X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8621
Przesłano:

Moja postawa wobec innych. Scenariusz lekcji wychowawczej

Temat: Moja postawa wobec innych

Pomoce dydaktyczne: poradnik „ Lekcje wychowawcze”, flamastry, karty pracy, arkusze papieru, teksty z przykładowymi typami zachowań uczniów

Przewidywane umiejętności ucznia podczas lekcji;
1. Jest świadomy konsekwencji swoich negatywnych zachowań.
2. Przyjmuje postawę gotowości do poprawy zachowania.
3. Podejmuje właściwe postawy w stosunku do obowiązków szkolnych i systematycznej pracy.
4. Dokonuje refleksji nad swoim zachowaniem wobec kolegów.
5. Stara się akceptować innych, jest świadomy skutków braku tolerancji.

Plan lekcji

I. Sprawy porządkowe.
1. Powitanie i zdyscyplinowanie grupy.
2. Podział zespołu klasowego na trzy grupy :
- grupę mądrych,
- grupę silnych,
- grupę ładniejszych ;
( uczniowie zasiadają przy odpowiednich stolikach)

II. Sprawy klasowe.
1. Analiza zeszytu obserwacji i spostrzeżeń - przydzielenie punktów dodatnich i ujemnych zgodnie z regulaminem PSO; podjecie ustaleń w zakresie poprawy zachowania; wyróżnienie uczniów reprezentujących szkołę w imprezach pozaszkolnych.
2. Analiza frekwencji na zajęciach – nagrodzenie uczniów za wzorową frekwencję i brak spóźnień za miesiąc marzec; wyjaśnienie nieobecności; usprawiedliwienie godzin.
3. Analiza wyników nauczania – podjecie ustaleń w zakresie poprawy ocen niedostatecznych ze sprawdzianów z poszczególnych przedmiotów.

III. Realizacja tematu.
1. Wyjaśnienie pojęcia „ postawa”- odczytanie definicji z poradnika „ Lekcje wychowawcze”.
2. Praca w grupach – próba dokonania oceny postaci, wyszukują negatywnych cech na podstawie krótkiej charakterystyki ( każda grupa posiada inny typ postaci):
- grupa mądrych oceniają postawę ucznia, który ucieka z zajęć, wagaruje;
- grupa silnych oceniają postawę ucznia, który stosuje przemoc wobec kolegów;
- grupa ładniejszych oceniają postawę ucznia, który naśmiewa się z innych.
3. Poszczególne grupy prezentują swoje stanowisko wobec prezentowanych typów uczniowskich.
4. Nauczyciel odwraca role i kieruje słowa krytyki do uczniów poszczególnych grup:
- „ wcale nie jesteście tacy mądrzy, tylko wam się wydaje, że pozjadaliście wszystkie rozumy.....”
- „ uważacie się za silnych, spójrzcie na siebie, czy tak wyglądają ludzie silni......”
- „ popatrzcie lepiej w lustro, nie wiem dlaczego uważacie się za ładnych, kto wam to powiedział.....”
5. Praca w grupach- określenie emocji, odczuć na skutek usłyszanej na swój temat krytyki.
6. Prezentowanie przez grupy wypisanych emocji. Nauczyciel uzmysławia tym samym uczniom, jak krytyka, negatywna ocena może zranić drugiego człowieka.
7. Praca w grupach – dokończenie rysunku flamastrami według własnego pomysłu
( wszystkie grupy mają narysowany na arkuszach papieru taki sam dom).
8. Prezentowanie rysunków przez poszczególne grupy; zwrócenie uwagi na element inności każdej pracy.

IV. Podsumowanie tematu.
1. Refleksja nad wartością człowieka, tolerancji i akceptowania inności; prezentowanie rozważań.
2. Zakończenie zajęć; pożegnanie uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.