X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 902
Przesłano:

Plan wychowawczy dla klasy VI

NA ROK SZKOLNY 2007/2008


ZAGADNIENIE
CELE WYCHOWAWCZE1.Tradycja i obrzędowość

1. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych ujętych w planie dydaktyczno wychowawczym.
2. Pamięć i szacunek dla tych, którzy polegli:

a) Rocznica odzyskania niepodległości
b) Konstytucja 3 maja

3. Wyrażamy im wdzięczność:

a) Dzień Nauczyciela
b) Dzień Matki

4. Imprezy klasowe:
a) mikołajki
b) opłatek klasowy
c) zabawa choinkowa
d) walentynki
e) Dzień Kobiet
f) Święta- Wielkanoc2. Uczeń jako członek rodziny.

1. Próby poznania samego siebie , przyjęcie systemu wartości jako podstawy znalezienia własnego miejsca w rodzinie .

2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym , wyrabianie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.3. Uczeń jako członek społeczności szkolnej

1. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym, jak być dobrym kolegą .
2. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się .
3.Fizjologiczne i psychologiczne problemy okresu dojrzewania .4.Uczeń jako członek Narodu

1. Troskliwy stosunek do pamiątek kultury, sztuki i narodowej twórczości.
2. Wpajanie zasad demokracji.
3. Poszanowanie własnego dobra i odpowiedzialność za nie5. Uczeń jako twórca swej przyszłości

Poznawanie różnych zawodów, wskazywanie skutków nietrafnego wyboru zawodu.6. Kultura zdrowotna i profilaktyka uzależnień

1. Kształtowanie odpowiednich nawyków i przyzwyczajeń.
2. Kształtowanie sprawności fizycznej , nawyków uprawiania sportu i turystyki.
3. Ukazywanie moralnych i zdrowotnych następstw uzależnień.7. Ochrona środowiska

1. Budzenie szacunku dla wszystkich form życia .
2. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce .
3. Wdrażanie do zachowania czystości w miejscach nauki i użyteczności publicznej, dbanie o zieleń.8. Współpraca z rodzicami

1. Zebrania klasowe.
2. Włączanie rodziców do realizacji planu dydaktyczno – wychowawczego.
3. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych , społecznych.
4. Zapobieganie trudnościom w nauce , konfliktom i łagodzenie ich.
5. Włączanie rodziców w życie klasy szkoły.
6.Poznawanie problemów rodzinnych uczniów.
7. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
8. Popularyzacja wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka.
9. Zapobieganie demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu dzieci .
10. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.