X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8872
Przesłano:
Dział: Języki obce

Osterreich - Land und Leute. Lekcja otwarta

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

LEKCJA OTWARTA
Konspekt – Język niemiecki

Nauczyciel: Karolina Karbowska
Klasa: II a TH – 04.12.2008

Temat: Österreich – Land und Leute – Austria, jej obszar i tradycje..

Cele ogólne:
• powtórzenie wiadomości na temat Niemiec
• wprowadzenie informacji na temat Austrii
• wzbudzenie zainteresowania Austrią, jej okolicami i obyczajami.
• zachęcenie do nauki języka niemieckiego, różnice językowe miedzy Austrią i Niemcami

Cele operacyjne:
• U. potrafi za pomocą mapki uzupełnić informacje dotyczące Niemiec.
• U. potrafi uzupełnić mapkę Niemiec nazwami najważniejszych miast
• U. zna sąsiadów Austrii
• U. ćwiczy umiejętność rozumienia tekstu czytanego i uzupełnia odpowiedzi na podstawie tekstu
• U. potrafi podać podstawowe informacje dotyczące Austrii

Metoda: wizualizacja, demonstracja, praca w grupach, Środki dydaktyczne: „Landeskunde der deutschprachigen Länder” podręcznik + ćwiczenia,”Dreimal Deutsch” podręcznik + ćwiczenia, puzzle

Faza wstępna:
- Przywitanie uczniów
- Sprawdzenie obecności
- Powtórzenie wiadomości o Niemczech za pomocą Quizu i mapki Niemiec

Faza właściwa:
- jeden uczeń układa na tablicy puzzle (mapkę Austrii)
- U. wymieniają z pomocą nauczyciela kraje sąsiadujące z Austrią
- U. otrzymują tekst dotyczący Austrii i pytania do tekstu
- Klasa wspólnie czyta tekst, następnie odpowiadają na pytania do tekstu
- U. rozwiązują do tekstu zadanie typu richtig - falsch
- N. podaje ciekawostki dotyczące tego kraju

Faza końcowa:
- N. omawia z uczniami pytania Quizowe
- N. pokazuje zdjęcia i dopasowuje je do obszarów Austrii.

Deutschland

I. Ergänze die Lücken im Text:

1. Die vier Bundesländer heissen:
a. N__________ - W__________
b. R__________ - P___________
c. H__________
d. B__________ - W__________

2. Der grösste See im Süden Deutschlands ist der B____________.

3. M_________ ist die Landeshauptstadt von Bayern.

4. Die Grenzstadt an der Donau ist P__________.

5. Das Bundesland, das im Nordosten an Bayern grenzt, ist S________ mit der Hauptstadt D__________.

6. Die Bundeshauptstadt ist natürlich B_________.

II. Rate die Städtenamen:

Dresden
Hannover
Köln
München
Hamburg
Basel
Rostock
Lindau
Passau
Lübeck
Karlsruhe
Berlin


Österreich

I. Antworte auf die Fragen zum Text:

1. Was bedeutet, daß Österreich eine Binnenstadt ist?

2. Die Fläche des Landes beträgt _____________.

3. An welchen Ländern grenz Österreich?
Im Norden:
Im Osten:
Im Süden:
Im Westen:

4. Österreich hat ______ Millionen Einwohner.

5. Die Hauptstadt von Österreich ist _______.

6. Mozart wurde in ___________ geboren.

7. Was machen am liebsten die Touristen im Sommer und im Winter in Österreich?

8. Der höchste Berg ist ______________

9. Der bedeutendste Fluß in Österreich ist _________

10. Österreich besteht aus neun Ländern:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

II. Richtig oder falsch?
1.Österreich wird als Alpenrepublik bezeichnet, weil die Alpen fast ein Drittel der Landesfläche einnehmen.

2. Im Westen grenzt Österreich an Frankreich.

3. Das Territorium Österreichs ist etwa viermal kleiner als Deutschlands und wenn es um die Einwohnerzahl geht, gibt es in Österreich zehnmal weniger Menschen als in seinem großen Nachbarland.

4. Österreich lebt zum Großteil vom Tourismus.

5. Wien ist die Hauptstadt des Landes und die Geburtsstadt von Mozart.
6. Die Mehrheit der Österreicher sind Protestanten.

7. Die Muttersprache der Österreicher ist Österreichisch.

WORTSCHATZ:
der Binnenstaat,-en kraj śródlądowy
der Zugang,-e dostęp
die Fläche,-n powierzchnia
grenzen (anA)- graniczyć z
das Fürsterturm,-er księstwo
die Einnahmequelle,-n źródło wpływów finansowych
wandern- wędrować
der Bundesstaat,-en państwo federalne
bestehen (aus) – składać sie z
die Amtssprache- język urzędowy
die Konfession,-en wyznanie

III. Quizfragen
1. Liege ein Land zwischen der Schweiz und Österreich?
- Ja, Lichtenstein ( das Fürsterturm 160 km )
2. Wie heist die grösste Stadt in Österreich?
- Wien 1,500,000
3. Tirol liegt in Österreich.
- richtig im Westen
4. In Österreich und der Schweiz ist Wasser die wichtigste Quelle für Strom.
- richtig 66% Österreich, 60% Schweiz
5. Welcher Österreicher ist in den USA bekannter?
- Arnold Schwarzeneger
6. Wie heist das Abitur in Österreich und der Schweiz?
- Matura

IV. Die Hausaufgabe, ergänze die Endungen:
1. Österreich hat mit acht Staat..... gemeinsam...... Grenze......
2. Die berühmtest...... Städt..... in Österreich sind Wien un Salzburg.
3. Österreich ist ein beliebt.... Reiseziel für Tourist..... aus all... Welt, vor allem für Deutsch....
4. In Österreich gibt es über 900 Berg..., die höh.... sind als 3000 Meter.
5. Der Großglockner ist der höchst... Berg und die Donau der bedeutendst.... Fluss Österreich....
6. Österreich besteht aus neun selbständig.... Länder...
7. 5% der österreichisch.... Bevölkerung sind Protestant.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.