległobokiem?
10. Czy liczba 121 to liczba palindromiczna
11. Czy trójkąt prostokątny to trójkąt pitagorejski?
12. Czy liczba 3 jest liczbą pierwszą?
13. Oblicz -2-1
14. Ile wysokości można poprowadzić w trójkącie?
15. Czy 1/8 to tyle samo, co 0,125?
16. Jak nazywa się prosta dzieląca odcinek na dwa odcinki przystające?
17. Co oznacza kreska ułamkowa?
18. Oblicz 10% z liczby 150
19. Tarot to układanka składająca się z 7 części?
20. Podaj największą liczbę naturalną
21. Ile wynosi suma dwóch liczb przeciwnych?
22. Oś Y w prostokątnym układzie współrzędnych to odcięta?
23. Czy bonifikata znaczy to samo co obniżka?
24. Czy 1/3 doby to 6 godzin?
25. Czy sześcian ma 12 wierzchołków?
26. Czy ułamek niewłaściwy to taki, którego licznik i mianownik ma taka samą wartość?
27. Euklides urodził się w 365 r p.n.e., a Archimedes w 287 r p.n.e. Kto urodził się pierwszy?
28. Wymień dwie jednostki pola powierzchni
29. Podaj dwie wielokrotności liczby 12
30. O ile miejsc przesuwamy przecinek mnożąc przez 100?
31. Jak nazywa się najdłuższy promień? Itp.


Regulamin konkursu Rebus matematyczny

1. W konkursie udział biorą uczniowie klas IV-VI
2. Konkurs jest indywidualny
3. Odpowiedzi należy napisać na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem oddać nauczycielowi matematyki (o zwycięstwie decyduje kolejność zgłoszeń i liczba punktów za wszystkie rebusy – 1 punkt za jedno hasło)
4. W przypadku, jeżeli np. uczeń poda prawidłowo 3 odpowiedzi to nie może podać kolejnych trzech w późniejszym terminie. Wtedy otrzyma 3 punkty, o ile jego odpowiedzi są prawidłowe.
5. Zwycięzcą zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów możliwych do zdobycia.
6. Maksymalnie uczeń możne zdobyć 6 punktów
7. Odpowiedzi można zgłaszać do 13 maja 2010r.


Scenariusz przedstawienia Kłótnia liczb

Co się tam dzieje?
- Jakieś dyskusje!
Nad czym te liczby tak dyskutują?

Ucz.-( zero) - Proszę o ciszę ! Wybory trwają.
Którą z nich wybrać! Wszyscy dumają.
Kto królem będzie wśród liczb tysiąca
To będzie sprawa zastanawiająca.

Ucz. ( piątka)- Myślę , wciąż myślę, marzę i tworzę,
A z tym wyborem jest coraz gorzej.
Która z nas jest najważniejsza?
Ta ogromna czy ta mniejsza?
Tyle liczb już dzisiaj znamy,
A najwięcej zawdzięczamy...
Właśnie! – Której!? Kto mi powie,
Kto rozjaśni myśli w głowie?

Ucz. (dziesięć)-Sprawa jest jak drut,
Dziesięć to prawdziwy cud.
Dziesięciu cyfr używamy
I przykazań dziesięć mamy.
Zapomniałaś jak przodkowie
Poświęcali swoje zdrowie,
By liczb powstał system nowy,
Doskonały, dziesiątkowy.

Ucz. (trzynaście) – Wybierz dziś osobę moją,
Bo to mnie się wszyscy boją.
W każdy piątek trzynastego
Może spotkać Cię coś złego.

Ucz. (jedynka) – Nasz król musi się uśmiechać,
A nie wróżyć wszystkim pecha.
Niech się królem nie nazywa
Z nas najbardziej nieszczęśliwa.

Ucz. (trzynaście) – Z naszą trójką bywa gorzej,
Blada, chuda, spać nie może.
A to wszystko sumy wina,
Od niej wszystko się zaczyna.
Ona musi być podzielną
Przez tę biedną i mizerną.

Ucz. ( jedynka) – Niech się pechuś nie wysila,
Moja dziś nadeszła chwila.
Jestem piękna, jestem sławna,
Wiotka, słodka i powabna
I w dodatku, daję słowo
Jestem liczbą wyjątkową.
Wyjątkowo mnożę, dzielę,
A wraz z moim przyjacielem,
Mam na myśli krągłe zero,
Pomagamy komputerom.
Każdy informatyk wie,
Jak jesteśmy ważne dwie.

Ucz. ( piątka) – Zero przecież nic nie znaczy
I jest wielkim tchórzem raczej.
Każda z nas każdą podzieli,
A zero się nie ośmieli,
Woli straszne dostać cięgi,
Niż się podnieść do potęgi.

Ucz. ( jedynka ) – Ach piąteczko moja droga,
Nie bądź dzisiaj taka sroga.

Ucz. ( piątka) – Zero jedyneczko dzielna,
Biedne jest jak mysz kościelna.

Ucz. ( siedem) – Nie jest ważne – zero, jeden,
Gdy w pobliżu stoi siedem.
Wasze czyny!? - Zwykła nuda.
Ja potrafię czynić cuda.
Wszystkich cudów mam siedmioro,
Niechaj się tu wszystkie zbiorą.
Są egipskie piramidy,
I świątynia Artemidy,
Jest tu Zeus i Heliosik,
To znaczy rodyjski kolosik,
Mauzoleum oraz mury
I ogrody patrzą z chmury.
I pomyśleć, że to zwidy,
A to cud Semiramidy.
Któż lepszego widział herszta,
Zwłaszcza, żem jest liczba pierwsza!

Ucz .( dwójka) – Pierwszą z pierwszych jestem Ja,
Czyli śliczna liczba dwa.
Ja mam szyję łabędzicy,
Moich zalet nikt nie zliczy.
Cóż prostszego kto Wam da,
Niż pomnożyć dwa i dwa.
Mnie wybierzcie oczywiście
W każdej jestem, gdzie parzyście,
Mam więc elektorat duży,
Który wiernie dwójce służy.

Ucz. ( liczba pi) – Zapomniałaś moja miła
Jaka w liczbie pi tkwi siła.
To ja jestem tu królową,
Bo beze mnie, daję słowo,
Nikt nie pozna piękna kuli,
Nikt kółeczka nie otuli.
Nikt nie zrobi studni kręgu
Jak się nie zna na okręgu.
Jeśli mnie nie poprosicie
Cóż w to miejsce postawicie?
Jakich wzorów użyjecie ,
Kiedy mnie wybierzecie?!
(pokazuje wzór na pole koła i długość okręgu.)

Ucz. ( dwójka) – Pi, pi, pi pisklaczku mały
Nie bądź taki przemądrzały.

Ucz.(pi)- Ja nie jestem przemądrzały,
Ja wyrosłem w polu chwały,
Mnie wymyślił Pitagoras,
Niech potwierdzi nam tu zaraz.

Ucz. ( Pitagoras ) – Po co kłótnie, po co spory,
Chcecie zmienić się w potwory?
Wszystkie z was równiutko cenię.
A mylicie się szalenie,
Że wśród was jest najważniejsza,
Któraś duża lub ta mniejsza.
Wasza siła tkwi w rodzinie
I na pewno nie przeminie.
Chociaż czasy się zmieniają
Piękne liczby przetrwać mają.


Przykładowy tekst dyktanda matematycznego

Wczoraj na lekcji matematyki zaczęliśmy omawiać tematy dotyczące geometrii. Niektórzy uczniowie nie lubią tej nauki. Jest jednak ona prosta dla większości dzieci i młodzieży. Na pierwszej lekcji zaczęliśmy od kreślenia prostych równoległych i prostych prostopadłych przy pomocy ekierki i długiej linii. Druga lekcja to już kąty. Poznaliśmy ich różne rodzaje: kąty wierzchołkowe, naprzemianległe, odpowiadające i przyległe. Musieliśmy je wszystkie zmierzyć odpowiednim przyrządem, czyli kątomierzem. Dla nas to żadna trudność. Poznaliśmy też najprostszą figurę geometryczną, jaką jest punkt. Wśród figur bardzo ważny jest odcinek, który ma początek i koniec. Nie można oczywiście zapomnieć o prostych, które mogą być prostopadłe i równoległe. Proste prostopadłe to takie, które przecinają się pod kątem prostym. O prostych równoległych mówimy, że nigdy się nie spotkają.
Rozmawialiśmy również o różnych wielokątach. Najpierw powtórzyliśmy wiadomości o trójkątach i trapezach. Następnie skupiliśmy uwagę na pewnych charakterystycznych czworokątach.
Omówiliśmy szczególny rodzaj prostokąta, jakim jest kwadrat i szczególny przypadek równoległoboku, czyli rombu. Nie zabrakło też trójkątów równobocznych, równoramiennych i różnobocznych. Później sprawdzaliśmy, które boki w tych wielokątach są równoległe, a które prostopadłe. Mieliśmy dużo kłopotów z kątami. Nazwaliśmy je w zależności od ich miary. Były prostokątne, rozwartokątne, ostrokątne i półpełne.


Literatura:
1. Piekarska Jolanta, Pulchny Halina „ Matematyczny czar Par” , wydawnictwo Nowik
2. Grażyna Rygał, „Ciekawe pomst, ciekawe zadania” wydawnictwo Nowik
3. Rebusy matematyczne, wydawnictwo GWO

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.