X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8669
Przesłano:

Scenariusz I Komunii Świętej

Scenariusz I Komunii Świętej
1. Dzieci wraz z rodzicami gromadzą się przed świątynią
2. Pozdrowienie i przywitanie dzieci przez kapłana
3. Prośba dzieci o błogosławieństwo
Kochane dzieci, poproście waszych rodziców o błogosławieństwo.
Pierwsze dziecko ( )
Błogosław Ojcze, Błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.

Drugie Dziecko ( )
Na świętą chwilę, w radości czy w udręce.
Niech błogosławią nam rodziców ręce.
Rodzice błogosławią swoje dzieci:
Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący: Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.

4. Procesja do świątyni .
5. Akt Pokuty: „Spowiadam się...”
6. „Chwała na wysokości Bogu...”
7. Liturgia Słowa:
I Czytanie ( p. )
II Czytanie ( p. )
Psalm: ( dzieci: )
8. Ewangelia
9. Homilia
10. Prośba rodziców ( Państwo )

Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go swoim dziecięcym sercem.
Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła , prosimy Cię Czcigodny Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwsze Komunii Świętej.
Prosimy również o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła.
Kapłan:
Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy więc to z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, ze dzieci te godnie przyjmą Chrystusa w Eucharystii?
Rodzice:
Tak, Jesteśmy przekonani, ze nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać w wierze.
Kapłan:
Bogu niech będą dzięki! Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.

11. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
Kapłan: Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dzieci: Wyrzekamy się.
Kapłan: Czy wierzycie w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstania Ciała i życie wieczne?
Dzieci: Wierzę.
Kapłan: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen

12.13. Modlitwa wiernych.
Kapłan
dziecko :
1.Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby przechodząc przez życie karmili się Chlebem, który daje życie wieczne i nie ustali w drodze do Ojca
Ciebie prosimy ...
2.Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, za naszych biskupów, za kapłanów, za naszego księdza proboszcza .............................., aby z radością dzielili się Bogiem z tymi których prowadzą do niebieskiej ojczyzny
Ciebie prosimy ...
3.Módlmy się za dzieci, które przyjmują dziś po raz pierwszy Komunię Świętą aby zawsze czerpały z tego źródła prawdziwą pobożność i czynną miłość
Ciebie prosimy ...
4.Módlmy się za naszą panią katechetkę Łucję , nauczycieli i wychowawców, aby w imię Boga mogli kształtować umysły i serca dzieci
Ciebie prosimy ...
5.Módlmy się za rodziców, aby dla swoich dzieci, które kochają, byli przykładem wiary, miłości do Boga, do Kościoła i umiłowanej ojczyzny
Ciebie prosimy ...
6.Módlmy się za dzieci, które nie mogą tak jak my przystąpić uroczyście do pierwszej Komunii świętej, aby Bóg udzielił im potrzebnych łask
Ciebie prosimy ...
7.Módlmy się za dzieci z Domów Dziecka, za dzieci w szpitalach, aby nie zwątpiły w dobroć Boga i ludzi
Ciebie prosimy ...
Amen.
14. Procesja z darami

Przychodzimy Panie dziś przed Twój ołtarz, aby Ci złożyć nasze ludzkie dary, abyś je Ojcze pobłogosławił i łaskawie przyjąć raczył.

1.Oto świeca, znak obecności Jezusa pośród nas. Jest ona symbolem naszej wiary. Panie umocnij naszą wiarę i oświecaj drogę naszego życia.

2.Oto kwiaty, wyraz wdzięczności i miłości. Panie dziękujemy Ci, że stworzyłeś wielki i wspaniały świat.

3.Oto wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Panie przyjmij w tym znaku pracę naszą i naszych rodziców.

4. Oto woda, symbol życia. Panie, Ty jesteś źródłem wody żywej, spraw aby życie, które dałeś nam w czasie chrztu świętego wzrastało i wydawało owoce.

5.Oto biała hostia. Panie uczyń cud z Wieczernika, niech na słowa kapłana ta hostia stanie się Twoim Ciałem.


6.Oto dar ołtarza. Panie przyjmij ten dar na potrzeby naszej parafii. Spraw, aby w naszej wspólnocie nie zabrakło ludzi o dobrym sercu.

7.Oto CHLEB - symbol życia. Daj nam Panie wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i naucz nas dzielić się chlebem z innymi.

8.Oto OWOCE WINNEGO KRZEWU – symbol więzi z Chrystusem. Przyjmij je Dobry Boże i spraw, abyśmy zawsze trwali w przyjaźni z Tobą.

15.Liturgia Eucharystyczna

ofiarowanie
Komunia Św.

16. Podziękowania: Dzieci
Rodzice

PANU JEZUSOWI

Uroczysty dzień zakwitał,
Dzień od dawna upragniony,
Serca biją nam radośnie
Jak świąteczne srebrne dzwony.
Przyrzekamy Ci o Jezu,
że będziemy jak najczęściej
Gościć Ciebie w naszych sercach
Bo Ty jesteś naszym szczęściem.
Pobłogosław nas o Chryste
Naszych ojców, nasze mamy
Niech dla Ciebie serca czyste
Całe życie zachowamy.

PODZIEKOWANIE KAPŁANOWI

Nie mam już grzechów na duszy,
a Jezus w sercu mym gości.
Kapłan mi grzechy odpuścił
i dał mi Boga Miłości.

Dziękuję Ci, Księże Proboszczu
za łaski, co na nas spłynęły.
Już Jezus kochany jest z nami,
już dni czekania minęły.

Jest z nami i z nami zostanie
Pan Jezus w Najświętszym Chlebie.
A za to, że Ksiądz nam Go daje
niech Jezus nagrodzi Cię w niebie.

PODZIĘKOWANIE PANI KATECHETCE
Za bukiet nauk zbawczych
całym sercem, jak umiemy,
naszym Paniom Katechetkom
dziś serdecznie dziękujemy.
Za pracę, za trud, za poświęcenie,
za słowo dobre, za pomoc w potrzebie,
niech Was nagrodzi sam Jezus w niebie.

PODZIĘKOWANIE RODZICOM

Od pierwszej chwili gdy świat ujrzałem
Byliście przy mnie drodzy rodzice.
I w was najczulsza opiekę miałem
Gdy pierwsze kroki w życiu stawiałem.
A dziś radosna, tak szczęśliwa
Z Jezusem w sercu stoję przed wami
I chce dziękować wam najserdeczniej
Boście mnie zawsze mocno kochali.
To poświęceniu mojej mamusi
To ofiarności mego tatusia
Zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście
Że mogłam przyjąć pana Jezusa.
Dziękuję dzisiaj z wielką radością
Tatusiu drogi – mamo kochana
Że włożyliście tyle starania
Byśmy do serca przyjęli Pana.

Podziękowanie
W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Nauczycielom i Wychowawcom, panu organiście, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Bóg zapłać!

Dziękczynienie rodziców

Czcigodny Księże Proboszczu,
Drodzy Rodzice i wszyscy uczestniczący w dzisiejszej uroczystości

W imieniu wzruszonych i szczęśliwych Rodziców serdecznie dziękujemy za I Komunię Świętą, którą przyjęły nasze dzieci. Jest to moment szczególny dla nas wszystkich. Dzisiejsza uroczystość pomogła nam zrozumieć, jak wiele zawdzięczamy Kościołowi, który od momentu narodzin dzieci wspiera nas pomocą w ich wychowaniu poprzez modlitwę i Słowo Boże.
Czcigodny Księże Proboszczu. Za tę pomoc, za pierwsze rozgrzeszenie, za modlitwę, za udzielenie I Komunii Świętej naszym dzieciom – Bóg Ci zapłać! Prosimy jednocześnie o dalszą troskę o rozwój duchowy naszych pociech.
Kochana Pani katechetko. Dziękujemy za pracę, poświęcenie, cierpliwość i dobroć. To pani sprawiła, że te dzieci poznały i pokochały Boga swą pierwszą szczerą miłością. Niech Bóg obdarza pani swymi łaskami i wspomaga w dalszej pięknej pracy.
Dziękujemy także wychowawcom i nauczycielom naszych dzieci za ich trud i poświęcenie. To także i Wasza praca sprawiła, że mogą one świadomie przeżyć dzisiejsze święto.
Dziękujemy naszym Rodzinom, Rodzicom Chrzestnym i wszystkim, którzy pomagają nam w wychowaniu dzieci. Prosimy Was o dalsze wsparcie. Swym przykładem wskazujmy im wspólnie taką drogę, aby wyrosły na dobrych i mądrych ludzi.
Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą modlitwę. Zapraszamy nasze Rodziny do swoich domów. Będzie nam towarzyszył Chrystus. Zaprośmy Go do wspólnego stołu, On na pewno pomoże nam wspaniale i godnie przeżyć ten dzień.
Na dzisiaj i na całe życie naszych dzieci niech Bóg nam błogosławi za pośrednictwem kapłana.

Prośba o udzielenie I Komunii Świętej

Przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańską rodziców przynieśliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest i łaskę wiary. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie świętym, chcieliśmy w nich podtrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały go swoim dziecięcym sercem.
Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła , prosimy Cię Czcigodny Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwsze Komunii Świętej.
Prosimy również o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan:
Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynimy więc to z wielką radością. Kochani rodzice, czy możecie nas utwierdzić w przekonaniu, ze dzieci te godnie przyjmą Chrystusa w Eucharystii?

Rodzice:
Tak, Jesteśmy przekonani, ze nasze dzieci godnie przyjmą Chrystusa, a my swoim dobrym przykładem życia i modlitwą pomożemy im wytrwać w wierze.

Kapłan:
Bogu niech będą dzięki! Niech więc przystąpią Ci, którzy pragną przyjąć Chrystusa po raz pierwszy w Komunii Świętej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.