X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8770
Przesłano:

Program ekologiczny - "My i środowisko"

„ Nie wystarczy robić coś, trzeba to robić dobrze”

Program ekologiczny - „ My i środowisko ”
2009 / 2010r.

Celem projektu jest systematyczne pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności i nawyków zmierzających do działań na rzecz ochrony środowiska oraz do racjonalnego gospodarowania jego zasobami.

Program ma formę całorocznego konkursu szkolnego.

Cele operacyjne – uczeń:

- poznaje, pogłębia i utrwala pojęcia dotyczące ochrony przyrody,
- kształtuje nawyki właściwego zachowania się wobec przyrody i środowiska,
- uświadamia sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania zasobami naturalnymi,
- łączy i wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin nauki,
- przejawia oryginalność w działaniu i zgodnie współpracuje w grupie.

Plan działań:

1.Poszukiwanie i zgromadzenie informacji na tematy:

- Z czym iść po zakupy?
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny .

- Drzewo mój przyjaciel .
- Spalanie śmieci w piecach domowych .

- Zwierzęta nie są rzeczą .
- Środowisko a samochód .

- Zużycie prądu.
- Zużycie wody.

- Dzikie wysypiska .
- Recykling.

- Zdrowa żywność .
- Segregacja śmieci w domu.

2. Przygotowanie plakatu prezentującego 2 znaki:
„ znak nakazu ” – właściwe zachowanie wobec środowiska i „ znak zakazu ” – zachowanie nieekologiczne.

3.Wykonanie i rozdanie w środowisku lokalnym minimum 15 ulotek informacyjnych dotyczących tematów zawartych na plakatach. Będą to wykonane wcześniej przez klasę i pomniejszone znaki nakazu oraz zakazu.

4. Skecz lub scenka pantomimiczna. Prezentacja klas w krótkich formach teatralnych ukazujących pozytywne lub negatywne zachowania ekologicznych.

5. Konkursy wiedzy przyrodniczo – ekologicznej :

kl. I –III –„ Dbam o swoje środowisko ”
kl. IV – VI – „ Paszport do przyszłości ”

6. 22 kwietnia -Dzień Ziemi - Dzień Zielonych i Oznaczonych w szkole.
Przygotowanie i zaprezentowanie przez klasę piosenek, haseł,rymowanek, plakietek, czapek, opasek i innych symboli propagujących ochronę przyrody i Ziemi.

7.Zbiórka surowców wtórnych:
- zużyte baterie,
- puszki aluminiowe.
- plastikowe nakrętki.

8. Apel podsumowujący działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

Prezentacja najciekawszych skeczy lub scenek.

Kryteria oceny:
- Zadania punktowane są w skali od 0 do 10.
- Ocenie podlegać będą:
•Zaangażowanie i udział całej klasy.
•Oryginalność pomysłów i estetyka.
•Zastosowanie w prezentacjach scenografii, strojów, choreografii itp.
•Ilość zgromadzonych surowców wtórnych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Efekty – uczeń:

- korzysta ze zdobytej wiedzy w praktyce,
- myśli i działa na rzecz Ziemi,
- zachęca mieszkańców środowiska lokalnego do pracy na rzecz ochrony przyrody,
- zbiera i segreguje surowce wtórne,
- prezentuje krótkie scenki teatralne i nawołuje do troski o naszą planetę.

Ewaluacja:

- Sondaż wśród uczniów i rodziców określający świadomość ekologiczną środowiska, przeprowadzony na początku i na końcu projektu.
- Obserwacja działań uczniowskich i ich zaangażowania.
- Konkursy podsumowujące zdobytą wiedzę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.