X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8886
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO
NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM

(Tabela - dop. red.)

L.p
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Omówienie zasad współpracy w ramach zespołu przedmiotowego
Wyszczególnienie zadań do realizacji w bieżącym roku szkolnym.
Opracowanie planu pracy zespołu.
Wspólne rozwiązywanie problemów,dyskusje IX wszyscy nauczyciele

2. Wybór programów nauczania. Przeanalizowanie i omówienie programów nauczania.
Kontynuacja programu E.Jasinowskiej
Nr DKW 4014-172/00 IX wszyscy nauczyciele

3. Omówienie narzędzi pomiaru dydaktycznego Dokonanie zmian niektórych sprawdzianów umiejętności w kl.I-III
Przyjęcie norm do oceny sprawności fizycznej (wg ABC sprawności fizycznej J.Barankiewicza, Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej) IX wszyscy nauczyciele

4. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela • Analiza oferty ODN- udział w kursach.
• Udział w radach szkoleniowych.
• Udział w zajęciach warsztatowych i lekcjach otwartych. Wg harmonogramu ODN
Wg potrzeb zainteresowani n-le
wszyscy n-le
wg potrzeb

5. Wdrażanie przedsięwzięć i programów Opracowanie planów zajęć pozalekcyjnych: piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, koszykówka IX n-le prowadzący zajęcia

6. Dzielenie się swoją wiedzą w pracy nauczyciela WF Lekcje otwarte.
Dyskusje i wymiana informacji po kursach, szkoleniach.
Scenariusze zajęć. Cały rok zainteresowani nauczyciele

7. Wykorzystanie technologii komputerowej Opracowanie dokumentacji:
• planów wynikowych/rozkładów materiału,
• planów pracy zajęć pozalekcyjnych,
• narzędzi badawczych
Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Wyszukiwanie i przetwarzanie z Internetu informacji na potrzeby lekcji.
Cały rok wszyscy nauczyciele
8. Praca z uczniem zdolnym Przygotowanie uczniów do udziału w zawodach na szczeblu powiatu, rejonu, województwa (wg kalendarza imprez MSZS)
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z w/w dyscyplin
Cały rok
Cały rok
wg Planu pracy SKS

9. Zwiększanie aktywności ruchowej uczniów Organizacja Mistrzostw Szkoły z wybranych dyscyplin bądź gier zespołowych w zależności od zainteresowania uczniów. XI-V

10. Sprawowanie opieki nad gablotami o tematyce sportowej
- wyeksponowanie dyplomów sportowych zdobytych przez uczniów,
- gromadzenie materiałów; powołanie grupy uczniów współpracujących w prowadzeniu gabloty,
- kontrola aktualności gazetki Cały rok

11. Troska o bazę i sprzęt sportowy
- sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego przyborów i przyrządów sportowych oraz informowanie o usterkach,
- drobne naprawy bieżące przyborów i przyrządów,
- składanie zapotrzebowania na przybory i przyrządy wg bieżących potrzeb wychowania fizycznego i sportu szkolnego;
na bieżąco
na bieżąco w ramach potrzeb
na bieżąco w miarę możliwości finansowych

12. Udział w zadaniach ogólnoszkolnych Przygotowanie imprez szkolnych zgodnie z przydziałem czynności:
- zawody sportowe dla klas I z okazji Dnia Gimnazjalisty
-Pierwszy Dzień Wiosny
- Dzień Dziecka
X
III
VI
Wszyscy nauczyciele

13. Współpraca z organizacjami w środowisku lokalnym Pływalnia Miejska „NAWA”, Zarząd Oddziału LOK, Miejski SZS, OSiR, MKS „Ósemka”, MMKS „Wojownik”, TPD, Fundacja Solos Faustyna Na bieżąco Zainteresowani n-le

14. Współpraca z innymi szkołami G „Milenium”, ZSI, ZSSO, G Nr 3 Wg potrzeb Zainteresowani n-le

15. Promocja szkoły Współpraca z prasą lokalną-podawanie wyników sportowych uzyskanych w zawodach Wg potrzeb Wszyscy n-le

16. Udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia Udział w imprezach:
Grand Prix w biegach długich
Liga Pływacka
Liga Strzelecka
Turnieje w piłkę halową
i in. Cały rok

17. Dokumentowanie Osiągnięć sportowych Zbieranie informacji do Sportowej Kroniki Szkolnej Wg potrzeb Wszyscy n-le


Skład zespołu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.