X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8705
Przesłano:

Transport - lekcja języka angielskiego na poziomie B2

Temat lekcji: Transport.

Podręcznik: Richard Acklam, Sally Burgess First Certificate Gold Longman 2001

Poziom: B2

Cele lekcji:

Wiadomości:
Uczeń:
• zna słownictwo związanego z transportem i podróżowaniem.

Umiejętności:
Uczeń:
• Potrafi opowiadać o podróżach, które odbył

Metody i formy pracy stosowane podczas lekcji:
• Metoda komunikacyjna
• Metoda indukcyjna
• Praca w grupie
• Praca indywidualna
• Praca na forum klasy

Środki i pomoce dydaktyczne:
• Podręcznik
• Tablica
• Kreda

Przebieg lekcji:

1) Rozgrzewka – powtórzenie wiadomości. (10 minut)
Dzielę uczniów na trzy grupy do pięciu osób (można dwóm grupom zadać ten sam temat). Pierwsza grupa wypisuje wszystkie znane im środki transportu lądowego, druga – wodnego, a trzecia – powietrznego. Zachęcam do zapisania najróżniejszych pomysłów, jakie im przyjdą do głowy (np. hulajnoga, miotła), ale przestrzegam, żeby nie zapomnieli o podstawowych słówkach (autobus, samolot, itp.)

2) Omówienie pracy w grupach. (10 minut)
Każda z grup prezentuje swoje słownictwo wypisując je na tablicy. Pozostali uczniowie zobowiązani są do robienia notatek i zadawania pytań o słowa, które są im nieznane. Zwracam uwagę, czy każda z prezentacji zawiera wszystkie nazwy środków transportu przewidziane w programie i w razie potrzeby zadaje pytania i dopisuję brakujące słowa.

3) Słownictwo 1(10 minut) (ćwiczenie 2 str. 13)
Uczniowie dzielą podane w podręczniku słowa związane z transportem na kategorie w zależności od tego, do jakich środków transportu się odnoszą (statek, pociąg, samolot, samochód lub autobus). Niektóre słowa pasują do więcej niż jednej kategorii. Praca indywidualna.

4) Słownictwo 2 (5 minut)
Uczniowie powtarzają czasowniki związane z transportem, wypełniając tabelę z środkami transportu: car, bicycle, train, motorbike, plane, bus i czasownikami, które można do nich zastosować: get into/out of, get on/off, driver, ride, catch/miss

5)Słownictwo 3 (2 minuty)
Uczniowie definiują różnice w znaczeniu pomiędzy journey, trip, travel i tour uzupełniając luki w zdaniach.
1. I' going on a business __________ to China next week.
2. The __________ to Prague took 8 hours.
3. I went on a guided __________ of the city.
4. __________ bradens the mind.

6) Mówienie (7 minut)
Uczniowie przy pomocy pytań pomocniczych opowiadają (w parach lub na forum klasy) ostatnią/ najdłuższą/najgorszą podróż, jaką odbyli.

Pytania pomocnicze:
• When did you go?
• Who did you go with?
• Where were you going?
• Who or what were you going to see?
• What did you do during the journey?
• Did anything happen?
• Did you meet anyone interesting?
• Did you reach your destination?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.