X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8641
Przesłano:
Dział: Języki obce

Test gramatyczny z języka angielskiego - kl. I gimnazjum

NAME: ........................................
max. 100p.

Ex.1. Użyj odpowiedniego przedimka a lub an.
1. _____ pen 5. _____ ear
2. _____ eraser 6. _____ nose
3. _____ sandwich 7. _____ head
4. _____ bag 8. _____ eye ......../ 8p.
Ex.2. Wstaw odpowiedni zaimek wskazujący wraz z odpowiednią formą czasownika “być”.
1. __________________ an apple.
2. __________________ apples.
3. __________________ apples.
4. __________________ an apple.
......../ 8p.
Ex.3. Zamień na odpowiedni zaimek osobowy.
1. Zosia __________ 5. television __________
2. Tom and Ben __________ 6. Ania and I __________
3. dog __________ 7. Bartek __________
4. you and Bill __________ 8. Ola and Ala __________
......../ 8p.

Ex. 4. Wstaw poprawną formę czasownika ‘być’ w czasie
teraźniejszym:

Hi! My name ............... Lucy and I .............. eleven years old. This ............... my best friend – Hucky. Hucky ............... a Labrador. It ............... two years old. Angela and Sonia ............... my sisters. They ............... five years old. My brother’s name ............... Richard. He ............... a student. ......../ 9p.
Ex.5. Ułóż pytania z czasownikiem ‘być’ oraz udziel krótkiej odpowiedzi:

1. Ben / eight years old
______________________________________? Yes, _____________ .
2. You / a good student
______________________________________? Yes, _____________ .
3. Bill and Ted / brothers
______________________________________? Yes, _____________ .
4. Mary / your sister
______________________________________? No, ______________ .
5. Lisa and Sue / doctors
______________________________________? No, ______________ .
6. You / ten years old
______________________________________? No, ______________ .
......../ 12p.
Ex. 6. Uzupełnij pytania odpowiednim zaimkiem pytającym, a następnie odpowiedz na te pytania.
1. __________ is your favourite singer?
_____________________________________________________________
2. __________ are you from?
_____________________________________________________________
3. __________ is your name?
_____________________________________________________________
4. __________ is Monica Bellucci from? (Włochy)
_____________________________________________________________
5. __________ nationality is Gerard Depardieu? (Francuz)
_____________________________________________________________
......../ 15p.
Ex. 7. Uzupełnij zdania odpowiednim zaimkiem.

1. __________ name is Susan. (she)
2. It isn’t your pen. It’s __________ . ( I )
3. We live in London. ________ flat is big. ( it )
4. Is this camera ___________? (you)
5. This is Helen’s book. It’s _________ . (she)
6. __________ last name is Smith. (they)
7. Look at ______________ . ( he )
8. This bike is _____________ . ( we)
9. This is Tom. ____________ last name is Finch. ( he )
10. Look at ____________ . They are pretty. (they)
.......... / 10p.
Ex. 8. Uzupełnij zdania używając there is / there are oraz some / any :
1. ____________ __________ a lamp on the desk. (+)
2. ____________ __________ __________ apples in the bag. (+)
3. ____________ __________ a clock on the wall. (-)
4. ____________ __________ a pen on the desk? Yes, _________ _____ .
5. ____________ __________ __________ books in your room?
Yes, ___________ _________ .
6. ____________ __________ __________ paintings in my room. (-)
............. / 11p.
Ex. 9. Podaj liczbę mnogą następujących rzeczowników:
1. bus - ________________ 5. baby - __________________
2. wife - _______________ 6. child - __________________
3. tooth - ______________ 7. key - ___________________
4. dog - _______________ ............ / 7p.
Ex. 10. Ułóż pytania z czasownikiem ‘have got’ oraz udziel krótkiej odpowiedzi:

1. Sarah / a sister
........................................? Yes, ........................................ .
2. Bill and Bob / a dog
........................................? Yes, ........................................ .
3. Ted / a hamster
........................................? No, ........................................ .
4. You / a parrot
........................................?
No, ........................................ .
........... / 8p.

Ex. 11. Napisz cyfry słownie:
a. 1584
........................................
b. 23739
........................................
c. 9113
........................................
d. 11215
........................................
.......... / 4p.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.