X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8918
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej II etapu edukacyjnego

Motto: ,, Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista.”
Albert Einstein

Priorytetowe cele wychowania
1. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych, pozytywnego sposobu patrzenia na świat i siebie, tolerancji dla ludzi różnych ras i kultur, szacunku dla pracy innych i swojej. Motywacji do poszukiwania własnych wzorców.
2. Pobudzanie ciekawości poznawczej, otwartości wobec innych, działanie w różnych sytuacjach, formułowania własnych sądów i wniosków.
3. Umacnianie wiary we własne siły, poczucie związku z domem, rodziną, wspólnotą szkolną, ojczyzną i kulturą, poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych.
4. Kształtowanie empatii, asertywności, samooceny, nawyków, np. obowiązkowości, systematyczności, zainteresowań czytelniczych i kulturalnych.

Szczegółowe cele wychowania

Uczeń
I .Prawidłowo funkcjonuje w środowisku szkolnym. Zna normy i zasady życia społecznego.

1.Tworzenie warunków do powstawania spójnego zespołu klasowego zorientowanego na pozytywne wartości.
2.Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Kryteriami Ocen z Zachowania.
3.Uczenie odpowiedzialności, podejmowania decyzji i współpracy w grupie poprzez prace w Samorządzie Klasowym i Samorządzie Uczniowskim.
4.Organizowanie demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego i Samorządów Klasowych.
5.Zapoznanie uczniów z historią szkoły i jej ceremoniałem.

II. Wzmocnienie prawidłowych więzi z rodziną
1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów
• rodzinnych
• wyznaniowych
• szkolnych
• regionalnych
• narodowych
2.Prowadzenie edukacji pedagogicznej dla rodziców w zakresie rozumienia i akceptacji przemian rozwojowych, fizycznych i psychicznych zachodzących u dzieci.
3. Wdrożenie rodziców do uczestnictwa, w życiu społeczności szkolnej.

III. Kształtowanie świadomości, tożsamości i dumy narodowej.
1.Udział w uroczystościach obchodów i świąt narodowych.
2.Zapoznanie uczniów z historią państwa polskiego oraz przypomnienie symboli państwowych. Cały etap edukacji.
3. Mobilizowanie uczniów do sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej i pomnikami.
4. Zapoznanie z dorobkiem kulturowym narodów Europy i udziałem Polski w tworzeniu tego dorobku.

IV. Kształtowanie właściwej postawy moralnej.

1.Organizowanie apeli, pogadanek, spotkań z pedagogiem szkolnym i pracownikami PPP.
2.Motywowanie uczniów do właściwej postawy poprzez system wyróżnień i negacji niewłaściwych zachowań.

V. Kształtowanie nawyku korzystania z różnych form aktywności fizycznej.
1. Prowadzenie zajęć sportowych irekreacyjnych.
3. Organizowanie wyjazdów na pływalnię, lodowisko.
3. Uczestnictwo w uroczystościach i świętach szkolnych z włączeniem konkurencji, zabaw ruchowo-sportowych.

VI.Profilaktyka prozdrowotna:

a) higiena osobista
i otoczenia
1. Udział w pogadankach, lekcjach, apelach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
2. Edukacja
w zakresie higieny ciała w wieku dojrzewania.
3. Zachęcanie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i akcjach z zakresu ekologii.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych i prozdrowotnych.
5. Zapobieganie powstawaniu zagrożeń i uzależnień.
b) zdrowie psychiczne
1.Kształtowanie poczucia własnej wartości.
2.Zapoznanie z różnymi metodami pokonywania stresu.
3.Rozwijanie umiejętności komunikowania się.

Tematy godzin wychowawczych w klasie IVc w roku szkolnym 2008/2009

Wrzesień
1.Wybór samorządu klasowego.
2.Zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczym i Kryteriami Ocen z Zachowania.
3.Co powinniśmy wiedzieć o patronie naszej szkoły?
4.Idziemy sprzątać świat.
Październik
5.Bezpieczna droga do szkoły
6.Sto pytań do nauczyciela wychowawcy.
7.Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
8.Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?
9.Mój szacunek do tych, co odeszli.
Listopad
10.Jaka jest kultura mojego zachowania ?
11.Jak radzić sobie w sytuacji przemocy.
12.Solidarność – w domu, w klasie, w szkole...
13.Czas wolny na co dzień i od święta.
Grudzień
14.Mikołajki klasowe
15.Sporty zimowe bardzo fajna sprawa.
16.Tradycja Bożego Narodzenia.
Styczeń
17.Niebezpieczeństwa grożące dzieciom.
18.Jak pomóc w niebezpieczeństwie?
19.Oceniamy nasze zachowanie w 1-szym semestrze.
Luty
20.Walentynki w naszej klasie.
21.Czy znasz swoje miasto, dzielnicę, region?
Marzec
22.Zróbmy to razem
23.Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie, kulturalnie.
24.Planujemy wycieczkę klasową.
25.Moje miejsce w rodzinie.
Kwiecień
26.Higiena osobista na co dzień.
27.Zasady zdrowego odżywiania.
28.Wielkanoc w Polsce i na świecie.
29.Dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne?
30.Nasze wspólne dzieło.
Maj
31.Praca zawodowa naszych rodziców.
32.Dzień rodziny
33.Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci.
34.Poznajmy ciekawe miejsca.
35.Tu będziemy.
Czerwiec
36.Oceniamy nasze zachowanie.
37.Klasa na medal.
38.Jak bezpiecznie spędzić wakacje.

Tematy godzin wychowawczych w klasie Vc w roku szkolnym 2009/2010
1. Jak być dobrym zespołem?
2. Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia
3. Koleżeństwo a przyjaźń
4. Jeszcze więcej o patronie naszej szkoły?
5. Czy znam swoją szkołę?
6. Jak pomóc w niebezpieczeństwie?
7. Moje zainteresowania
8. Muszę czy chcę się uczyć? - dlaczego ?
9. Jak pokonać trudności w nauce szkolnej?
10. W jaki sposób pamiętamy o naszych zmarłych?
11. Znaczenie uroczystości w życiu społeczności szkolnej
12. Przyczyny i skutki nałogów
13. Andrzejki - zabawa klasowa
14. Chcę poznać siebie
15. Wigilia nasze wspólne dzieło.
16. Moje zachowanie w szkole i poza szkołą
17. Jakim jestem uczniem?
18. Higiena mojego ciała
19. Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe
20. Rodzina - praca i obowiązki jej członków
21. Książka też jest moim przyjacielem
22. Poznajemy sygnały alarmowe

Tematy godzin wychowawczych w klasie VIc realizowane w roku szkolnym 2010/2011
1. Wybór samorządu klasowego. Kodeks Ucznia
2. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły
3. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym
4. "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego"
5. Wymarzony wychowawca.
6. Niewybuchy, niewypały i środki pirotechniczne
7. Sport to zdrowie
8. Anoreksja i bulimia.
9. Moje prawa i obowiązki w rodzinie
10. Patron ulicy, na której mieszkam
11. Mój szacunek do pracy i obowiązków rodziców, opiekunów
12. Telewizja i film w moim życiu
13. Dlaczego nałogi są szkodliwe?
14. Książka, którą warto przeczytać. Autor, którego warto poznać
15. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu
16. Kultura języka, stroju, zachowania
17. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?
18. Chcę poznać siebie
19. Praca w służbie zdrowia
20. Praca zawodowa naszych rodziców
21. Troska o środowisko naturalne obowiązkiem każdego człowieka
22. Jak zapewnić pokój światu?

Opracowała: Małgorzata Monika Mazurek

Białystok, 05.09.2008r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.