X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8589
Przesłano:

Opis i analiza współpracy z instytucjami

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi i innymi podmiotami.
Współpraca z prasą lokalną i powiatową.

Opis i analiza

Realizując zagadnienia dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze pracowałam na rzecz Szkoły Podstawowej w Kani i jej uczniów. Systematycznie współpracowałam z wieloma osobami, organizacjami, instytucjami oraz różnymi podmiotami. Wykonywałam zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej, co przynosiło obopólne korzyści zainteresowanym stronom.

1. Realizując zagadnienia dotyczące edukacji przyrodniczej i ekologii aktywnie współpracowałam z Kołem Ligii Ochrony Przyrody.
Współpracowałam i współpracuję z Kołem Ligi Ochrony Przyrody w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W okresie stażu organizowałam dla dzieci:
wycieczki do lasu i spotkania z leśnikiem, zwracając szczególną uwagę na zagrożenia środowiska naturalnego i konieczność jej ochrony,
w okresie zimy organizujemy wspólnie z koleżankami akcje „Dokarmianie zwierząt’, gromadziłyśmy pokarm, który potem był dostarczony w wyznaczone miejsca lasu w porozumieniu z pracownikiem nadleśnictwa,
zbieraliśmy surowce wtórne: zużyte baterie i makulaturę,
wspólnie z koleżankami organizowałyśmy wycieczki, w ramach których sprzątaliśmy las, zbierając plastikowe butelki, złom, szkło oraz papier, śmieci, które po powrocie segregujemy i umieszczamy w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych na ten cel,
w każdym roku szkolnym wspólnie z dziećmi uczestniczyłam w akcji „ Sprzątanie Świata”.
Efekty podjętych działań:
Stałe kontakty i współdziałanie z przedstawicielami LOP pozwoliły uczniom szeroko i w ciekawy sposób kształtować właściwy światopogląd na temat związku człowieka a przyrodą i konieczność ochrony środowiska. Spotkania z pracownikami organizacji dały okazję korzystania z bogatych doświadczeń, które płyną z obcowania ze środowiskiem przyrodniczym w różnych porach roku.
Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych pozwoliło ukształtować właściwe postawy i pozytywny sposób myślenia młodego człowieka o ekologii, przyrodzie, o poszanowaniu jej praw i umiejętnym korzystaniu z jej dóbr, o możliwości powtórnego wykorzystania odpadów takich jak zużyte baterie czy makulatura. Efektem zbiórki surowców wtórnych było zaangażowanie nie tylko uczniów, ale ich rodziców, którzy chętnie uczestniczyli w organizowanych akcjach.
Znacznie zacieśniła się współpraca szkoły z organizacją LOP, leśnikami oraz rodzicami. Podniosły się wyniki nauczania w zakresie edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
Współpraca z LOP wpłynęła również, w dużej mierze, na mój rozwój zawodowy. Zdobyłam nowe doświadczenia w zakresie metod i form prowadzenia zajęć w terenie, pogłębiłam warsztat pracy oraz uzyskałam ogromną satysfakcję z prowadzonych działań, które podniosły moją motywację do dalszego rozwoju w tym kierunku. Otrzymałam podziękowanie z LOP za systematyczną współpracę, dzięki temu zdobyłam uznanie i pochwałę dyrekcji szkoły. Z w/w podziękowania byłam bardzo zadowolona
2. Od 01.09.1982r systematycznie współpracowałam z Samorządem Uczniowskim przy Szkole Podstawowej w Kani.
W okresie stażu współpraca polegała na:
włączanie się z wychowankami w organizowane przez SU akcje charytatywne na skalę ogólnokrajową, powiatową i lokalną, np. „Góra grosza”, „I Ty zostań św. Mikołajem”,
zbiórka pieniędzy na rzecz chorej dziewczynki Asi, cierpiącej na chorobę serca,
prezentacje klasowe z okazji powitania kalendarzowej wiosny,
współorganizowanie życia szkolnego, np. gazetki okolicznościowe na korytarzach szkoły,
sprawdzanie obuwia zmiennego,
przerwy na sportowo,
dyskoteki,
poczta walentynkowa,
Dzień Chłopaka,
Dzień Kobiet,
Dzień Pracownika Oświaty,
Bal karnawałowy,
przez wiele lat mojej pracy zawodowej pełniłam funkcję opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności .
Efekty podjętych działań:
Współpracując z Samorządem Uczniowskim osiągnęłam cel jakim jest rozwijanie samorządności uczniowskiej i integracja szkoły ze środowiskiem. Uczniowie stali się jednostkami wrażliwymi na potrzeby innych ludzi, rozumieją konieczność niesienia pomocy. Poprzez udział w różnych przedsięwzięciach SU, mają okazję zaprezentować swoje możliwości i uzdolnienia, co w znacznym stopniu wpłynęło na poprawę wyników kształcenia. Poprzez podjęte przeze mnie działania szkoła była promowana w środowisku lokalnym.
Dla własnego rozwoju zdobyłam satysfakcję z osiąganych efektów edukacyjnych i wychowawczych oraz motywację do podejmowania dalszych działań, na rzecz niesienia pomocy innym oraz rozwijania uzdolnień swoich wychowanków oraz uzyskałam uznanie dyrekcji,
3.Od wielu lat współpracowałam z Urzędem Miasta i Gminy Chociwel.
W okresie stażu moja współpraca polegała głównie na przygotowywaniu występów artystycznych dzieci z okazji różnych uroczystości, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Chociwel, np. „Chociwelska Wiosna” w latach 2008 oraz 2009, podczas której zaprezentował się zespół taneczno – wokalny „Stokrotki”, pod moją opieką.
Za podjęte działania otrzymałam podziękowania od pani Burmistrz Chociwla - Ewy Ludwińskiej.
Efekty podjętych działań:
Współpracując z Urzędem Miasta i Gminy w Chociwlu, uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności z zakresu śpiewu i tańca. Oprócz tego uczniowie promowali szkołę w środowisku, wzrosła współpraca z rodzicami i kształtował się pozytywny wizerunek szkoły, jako placówki edukacyjnej. Wzrosło moje doświadczenie jako nauczyciela, wychowawcy i instruktora. Chętnie będę podejmowała podobne przedsięwzięcia na przyszłe lata.
4. Od wielu lat współpracowałam z zespołem redakcyjnym gazety lokalnej „Gazeta Chociwelska” i powiatowej „Dziennik Stargardzki”.
Współpraca polega głównie na pisaniu artykułów z ważnych wydarzeń, uroczystości szkolnych i międzyszkolnych oraz moich publikacji. Za angażowanie i współpracę z w/w redakcjami, otrzymałam pisemne podziękowania .
Efekty podjętych działań:
Pisząc artykuły, promowałam szkołę w środowisku lokalnym i powiatowym, wpływałam na wizerunek szkoły i opinię innych o naszej placówce. Zdawałam relację z realizacji różnych przedsięwzięć podejmowanych przeze mnie i przez grono pedagogiczne naszej szkoły.
5. Od wielu lat współpracowałam z Posterunkiem Policji w Chociwlu.
Od wielu lat współpracowałam z miejscową policją. W okresie stażu zapraszałam policjantów na pogadanki związane ściśle z treściami programowymi:
„Gryfuś ”-program dla klas – I –III.
Bezpieczna droga do szkoły i z powrotem.
Rozpoznawanie kolorów sygnalizatora świetlnego.
Zachowanie ostrożności podczas jazdy rowerem.
Agresja i przemoc w szkole.
Kradzieże w szkole i sposoby zapobiegania im.
Bezpieczna droga z odblaskami.
Znajomość podstawowych znaków drogowych.
Zasady przechodzenia przez jezdnię.
Sposoby zachowania się podczas kontaktów z nieznajomymi.
Oprócz ważnych informacji policjanci udzielali cennych wskazówek i rad na wyżej wymienione tematy. Często połączone to było z pokazem plansz oraz znaków. Na koniec pogadanki uczniowie otrzymali książeczki do kolorowania. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Efekty podjętych działań:
Wspólnie z Posterunkiem Policji w Chociwlu prowadziłam szereg zadań mających na celu popularyzowanie znajomości przepisów ruchu drogowego, co wpłynęło na jakość pracy szkoły. Każdy termin w trakcie roku szkolnego był doskonałą okazją, aby spotkać się z uczniami, którzy rozpoczynają i kontynuują swoją przygodę a nauką. W celu wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców, w obowiązku przekazania treści o bezpieczeństwie i ruchu drogowym odbyły się wyżej opisane przedsięwzięcia, których głównym przesłaniem było zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze.
Organizowane prelekcje na pewno wpłynęły na wyniki kształcenia uczniów o poprawę ich bezpieczeństwa. Natomiast u mnie pogłębiła się wiedza na powyższe zagadnienia. Zapoznałam się również dziedzinami życia wykraczającymi poza wiedzę szkolną poprzez utrzymywanie dobrych kontaktów z w/w instytucją i osobami. Takie możliwości były moim sukcesem i dały mi wiele satysfakcji. Za podjęte działania otrzymałam podziękowania od Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim a szczególnie od Kierownika Posterunku Policji w Chociwlu Pana Adama Kołtuńskiego.
6. Współpracowałam z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chociwlu.
Współpraca z NZOZ w Chociwlu polegała na organizowaniu wspólnych pogadanek z pielęgniarką środowiskową panią Ireną Zielińską. Celem tych spotkań było przekonanie uczniów do prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia. Działania te odbywały się pod hasłami „W zdrowym ciele, zdrowia wiele”, „Chory kotek”, „Zdrowie i higiena osobista”, „Zdrowy tryb życia”, „Dbaj o zdrowie swoje i innych”.
Uczniowie uzyskali wiele ciekawych informacji oraz wskazówek, co jeść i robić aby być i czuć się zdrowym. W przekazaniu tych wiadomości pomogły przygotowywane przeze mnie plansze, tablice oraz przedstawienia artystyczne. Dodatkowo przedstawiciel środowiska pokazywał uczniom ulotki oraz przekazał książeczki do kolorowania. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i odbywały się w miłej atmosferze.
Efekty podjętych działań:
Pogadanki te miały na celu przekonać uczniów do zmiany złych nawyków żywieniowych i biernego trybu życia, na takie które dostarczą im lepszego samopoczucia fizycznego oraz duchowego.
Organizowane spotkania na pewno pozytywnie wpłynęły na uczniów i niejeden z nich zmienił swój tryb życia, na lepszy. Ja natomiast poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania, chorób i higieny osobistej. Za podjęte działania otrzymałam podziękowanie z rąk pani Ireny Zielińskiej, przedstawiciela NZOZ.
7. Współpracowałam z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w Stargardzie Szczecińskim.
Efekty podjętych działań:
Moja współpraca z poradnią polegała na wypełnianiu wniosków ze skierowaniem na badania dzieci, które miały deficyty rozwojowe i z którymi miałam różnorodne problemy wychowawcze oraz dydaktyczne. Następnie dostosowywałam się do zaleceń, opini oraz orzeczeń z w/w poradni. Prowadziłam również z tymi uczniami zajęcia, mające na celu zminimalizowanie tych trudności rozwojowych.
8. Współpracowałam z nauczycielami innych placówek oświatowych.
Moi wychowankowie brali udział w konkursach organizowanych przez ościenne szkoły:
konkurs matematyczny dla klasy III pt. „Mały matematyk 2009” w Chociwlu,
konkurs recytatorski dla klas I – III pt. „Wiersze Danuty Wawiłow” w Chlebówku,
konkurs matematyczny dla klasy III pt. „Mistrz matematyki” w Chlebówku,
konkurs piosenki dziecięcej dla klas I – III pt. „Rozśpiewane dzieci”,
konkurs piosenki patriotycznej dla klas I – III pt. „I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej” w Chociwlu,
zorganizowałam Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie i Ruchu Drogowym w Kani,
współpracowałam z nauczycielami w celu przygotowania do zorganizowanego w/w turnieju,
otrzymałam podziękowanie za współpracę od dyrekcji Szkoły Podstawowej z Chociwla.
9. Współpracowałam z Biblioteką Publiczną w Chociwlu.
W okresie mojego stażu organizowałam wyjazdy do w/w instytucji, które miały na celu przedstawienie pracy i działań prowadzonych przez pracowników biblioteki. W tym czasie miały miejsce również gminne konkursy recytatorskie, dzięki którym zacieśniała się współpraca z nauczycielami i przedstawicielami w/w organu. Moją satysfakcją było otrzymanie z rąk pani kierownik Anny Zaklukiewicz, podziękowania za moją współpracę z biblioteką.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.