X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8826
Przesłano:

Zasady funkcjonowania ekosystemów. Zwierzęta wybranych ekosystemów. Scenariusz lekcji w klasie VI

Treść podstawy programowej;
Przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia.

Temat; "Zasady funkcjonowania ekosystemów. Zwierzęta wybranych ekosystemów i uch przystosowania".
Cele;
Uczeń;
- zna przykłady różnorodności zwierząt i ich przystosowania do środowiska życia
- zna zwierzęta wybranych ekosystemów na przykładzie: lasu, łąki, morza, pustyni, sawanny
- zna warunki życia w wybranych ekosystemach
- potrafi dostrzec przystosowania zwierząt do warunków życia

Formy pracy; praca w grupach
Metody/techniki: "burza mózgów", mapa pojęciowa
Środki dydaktyczne: tablica, arkusze papieru, kolorowe pisaki, taśma klejąca, rysunki wybranych zwierząt
Czas trwania: 45 minut

Przebieg zajęć:
a) zapisanie tematu na tablicy
b) pytania nauczyciela o poznane ekosystemy
c) podział klasy na 5 grup
d)wybór dokonany przez uczniów w grupach
Sprawozdawcy, Sekretarza, Lidera
e)losowanie kopert z zadaniami przez Liderów
f) praca grup - czas 20 minut
g) podsumowanie:
* wykonane plakaty są umocowane na ścianie w klasie
* Liderzy z grup referują zadania
(10 minut)
* nauczyciel na tablicy wypisuje pojęcia, które powinny pojawić się podczas referowania przez uczniów:BIOTOP, BIOCENOZA, PRODUCENCI, KONSUMENCI, REDUCENCI, KRĄŻENIE MATERII, PRZEPŁYW ENERGII.
* ocena końcowa
Nauczyciel ocenia pomysłowość, zaangażowanie i estetykę wykonania plakatów (10 minut).
Zawartość kopert:
Każda koperta to inny ekosystem(LAS, ŁĄKA, MORZE, PUSTYNIA, SAWANNA)
Zadania dla grup:
a) wymień charakterystyczne gatunki zwierząt
b) opisz ich przystosowania do życia w tym ekosystemie
c) co powiesz o biotopie tego ekosystemu?
d ułóż 2 łańcuchy pokarmowe i przygotuj komentarz dotyczący ogniw tego łańcucha
e) jak funkcjonuje dany ekosystem?
Uwagi do realizacji zadania:
a) wykorzystaj otrzymane rysunki zwierząt do ułożenia łańcuchów pokarmowych
b) dopisz lub dorysuj ogniwa w tych łańcuchach
c rysunki bez podpisu uzupełnij o podpis

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.