X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8654
Przesłano:

Przysłówek - konspekt lekcji dla klasy V

Przedmiot: język polski
Data: 19.03.2010r.
Klasa: V a
Szkoła: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
Nauczyciel stażysta: Justyna Marzjan

Temat: Niechaj zapamięta każda mądra główka, że jak?, gdzie?, kiedy? – to pytania przysłówka!!!

Cel ogólny:
• utrwalenie wiadomości o przysłówku.

Cele szczegółowe:

Uczeń wie:
• uczeń wie, co to jest przysłówek, na jakie odpowiada pytania,
• uczeń wie, co to są antonimy i synonimy,
• uczeń wie, że przysłówek jest określeniem czasownika i jest nieodmienną częścią mowy,
• uczeń wie, że przysłówki określają sposób wykonania, miejsce przebiegu i czas trwania czynności lub stanu.

Uczeń potrafi:
• wskazać w tekście przysłówki,
• przekształcić przysłówek na przymiotnik i odwrotnie,
• do podanych wyrazów dobrać odpowiednie antonimy i synonimy,
• posługiwać się słownikami (antonimów, synonimów).

Metoda:
• praca z tekstem,
• heureza,
• zajęć praktycznych.

Forma:
• jednostkowa,
• grupowa.

Środki dydaktyczne:
• podręcznik „Między Nami” kl. V
• Słownik antonimów,
• Słownik wyrazów bliskoznacznych,
• karty pracy.

Literatura metodyczna:
M. Nagajowa, Jak uczyć języka polskiego w klasach 4-6? Poradnik metodyczny, Warszawa 1995.

Literatura merytoryczna:
A., J. Częścikowie, Gramatyka, co z głowy nie umyka, Warszawa 2006.
E. Łucka, A. Tabisz, Przysłówek w klasie V, [w:] Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII, 1998/1999, nr 3, s. 59-62.

Tok lekcji

I ogniwo
N. wita uczniów, sprawdza listę obecności.
N. sprawdza prace domowe U.
N. zapisuje na tablicy kilka zdań i prosi U. o określenie poszczególnych części mowy.
N. prosi U. o próbę sformułowania pytań, jakie mogą zadać do poszczególnych części mowy (w tym nieznanego jeszcze przysłówka).
N. informuje U., że poznana nieodmienna część mowy to przysłówek, który odpowiada na pytania jak?, gdzie?, kiedy?, .
N. zapisuje temat lekcji i prosi U. o zapisanie go w zeszytach i przepisanie zdań z określeniem części mowy.
U. otwierają zeszyty.
U. zapisują temat lekcji.
U. określają poszczególne części zdania.
U. formułują pytania, jakie mogą zadać do poszczególnych części mowy (w tym nieznanego przysłówka).
U. zapisują temat lekcji i wcześniej zapisane na tablicy zdania.

II ogniwo
N. prosi U., aby otworzyli podręcznik na stronie 150.
N. informuje U., że zadaniem ich będzie odczytanie listu Pawła do Wiktora, w którym będą musieli odszukać przysłówki.
N. prosi U. o odczytanie listu, odszukanie przysłówków i zapisanie ich na tablicy oraz do zeszytów (wzór tabeli w załączniku nr 1).
N. prosi U., aby od przymiotników utworzyli przysłówki i odwrotnie.
N. prosi U. o zapisanie części mowy na tablicy.
Kolejnym zadaniem U. jest utworzenie od podanych przysłówków ich antonimów.
Następnym zadaniem U. jest utworzenie od podanych przysłówków ich synonimów.
N. prosi U. o zapisywanie wszystkich przykładów w zeszytach.
U. otwierają podręczniki.
U. odczytują list, odszukują w tekście przysłówki oraz zapisują je na tablicy.
U. tworzą przymiotniki od przysłówków i odwrotnie.
U. zapisują utworzone części mowy na tablicy.
U. tworzą od podanych przez N. przysłówków ich antonimy i zapisują je w zeszytach.
U. tworzą od podanych przez N. przysłówków ich synonimów i zapisują je na tablicy.
W razie potrzeby U. korzystają ze słowników.

III ogniwo
Na zakończenie lekcji N. pyta U., jaką poznali nową część mowy oraz na jakie pytania odpowiada.
N. rozdaje U. karty pracy, które mają wykonać na następną lekcję języka polskiego (załącznik nr 2).
N. żegna U.


Załącznik nr 1

Pytanie Znaczenie Przykład
jak?
Przysłówki określające sposób wykonywania (czynności lub stanu)

gdzie?
Przysłówki określające miejsce przebiegu (czynności lub stanu)

kiedy?
Przysłówki określające czas trwania (czynności lub stanu)


Załącznik nr 2

Odszukaj w tekście przysłówki, wypisz je do zeszytu oraz zapisz pytania, na które odpowiadają.

Rano znów mama zaprowadziła mnie pospiesznie do przedszkola, które znajduje się daleko od domu. Czy ci dorośli zupełnie nie rozumieją, że człowiek czasami pragnie odpocząć od tego wrzasku? Wczoraj robiliśmy błoto na podwórku, przez co dzisiaj czuję się zupełnie wykończony. No, ale dosyć tych narzekań. Okazało się, że nie było tak źle, bo wymyśliliśmy świetną zabawę. Rzucaliśmy klockami w dziewczyny. Ten, kto trafił najbliżej warkocza, dostawał od razu premię. Stałem jednak nieopodal pani, która za karę postawiła mnie natychmiast do kąta. Nudziłem się okropnie.
Wtem zawołano nas na obiad. Całe szczęście, bo pewnie przestałbym tutaj do wieczora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.