X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8971
Przesłano:

Plan pracy zaspołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

1.Organizacja pracy zespołu.
Zadania i termin realizacji:
- Zatwierdzenie planu pracy zespołu (wrzesień)
- Spotkania zespołu (w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż 3 razy w semestrze)
-Realizacja poszczególnych zadań (według ustalonego harmonogramu)
- Przygotowanie spisu podręczników, ćwiczeń na następny rok szkolny (maj)
- Podsumowanie pracy zespołu i opracowanie wniosków do dalszej pracy ( koniec każdego semestru)
Odpowiedzialny lider zespołu.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej.
Zadania do realizacji przez cały rok szkolny:
- Zapoznanie się z głównymi założeniami reformy programowej
- Analiza nowej podstawy programowej
- Planowanie dalszej pracy zgodnie ze zmianami programowymi
- Omawianie zagadnień związanych z reformą programową podczas spotkań zespołu
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
3. Organizacja i przeprowadzanie konkursów oraz imprez wewnątrzszkolnych.
Zadania i termin realizacji:
- Międzynarodowy konkurs Test MATEMATYKA Plus (listopad)
- Eliminacje szkolne Konkursu Przedmiotowego Matematyki z Elementami Przyrody (listopad)
- Ogólnopolski konkurs Alfik Matematyczny (listopad)
- Ogólnopolski konkurs przyrodniczy PINGWIN (listopad)
- Eliminacje szkolne Konkursu Matematycznego uczniów szkół podstawowych (luty)
- Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" oraz Ogólnopolski Konkurs "Kangurek (marzec)
Odpowiedzialni nauczyciele matematyki.
- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny EKO- PLANETA (marzec)
- Ogólnopolski konkurs matematyczny MAT
- Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych "Jeden z ..."(maj)
- Mistrzostwa Szkoły w Szachach (maj)
Odpowiedzialni konkretni nauczyciele matematyki i przyrody.
4.Uczestnictwo w konkursach i imprezach pozaszkolnych.
Zadania i termin realizacji:
- Udział w Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki pt.
"Szczecińskie Spotkania z Nauką nad Szmaragdowym" (wrzesień)
- Międzyszkolny Konkurs " Potyczki Ekologiczne"(październik)
- Eliminacje rejonowe i wojewódzkie Konkursu Przedmiotowego Matematyki z Elementami Przyrody (luty)
- Międzyszkolny konkurs matematyczny Match in English (kwiecień)
- Międzyszkolny konkurs "Wodospad liczb"(kwiecień)
Odpowiedzialni nauczyciele przedmiotowcy.
5.Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych
Zadania i termin realizacji:
- Udział w akcji " Sprzątanie Świata" z okazji Dnia Ziemi (wrzesień)
Organizacja Tygodnia Ekologicznego (kwiecień)
- Zorganizowanie i przeprowadzenie planowanych kkonkursów o tematyce ekologicznej (według ustalonego harmonogramu konkursów)
- Realizacja programu "Jem kolorowo, jem zdrowo" (cały rok)
Odpowiedzialni odpowiednio nauczyciele matematyki i przyrody.
6.Praca nad podnoszeniem wyników nauczania
Zadania i termin realizacji:
- Analiza wyników sprawdzianu dla uczniów klas szóstych ( kwiecień- czerwiec)
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu (uwagi:pierwsze wnioski po omówieniu testu z uczniami,kolejne wnioski po otrzymaniu wyników z OKE oraz raportu CKE).
- Analiza wyników osiąganych przez uczniów w konkursach (cały rok szkolny)
Odpowiedzialny przewodniczący komisji konkursowych.
- Omawianie wyników pomiaru dydaktycznego w poszczególnych klasach (początek, połowa i koniec roku szkolnego)
Odpowiedzialni wyznaczeni nauczyciele.
- Poszukiwanie metod skutecznej pracy z uczniami
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: kół zainteresowań dla uczniów zdolnych i zainteresowanych przedmiotem
(przygotowywanie uczniów do konkursów), zajęć wyrównawczych dla uczniów mających specyficzne kłopoty w uczeniu się, dodatkowych zajęć dla uczniów klas szóstych przygotowujących ich do sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej
- Doskonalenie warsztatu pracy
Realizacja zadań przez cały rok szkolny.
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
-Udział w programie "Sesje z plusem" (początek, połowa i koniec roku szkolnego)
Odpowiedzialni nauczyciele matematyki.
7.Dokształcanie się nauczycieli.
Zadania i termin realizacji:
- Zapoznanie się z ofertą szkoleniową Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz z ofertami innych ośrodków szkoleniowych (wrzesień)
Przez cały rok szkolny:
- Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach, szkoleniach i innych formach dokształcania,
- Czytanie fachowej literatury,
- Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli między innymi podczas spotkań zespołu samokształceniowego
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
8.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Zadania i termin realizacji:
- Wymiana informacji, prezentacja ciekawych pomysłów podczas spotkań zespołu,
- Omawianie i wspólne poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów dydaktyczno- wychowawczych
- Prowadzenie zajęć otwartych dla chętnych nauczycieli
Realizacja przez cały rok szkolny.
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
9.Współpraca z rodzicami.
Zadania do realizacji przez cały rok szkolny:
- Pozyskiwanie rodziców do pomocy w organizowaniu imprez szkolnych (według ustalonego harmonogramu konkursów i imprez)
- Uzyskiwanie wsparcia finansowego ze strony Rady Rodziców na wydatki związane z organizacją konkursów i imprez szkolnych
- Konsultacje (podczas dyżurów nauczycielskich oraz według bieżących potrzeb)
- Wspólne poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów edukacyjnych
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespołu.
10.Współpraca z innymi zespołami samokształceniowymi.
- Realizacja zadań ogólnych szkoły (wytyczne: bezpieczeństwo dzieci w szkole, działania na rzecz sporty, promocja zdrowia)
- Wspólna organizacja imprez wewnątrzszkolnych
- Przygotowywanie uczniów klas szóstych do sprawdzianu kompetencji
Odpowiedzialni wszyscy nauczyciele wchodzący w skład zespoły.


*Plan zamieszczam w tabeli. Najpierw podaję obszar. Następnie w kolejnych kolumnach: zadania, termin realizacji,osoby odpowiedzialne,uwagi.
Mam nadzieję, że ten przykładowy plan pracy zespołu samokształceniowego pomoże innym liderom takich zespołów w opracowywaniu własnych planów na kolejny rok szkolny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.