X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8694
Przesłano:

Analiza motywów postępowania głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego "Zbrodnia i kara". Scenariusz lekcji języka polskiego

SCENARIUSZ LEKCJI PRZEPROWADZONEJ METODĄ DYSKUSJI WIELOKROTNIE LIMITOWANEJ

Temat: Analiza motywów postępowania głównego bohatera powieści Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”.


CEL GŁÓWNY
Uczeń potrafi:
-scharakteryzować postać Raskolnikowa –wyjaśnić motywy popełnionej przez niego zbrodni,
-omówić i ocenić rolę Soni w życiu bohatera,
-swoimi wypowiedziami dowodzić zrozumienia przeżyć bohaterów,
CELE OPERATYWNE
Uczeń potrafi:
-dysponować słownictwem umożliwiającym swobodne określanie cech osobowych i postaw bohaterów,
-trafnie argumentować,posługiwać się cytatami,
-rzeczowo i kulturalnie prowadzić dialog oraz uczestniczyć w dyskusji,
-redagować notatkę z lekcji,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Arkusz z zasadami punktacji,tablica z wyeksponowanymi cytatami inspirującymi do podjęcia dyskusji,
METODA PRACY
Dyskusja wielokrotna limitowana
FORMA PRACY
Praca w grupach

Tok lekcji:
1.Nauczyciel zagaja dyskusję.Prezentuje jej cel,przedstawia zadania dla uczestników zajęć.
2. Uczniowie podzieleni są na grupy czteroosobowe,którym przewodniczą liderzy. Każda grupa ma obserwatora .Obserwatorzy nie mogą włączyć się do dyskusji. Nauczyciel wywiesza arkusz z zasadami punktacji i rozdaje arkusze ocen. Dyskutujący uczniowie muszą się widzieć wzajemnie,obserwatorzy siedzą za ławkami ustawionymi w podkowę. Nauczyciel przypomina,że punkty dodatnie można otrzymać przede wszystkim za rzeczowość i wiedzę,a ujemne za sposób dyskutowania.Uczniowie mogą wykorzystać wiedzę z wcześniejszych lekcji.
3.Grupy pracują oddzielnie,rozwiązując zadania przez dyskusję.Szukają motywów zbrodni popełnionej przez głównego bohatera.
4.Po upływie wyznaczonego czasu liderzy prezentują wyniki pracy swojej grupy.Podczas dyskusji frontalnej łączy się elementy rozważań w całość.
5.Nauczyciel podsumowuje dyskusję,a obserwatorzy przedstawiają wyniki swej pracy.
6.Ocena pracy uczniów

Praca domowa (do wyboru):
1.Jesteś adwokatem przydzielonym Raskolnikowowi .Napisz mowę obrończą.
2.Jesteś prokuratorem. Napisz mowę oskarżycielską.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.