X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8788
Przesłano:
Dział: Języki obce

Describing people - exercises. Phrasal verbs - introduction and exercises. Scenariusz lekcji języka angielskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: Magdalena Trzepizur
Data: 02.12.2009
Klasa: II Technikum Żywienia A
Czas trwania: 45 minut
Temat: Describing people – exercises. Phrasal verbs – introduction and exercises.

Cele lekcji:

Cele główne:
- uczeń utrwala słownictwo związane z ubraniami i wyglądem zewnętrznym
- uczeń utrwala zasady używania czasu teraźniejszego ciągłego w opisywaniu zdjęć
- poznaje zwroty używane przy opisywaniu zdjęć
- poznaje czasowniki złożone
Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń:
- ma opanowane słownictwo z tematem „Ubrania”
- ma opanowane słownictwo z tematem „Wygląd”
- zna podstawowe czasowniki związane z opisywaniem w co są ubrani ludzie
- zna wybrane czasowniki złożone
- potrafi opisać w co jest ubrana dana osoba
- potrafi opisać wygląd zewnętrzny osoby
- potrafi zastosować czas teraźniejszy prosty
- zna zasady poprawnego opisywania zdjęć

Materiały dydaktyczne : podręcznik „Success Elementary”, zeszyt ćwiczeń, materiały własne nauczyciela (kserokopie z ćwiczeniami leksykalnymi), zdjęcia
Techniki pracy lekcyjnej:
Praca w grupie pod kierunkiem nauczyciela:
- opisywanie obrazków związanych z ubraniami
- opisywanie obrazków związanych z wyglądem
- opis zdjęcia
Praca samodzielna:
- głośne czytanie przygotowanego opisu obrazka
- opis zdjęć
Praca w parach:
- uzupełnianie zdań (czasowniki złożone)

Czynności wstępne:
1. Powitanie, sprawdzenie obecności
2. Odpytanie uczniów z materiału zadanego do domu
3. Zapisanie tematu i wyjaśnienie o czym będzie lekcja
4. Nawiązanie do ustnego egzaminu maturalnego.

Prezentacja nowego materiału:
1. Nauczyciel wprowadza następujące zwroty oraz wyjaśnia ich znaczenie:
- she / he has got .....
- she / he is wearing....
- she / he is dressed in .....
2. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i wręcza ksero, na którym są postacie i prosi o ich opisanie jednej pod kątem ubioru. Następnie jedna osoba z grupy czyta opis na głos.
3. Następnie nauczyciel wprowadza zwroty opisujące wygląd:
- she / he is ...........
- she / he has got ........
- she / he looks ..........
4. Nauczyciel podaje kolejną kserokopię i uczniowie tym razem opisują wybraną postać pod kątem wyglądu. Po zakończeniu zadania nauczyciel sprawdza.
5. Nauczyciel prezentuje uczniom zwroty używane do opisu zdjęć i przypomina o zastosowaniu czasu teraźniejszego ciągłego przy opisie. Informuje jak należy poprawnie opisać zdjęcie by zdobyć maksymalną liczbę punktów na maturze.

Praca nad nowym materiałem językowym:

1. Nauczyciel daje każdej z grup po jednym zdjęciu i prosi o opisanie. Wprowadza również słowa, które muszą być użyte w opisie zdjęcia.
2. Przedstawiciel każdej grupy czyta opis zdjęcia.
3.Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo – czasowniki złożone.
4. Nauczyciel po wyjaśnieniu słownictwa prosi aby uczniowie w parach uzupełnili
ćwiczenie, a później sprawdza.
5.Nauczyciel zadaje kolejne zadanie do wykonania – związane również z czasownikami złożonymi. Po zakończeniu zadania sprawdza. Uczniowie pracują w parach.

Zadanie dodatkowe – Jeśli wystarczy czasu nauczyciel rozdaje uczniom do wykonania kolejne zadanie polegające na dopasowaniu opisu osób do rysunków.

Podsumowanie lekcji

Zadanie pracy domowej – nauczyciel prosi aby uczniowie do zeszytu wkleili zdjęcie z gazety i je opisali. Warunkiem jest aby na zdjęciu była osoba / osoby.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.