X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8646
Przesłano:

Plan pracy zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą w szkole zespół przedmiotowy zwany także komisja przedmiotową. W artykule przedstawiam przykładowy plan pracy komisji wychowania fizycznego na jeden rok szkolny.

Plan pracy zespołu przedmiotowego wychowania fizycznego.

1.Organizacja zajęć.
Zadania do realizacji:
•sporządzić harmonogram korzystania z sali gimnastycznej, sali tenisa stołowego i sali ćwiczeń siłowych.
2.Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.
Zadania do realizacji:
•zapoznać się z kartotekami badań lekarskich, dokonać rejestru wskazań i przeciwwskazań uczniów w zakresie wf (zwolnienia lekarskie).
•zapoznać uczniów z regulaminem sali gimnastycznej, boiska i sali do ćwiczeń siłowych.
•dostosować materiał programowy wg wieku, płci, rozwoju psychofizycznego i sprawności uczniów.
•zwracać uwagę na higienę osobistą (ciała, ubioru) podczas i po zajęciach.
•egzekwować czystość na sali gimnastycznej, szatni i na boisku.
•kontrolować stan urządzeń, sprzętu i przyborów do zajęć.
•wdrażać uczniów do ochrony i samoochrony podczas ćwiczeń.
3.Praca dydaktyczna.
Zadania do realizacji:
•opracować plan pracy oraz rozkłady materiału dla klas i przedstawić do zatwierdzenia.
•harmonijnie realizować działy programowe, wdrażać uczniów do samokontroli i samooceny.
•dokonać systematycznej oceny ucznia z wf.
•przeprowadzić jesienne i wiosenne badania sprawności fizycznej.
4.Działalność wychowawcza.
Zadania do realizacji:
•kształtować świadomość w przestrzeganiu regulaminów obowiązujących na zajęciach wf i przepisów bhp.
•przestrzegać przepisów „fair play” we współzawodnictwie indywidualnym i zespołowym.
•uczestniczyć z młodzieżą w zawodach sportowych.
•zwracać szczególną uwagę na kulturę kibicowania.
•przedstawiać informacje z udziału w imprezach sportowych (gazetka szkolna, Internet,uroczystości szkolne).
•prezentować sylwetki najlepszych sportowców.
5.Organizacja imprez.
Zadania do realizacji:
•przeprowadzić Szkolne Igrzyska Sportowe w tenisie stołowym oraz grach zespołowych.
•uczestniczyć w zawodach wg kalendarza Powiatowego Związku Sportowego.
•zorganizować szkolny konkurs wiedzy o tematyce olimpijskiej.
•zorganizować konkurs wiedzy o sporcie.
•zorganizować „Dzień Dziecka” na sportowo.
6.Modernizacja bazy sportowej.
Zadania do realizacji:
•prace konserwacyjno-remontowe.
a)poprawić funkcjonalność zaplecza sportowego.
b)odnowić linie na sali gimnastycznej.
•zakup sprzętu sportowego.
•dokonanie odpisu zużytego sprzętu sportowego.
7.Dokształcanie zawodowe.
Zadania do realizacji:
•uczestniczyć w zajęciach modelowych dla nauczycieli w –f, konferencjach przedmiotowo- metodycznych, kursach, warsztatach metodycznych, szkoleniach Rady Pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.