X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8919
Przesłano:
Dział: Ankiety

Agresja wśród młodzieży w środowisku szkolnym - ankieta

Szkoła ponadgimnazjalna
---------------------------------------

TEMAT „AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM”

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Pani/Pana dziecko uczęszcza do (należy podać nazwę klasy i szkoły). Chciałabym zapytać Panią/Pana o zdanie na temat problemów agresji i przemocy wśród młodzieży w naszej szkole. Odpowiedzi Państwa będą dla mnie bardzo cenne. W większości pytań wystarczy wybrać i zakreślić numer odpowiedzi. Jeżeli zadane przeze mnie pytania nie wyczerpią Państwa informacji dotyczących ww. problemów, proszę dopisać je na końcu ankiety. Ankieta jest anonimowa, a wszelkie dane wykorzystane będą wyłącznie do celów badawczych i usprawnienia pracy wychowawczej.

I. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z decyzji o wyborze (należy podać nazwę szkoły) dla swojego dziecka?
1. Tak
2. Nie
3. Nie mam zdania

II. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) z doboru uczniów w klasie syna/córki?
1 Zdecydowanie tak 2.Zdecydowanie nie
3. Raczejtak
4. Trudno powiedzieć
5. Raczej nie

III. Z czym kojarzy się Pani/Panu pojęcie „agresja”?


IV. Czy dziecko w rozmowach z Panią/Panem informowało o jakichkolwiek przejawach agresji w zespole klasowym lub szkole?
1. Tak
2. Rzadko
3. W ogóle

V. Czy dziecko w rozmowach z Panią/Panem wspominało o konkretnych przejawach zachowań agresywnych wśród koleżanek/kolegów? (można zakreślić kilka odpowiedzi)
1. wyśmiewanie 2.przezywanie 3.przeklinanie
4. zachęcanie do agresji
5. niszczenie cudzej własności
6. niszczenie mienia szkoły
7. plucie
8. bicie
9. poszturchiwanie
10. kopanie
11. wymuszanie
12. poniżanie
13. zastraszanie
14. inne, jakie?__________________

VI. Czy Państwa dziecko kiedykolwiek skarżyło się, że jest ofiarą przemocy w szkole?
1. Tak
2. Nie, nigdy

VII. Czy kontroluje Pan(i) programy jakie dziecko ogląda w telewizji?
1. Tak
2. Nie
3. Rzadko

VIII. Do kogo w szkole Państwa syn/córka najprawdopodobniej zwróciliby się w sytuacji problemowej?
1. do wychowawcy klasy
2. do pedagoga
3. do dyrektora szkoły
4. do opiekuna samorządu szkolnego
5. do pracownika administracji
6. do żadnej z ww. osób

IX. Czy wie Pan(i) jakie instytucje, organizacje udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym?
1.Tak proszę wymienić___________________________

X. Co Pani/Pana zdaniem należałoby zrobić aby poprawić stan bezpieczeństwa w szkole?
____________________

Dziękuję za wypełnienie ankiety!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.