X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8923
Przesłano:

Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego. Scenariusz lekcji elektrotechniki

Data: 11.12.2009
Prowadzący: Władysław Kuśmierz
Klasa: III technikum w Korolówce Osadzie
Temat lekcji: Budowa i zasada działania silnika indukcyjnego.
Czas: 45 minut


Cele lekcji:
Cel główny lekcji: zapoznanie z budową i zasadą działania silników indukcyjnych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
• Definiuje co to jest silnik elektryczny
• Zna budowę silnika indukcyjnego
• Wymienia elementy jakich zbudowany jest silnik asynchroniczny
• Wyjaśnia zasadę działania silnika
• Zna sposoby połączeń uzwojeń silnika trójfazowego
Metody nauczania:
• Wykład
• Prezentacja multimedialna
• praca w grupach
• pogadanka
Formy organizacyjne: indywidualna i zbiorowa

Środki dydaktyczne:
• tablica
• model silnika
• komputer
• zasoby Internetu
• plansze
• podręcznik
• materiały źródłowe

Plan lekcji:
1. Część organizacyjna - sprawdzenie listy obecności, odpytanie uczniów z poprzedniej lekcji
2. Podanie tematu lekcji (zapis na tablicy)
3. Wprowadzenie do tematu - uświadomienie uczniom celu lekcji
4. Podział klasy na grupy i przydział zadań do realizacji
5. Praca w grupach
6. Podsumowanie i ocena
7. Zakończenie

Przebieg lekcji:

Część I – czas 10 min
Sprawdzenie listy obecności i odpytanie uczniów z poprzednich lekcji.

Część II – czas 5 minut
Podanie tematu lekcji. Zapis na tablicy.
Wprowadzenie do tematu.
N: Głównym celem dzisiejszej lekcji jest poznanie budowy i zasady działania silnika asynchronicznego trójfazowego.
Silnik to maszyna elektryczna, w której za pośrednictwem pola magnetycznego przetwarza się energię elektryczną w mechaniczną.
Silnik indukcyjny składa się z dwóch zasadniczych części: nieruchomego stojana i ruchomego (wirującego ) wirnika.

Część III czas 25 minut
Aby pogłębić widomości z tego zakresu przygotowałem materiały źródłowe do opracowania w grupach. Proszę podzielić się na grupy, wpisać skład grupy i wybrać lidera, który przedstawi wynik pracy każdej grupy. Lider grupy wylosuje zagadnienie do realizacji.
Ocenie będzie podlegała: dobra praca w grupie - zaangażowanie, poprawna analiza materiału, sposób prezentacji przez lidera oraz ocena za rozwiązanie testu.
Część IV czas 5 minut
Zakończenie - podsumowanie i ocena pracy w grupach.
Podanie pracy domowej: Wykonaj notatkę z lekcji,w której ma być zawarta budowa i zasada działania silnika asynchronicznego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.