X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8606
Przesłano:

Konspekt lekcji dwujęzycznej zawodowej

Lekcja została przeprowadzona przez dwóch nauczycieli (zawodowca i anglistę) w pracowni elektrycznej i elektronicznej w klasie technikum z wykorzystaniem informatycznego programu symulacyjnego.

Cele lekcji:
Po zajęciach uczeń powinien:
1.Znać:
•Rodzaje przyrządów pomiarowych dostępnych w programie
•Anglojęzyczne terminy techniczne stosowane
w programie a dotyczące analizy i pomiarów
•Jak korzystać z pliku pomocy kontekstowej
2.Umieć:
•Zastosować samodzielnie wskazany przyrząd pomiarowy
dostępny w programie.
•Prawidłowo analizować układ pomiarowy
•Odróżniać i klasyfikować przyrządy pomiarowe pod kątem ich późniejszego wykorzystana
•Prowadzić samodzielnie pracę badawczą
3.Być przekonanym, że:
•za pomocą komputera możemy zbudować dowolny układ pomiarowy możemy dostosować parametry układu do własnych potrzeb
•nie ma ewentualnej możliwości uszkodzenia elementów i przyrządów pomiarowych,

Ocenie podlegać będzie:
1)Umiejętność prawidłowej analizy faktów
i wnioskowania.
2)Umiejętność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej
3)Umiejętność wyświetlania wyników oraz ich poprawna interpretacja
4)Aktywność i zaangażowanie na lekcji
Kryteria oceniania:
•Konieczne - Odróżnianie przyrządów pomiarowych i ich nazw anglojęzycznych
•Podstawowe - Konieczne + umiejętność korzystania
z pliku HELP
•Rozszerzające - Podstawowe + dobór przyrządu pomiarowego do wskazanego układu elektrycznego
•Dopełniające - Rozszerzające + biegłe posługiwanie się interfejsem stosowanym w programie symulacyjnym
•Wykraczające - Dopełniające + biegła znajomość technicznego j. angielskiego i jego zastosowanie
do tłumaczenia plików pomocy kontekstowej.

Metoda prowadzenia lekcji:
1.Faza przygotowawcza: wykład z wykorzystaniem komputera, pogadanka.
2.Faza wykonawcza: metoda problemowa z elementami projektu

Przebieg zajęć

A)Faza wstępna lekcji – 5 minut
1.Powitanie uczniów i obserwatorów w języku polskim oraz angielskim.
2.Zapisanie tematu w języku polskim oraz angielskim
3.Sprawdzenie obecności w języku angielskim
4.Krótkie wprowadzenie w tematykę lekcji przez nauczyciela pracowni elektrycznej oraz nauczyciela języka angielskiego.

B)Podanie niezbędnych nowych treści merytorycznych – ok. 10 minut.
•Wyjaśnienie przez anglistę podstawowego słownictwa angielskiego dotyczącego obsługi komputera niezbędnego dla ucznia ( np. mysz, klawiatura, ekran, program komputerowy)
•Rodzaje przyrządów pomiarowych w programie i ich nazwy anglojęzyczne( nauczyciel pracowni elektr. oraz nauczyciel j. angielskiego.)
•Porównanie funkcji przyrządów pomiarowych z możliwościami cyfrowego miernika uniwersalnego (nauczyciel pracowni elektr.)

C)Stworzenie sytuacji problemowej – ok. 5 minut
Nauczyciel pracowni elektrycznej formułuje problem i krótko go omawia w języku polskim a następnie nauczyciel j. angielskiego krótko streszcza problem w języku angielskim
•Uczniowie zadają pytania a prowadzący nauczyciel pracowni elektrycznej odpowiada w języku polskim

D)Praca w grupie 15 minut.
•Utrwalenie słownictwa angielskiego
•Wnikliwa analiza pytań problemowych i praktyczne zastosowanie słownictwa angielskiego w pracy
•Rozwiązywanie problemu poprzez stawianie hipotez

E)Podsumowanie pracy - czas ok. 5 min.
•Uczniowie prezentują i omawiają rozwiązania problemów. Nauczyciel pracowni elektrycznej zadaje pytania i dokonuje sprawdzenia działania modelu wirtualnego. Nauczyciel j. angielskiego zadaje pytania dotyczące angielskiego słownictwa poznanego na lekcji w celu upewnienia się, że zostało utrwalone.

F)Zakończenie - czas 5 min.
•Samoocena uczestników zajęć.
•Omówienie przebiegu zajęć, wskazanie ewentualnych błędów
•Podanie zadania domowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.