X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8599
Przesłano:

Doskonalenie techniki i umiejętności czytania. Program zajęć czytelniczych

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

PROGRAM ZAJĘĆ CZYTELNICZYCH:
„ DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I TECHNIKI CZYTANIA”

OPRACOWAŁA : MIROSŁAWA SKORUPSKA
NAUCZYCIEL – BIBLIOTEKARZ

Spis treści :

I. Wstęp
II. Założenia programu
III. Cele ogólne
IV. Cele szczegółowe
V. Metody pracy
VI. Formy pracy
VII. Przebieg zjęć
VIII. Ewaluacja

I. Wstęp

Jedną z podstawowych umiejętności szkolnych jest czytanie, które funkcjonuje nie tylko w procesie dydaktycznym, ale jest również umiejętnością nieodzowną w życiu codziennym, przydatną w zaspakajaniu własnych zainteresowań. Biegłość czytania, a zwłaszcza czytania ze zrozumieniem, determinuje ustawiczny proces zdobywania wiedzy i informacji. Istnieje więc potrzeba doskonalenia „sztuki czytania”, stąd pomysł prowadzenia tego rodzaju zajęć.
W pracy pedagogicznej nauczyciela – bibliotekarza, posługuję się różnorodnymi formami pracy z książką i czytelnikiem. Warsztat pracy, którym dysponuję chciałabym wykorzystać do poprawy umiejętności i jakości czytania uczniów, tym samym rozwijać ich aktywność i kulturę czytelniczą . W tym celu zebrałam bogaty zestaw interesujących ćwiczeń na różnych nośnikach informacji, które wykorzystam jako narzędzie do realizacji założeń programu.

II. Założenia programu

Program zajęć czytelniczych skierowany jest do uczniów klas IV – VI, którzy reprezentują przynajmniej średni poziom czytania, a chcieliby rozwijać i doskonalić własne możliwości w tym zakresie. Jest to także pożyteczna forma spędzania wolnego czasu, połączona z kształceniem umiejętności niezbędnych do pogłębiania zainteresowań.
Program przeznaczony jest do realizacji na nieobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, raz w tygodniu na jednej godzinie dydaktycznej w okresie jednego roku szkolnego.

III. Cele ogólne

1. Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
2. Doskonalenie techniki płynnego czytania
3. Zainteresowanie uczniów czytaniem, książką, czasopismem
4. Wzbogacenie słownictwa
5. Rozbudzenie zainteresowań literaturą piękną

IV. Cele szczegółowe

Po zakończeniu cyklu zajęć uczeń potrafi :

1. koncentrować się nad czytanym tekstem
2. czytać płynnie bez regresji
3. odpowiadać na pytania związane z tekstem
4. rozumieć przeczytane treści
5. wykorzystać je w sposób efektywny do realizacji zadań edukacyjnych i rozwijania zainteresowań

V. Metody pracy

1. Czytanie głośne
2. Czytanie ciche
3. Pogadanka
4. Rozsypanki wyrazowe
5. Krzyżówki
6. Korzystanie z komputerów i multimedialnych programów edukacyjnych

VI. Formy pracy

1. Indywidualna
2. Zbiorowa

VII. Przebieg zajęć

Zadnia i osiągnięcia ucznia

1. )Praca z tekstem – wybrane fragmenty lektur szkolnych kl. IV – VI lub literatury pięknej dla dzieci

- uczeń potrafi płynnie czytać zadany tekst
- uczeń potrafi odpowiadać na pytania związane z tekstem
- uczeń potrafi układać zdania z rozsypanek wyrazowych i porządkować je w logiczną całość
- uczeń potrafi bezbłędnie rozwiązywać krzyżówki
- uczeń potrafi uzupełnić tekst brakującymi wyrazami

2). Ćwiczenia rozwijające koncentrację

- uczeń potrafi obserwować i skupić wzrok na określonym celu
- potrafi zapamiętać szczegóły znajdujące się na obrazkach
- potrafi dostrzec różnice w pozornie identycznych rysunkach

3.) Ćwiczenia zapobiegające regresji – cofaniu się do raz przeczytanego tekstu

- uczeń potrafi śledzić wzrokiem czytany tekst i zatrzymywać wzrok tak rzadko, jak tylko pozwala na to zrozumienie treści
- potrafi bezbłędnie i w coraz krótszym czasie, podać odpowiedź na pytanie ile razy wystąpiły w podanym tekście określone litery
- potrafi szybko przeczytać podobne graficznie i fonetycznie pary wyrazów oraz wyrażenia i zdania
- potrafi przeczytać tekst z brakującymi fragmentami

4.) Ćwiczenia powiększające pole widzenia

- uczeń potrafi w szybkim tempie czytać słowa piramidy wyrazowej
- umie obejmować wzrokiem coraz większe partie tekstu

VII. Ewaluacja

1. Obserwacja pracy uczniów ich aktywności i zaangażowania
2. Kontrola jakości czytania poprzez test – raz w miesiącu
3. Ankieta zawierająca informację zwrotną na zakończenie cyklu ( roku szkolnego).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.