X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8780
Przesłano:
Dział: Języki obce

A moment in time - czytanie ze zrozumieniem. Konspekt lekcji języka angielskiego

Szkoła ponadgimnazjalna
--------------------------------------

Przedmiot: język angielski
Poziom: pre- intermediate
Liczba uczniów: 18
Czas trwania lekcji: 45 minut

CELE LEKCJI:

Uczeń:
• doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
• ćwiczy umiejętność opisywania ilustracji z zastosowaniem przyimków dotyczących kierunku i położenia
• zapoznaje się z zasadami użycia czasu Past Continuous
• powtarza przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu i miejsca
• ćwiczy umiejętność wyjaśniania znaczenia nowych słów na podstawie kontekstu
• ćwiczy umiejętność słuchania ze zrozumieniem

TECHNIKI:

• dopasowywanie fragmentów tekstu do ilustracji
• czytanie tekstu i sporządzanie notatek na jego podstawie
• uzupełnianie luk w zdaniach w czasie Past Continuous
• powtarzanie przyimków poprzez wzajemne zadawanie pytań w parach
• formułowanie zdań przy użyciu poznanego słownictwa
• „burza mózgów”- dyskusja na temat ilustracji

FORMY PRACY:
• praca całą klasą
• praca indywidualna, kierowana przez nauczyciela i samodzielna;
• praca w parach

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE:
• podręcznik
• karteczki z ilustracjami
• kartki z zapisanymi na nich przyimkami
• quiz ze zdaniami w czasie Past Continuous
• pisaki
• karteczki z pytaniami do tekstu

PRZEBIEG LEKCJI

I. Faza początkowa:
- Przywitanie, sprawdzenie obecności

- Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo: photo. Następnie pyta uczniów, jakie inne słowa- rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki kojarzą im się z tym wyrazem. Poszczególni uczniowie podają odpowiedzi i zapisują je na tablicy. Nauczyciel zwraca uwagę na prawidłową wymowę wyrazów.

- Zapoznanie uczniów z tematem lekcji - Uczniowie zapisują temat lekcji do zeszytu.

II. Faza śródlekcyjna:

- Nauczyciel poleca uczniom by obejrzeli trzy fotografie w podręczniki oraz by zasłonili tekst opisujący je. Nauczyciel pyta uczniów gdzie zrobiono poszczególne zdjęcia i jakie wydarzenia one przedstawiają. Uczniowie w parach dyskutują i odpowiadają na pytania. Na tym etapie nauczyciel nie podaje im prawidłowych odpowiedzi.

- Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z pytaniami do tekstu. Prosi by przeczytali oni artykuł i odpowiedzieli na poszczególne pytania. Uczniowie pracują indywidualnie. Następnie nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie odpowiedzi i zapisanie ich na tablicy. Uczniowie porównują swoje wcześniejsze przewidywania dotyczące tematyki ilustracji z faktami przedstawionym w tekście. Osoby, które prawidłowo odpowiedziały na pytania nauczyciel nagradza „plusami”.

- Nauczyciel prosi uczniów by w tekście podkreślili konstrukcję gramatyczną, która posłużyła do opisania zdarzeń pokazanych na zdjęciach. Na podstawie konstrukcji zdań uczniowie sami formułują zasady tworzenia zdań w czasie past Continuous i zasady ich zastosowania. Uczniowie zapisują przykładowe zdania do zeszytu. Następnie uczniowie otrzymują karteczki ze zdaniami w czasie Past Continuous i uzupełniają w nich luki. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel monitoruje ich pracę.

- Nauczyciel poleca by uczniowie przeczytali reguły stosowania przyimków występujących w wyrażeniach dotyczących czasu i miejsca. Uczniowie sporządzają w zeszytach notatkę. Następnie dobierani są w pary. Uczeń A podaje określony rzeczownik a uczeń B wymawia przyimek, który łączy się z tym rzeczownikiem. Uczniowie wykonują zadanie nie korzystając z podręczników, następnie zamieniają się rolami. Nauczyciel monitoruje ich pracę.

III. Faza końcowa:

- Powtórzenie wiadomości poznanych na lekcji- nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o wypisanie na tablicy nowych słów i wyrażeń poznanych na lekcji.

- Zadanie pracy domowej- zadaniem uczniów jest utworzenie pięciu zdań z nowo poznanymi słowami przy użyciu czasu Past Continuous.

- Pożegnanie uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.