X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 884
Przesłano:

Test sprawdzający wiadomości z podstaw TURBO PASCALA

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………
klasa …………………………

Zakreśl kółkiem prawidłową odpowiedź (jedną lub więcej).

1. Jaka kombinacja klawiszy umożliwia uruchomienie programu w Turbo Pascalu?
a. CTRL + X
b. CTRL + F9
c. ALT + X
d. ALT + F5

2. Jaka kombinacja klawiszy umożliwia skompilowanie programu w Turbo Pascalu?
a. SHIFT+ F9
b. CTRL+ F9
c. ALT+ F9
d. SHIFT+ F6

3. Jakie słowo kluczowe rozpoczyna deklarację stałych?
a. VAR
b. CONST
c. USES
d. TYPE

4. Jakie działanie wykonuje w Turbo Pascalu operator "div"?
a. podnoszenie do potęgi argumentu
b. reszta z dzielenia argumentu
c. obliczenie wartości bezwzględnej z argumentu
d. część całkowita z dzielenia argumentu

5. Który z podanych typów danych należy do całkowitych?
a. SINGLE
b. CHAR
c. WORD
d. REAL

6. Która z poniższych deklaracji pozwoli zadeklarować zmienną typu rzeczywistego?
a. var x ; integer;
b. var x : word;
c. var x : boolean;
d. var x : single;

7. Jakie działanie wykonuje w Turbo Pascalu operator "mod"?
a. część całkowita z dzielenia argumentu
b. podnoszenie do potęgi argumentu
c. reszta z dzielenia argumentu
d. obliczenie pierwiastka kwadratowego argumentu

8. Którą z poniższych instrukcji zaliczamy do prostych?
a. instrukcja "jeśli"
b. instrukcja "case"
c. instrukcja skoku
d. instrukcja złożona

9. Co wykona poniższy fragment programu?

readln (a);
writeln (SQR(a));

a. odczyta podaną przez użytkownika wartość i obliczy pierwiastek kwadratowy
b. odczyta podaną przez użytkownika wartość a i wyświetli jej wartość bezwzględną
c. odczyta podaną przez użytkownika wartość a i wyświetli jej kwadrat
d. wyświetli dowolne a na ekranie

10. Jaka jest prawidłowa składnia instrukcji warunkowej "jeśli"?
a. IF instrukcja THEN warunek;
b. IF warunek THEN instrukcja;
c. IF warunek ELSE instrukcja;
d. IF warunek1 THEN warunek2;

11. Która z poniższych funkcji pozwala otrzymać znak z tabeli kodów ASCII?
a. ODD
b. DEC
c. CHR
d. INC

12. Co wykona poniższy fragment programu?

readln (a);
readln (b);
writeln ('a + b');

a. odczyta podane przez użytkownika wartości a i b i wyświetli na ekranie sumę a i b
b. odczyta podane przez użytkownika wartości a i b i wyświetli na ekranie łańcuch 'a+b'
c. odczyta podane przez użytkownika wartości a i b i wyświetli na ekranie wartość a, znak +, wartość b
d. odczyta podane przez użytkownika wartości a i b i wyświetli na ekranie znak +

13. Która z poniższych deklaracji pozwoli zadeklarować zmienną typu tekstowego?
a. var r b : integer;
b. var b ; string
c. var b : boolean;
d. var b : string;

14.Co wykona poniższy fragment programu?

x := 7;
DEC (x, 10);
writeln (x);

a. wyświetli liczbę 7
b. wyświetli liczbę 10
c. wyświetli liczbę 17
d. wyświetli liczbę -3

15. Które z poniższych poleceń służą do wyświetlania danych?
a. readln
b. write
c. begin
d. writeln

16. Które z poniższych elementów mogą znaleźć się w bloku deklaracyjnym Turbo Pascala?
a. moduły
b. etykiety
c. instrukcja skoku
d. stałe
e. instrukcja przypisania
f. zmienne
g. komentarz

17. Który z poniższych fragmentów może być nagłówkiem programu w Turbo Pascalu?
a. program Nazwa 2;
b. program nazwa
c. program 5liczb;
d. program Nazwa1;

18. Do czego służą moduły w Turbo Pascalu?
a. wyprowadzania wyników na ekran
b. oznaczania stałych obiektów wykorzystywanych w programie
c. grupowania procedur i funkcji w biblioteki
d. oznaczania instrukcji w programie, w celu odwoływania się do nich za pomocš instrukcji skoku GOTO

19. Która z poniższych instrukcji to instrukcja przypisania?
a. c = a + b;
b. tekst : = 'Ala';
c. x = 5;
d. y : = SQR(a);

20. Co umożliwia procedura ClrScr?
a. zadeklarowanie modułu ekranowego Crt
b. zatrzymanie ekranu
c. wyczyszczenie ekranu
d. wczytanie wartości z ekranu


SKALA OCEN:
Za każdą prawidłową odpowiedź jest 1 punkt.

26pkt - 25pkt - bardzo dobry
24pkt - 22pkt - dobry
21pkt - 18pkt - dostateczny
17pkt - 14pkt - dopuszczający
13pkt - 0pkt - niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.